новини

МОНТАЖ НА ДОСТАВЕНИТЕ ПО ПРОЕКТ МЕБЕЛИ

Много скоро след получаването на мебелите по този проект пристигнаха и майстори от фирмата производител „Никром – тръбна мебел” АД гр. Ловеч.

За да могат те да работят максимално спокойно и без грижи, в по-кратък срок, в училището им беше осигурена възможност за преспиване и храна. Още »

ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.06

На 29 юли, вторник, бяха доставени и приети мебели /трета, последна по проекта доставка/ по направена заявка от училищното ръководство, одобрена от управляващия орган по проекта и реализирана от фирмата изпълнител от град Ловеч /спечелила обществената поръчка/. Още »

ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

На 30 юни, понеделник, т. г., в училището се проведе предпоследното за учебната година заседание.

Присъстваха всички членове, както и поканените колеги външни лектори. Сериозната и продължителна предварителната подготовка и в този случай Още »

ЧАКАНИТЕ ЛАГЕРНИ СМЕНИ ЗАПОЧНАХА

За дванадесети път католическия манастир в с. Царев брод и училището, като две много добре работещи съвместно институции, организират лагер за отдих, обучения и игри.

В красивия, озеленен и добре подреден двор на манастира вече се чуват детски смях, глъч и шум… Още »

ЗАВЪРШИ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

На 16 юни, от 9. 15 ч. в двора на училището се проведе последното за 94-тата учебна година за училището ни тържество.Пред дошлите родители и роднини, ученици изнесоха интересна и по детски вълнуваща и Още »

ПЕТ ГОДИНИ КАРАТЕ КЛУБ В УЧИЛИЩЕТО

Като последна инициатива, посветена на патронния празник на нашето училище, на 12 юни, четвъртък, от 14. 30 ч. се проведе поредното силно емоционално тържество. След сериозна предварителна подготовка, на изпратените покани се отзоваха повечето от Още »

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and