новини

КАК ВЪРВИ ПОДГОТОВКАТА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА?

На 13 август в училището на работно посещение беше г-жа Живка Тонева, заместник кмет на община Шумен.

След разговор с директора на училището тя се запозна с готовността на този етап и дата за поредната, Нова, 2014/2015 учебна година. Още »

МОНТАЖ НА ДОСТАВЕНИТЕ ПО ПРОЕКТ МЕБЕЛИ

Много скоро след получаването на мебелите по този проект пристигнаха и майстори от фирмата производител „Никром – тръбна мебел” АД гр. Ловеч.

За да могат те да работят максимално спокойно и без грижи, в по-кратък срок, в училището им беше осигурена възможност за преспиване и храна. Още »

ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.06

На 29 юли, вторник, бяха доставени и приети мебели /трета, последна по проекта доставка/ по направена заявка от училищното ръководство, одобрена от управляващия орган по проекта и реализирана от фирмата изпълнител от град Ловеч /спечелила обществената поръчка/. Още »

ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

На 30 юни, понеделник, т. г., в училището се проведе предпоследното за учебната година заседание.

Присъстваха всички членове, както и поканените колеги външни лектори. Сериозната и продължителна предварителната подготовка и в този случай Още »

ЧАКАНИТЕ ЛАГЕРНИ СМЕНИ ЗАПОЧНАХА

За дванадесети път католическия манастир в с. Царев брод и училището, като две много добре работещи съвместно институции, организират лагер за отдих, обучения и игри.

В красивия, озеленен и добре подреден двор на манастира вече се чуват детски смях, глъч и шум… Още »

ЗАВЪРШИ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

На 16 юни, от 9. 15 ч. в двора на училището се проведе последното за 94-тата учебна година за училището ни тържество.Пред дошлите родители и роднини, ученици изнесоха интересна и по детски вълнуваща и Още »

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and