11 МАЙ, ДЕН НА ШУМЕН!

За първи път през тази година, със заповед на кмета на община Шумен г-н Любомир Христов 11 май беше обявен за Ден на Шумен.

Като присъствен, но неучебен за учениците и за нас ден, помислихме как да го направим интересен, полезен, изпълнен с родолюбив плам и образователно-възпитателен ефект.

В актовата зала на училището се проведе общ час на класа, посветен на празничния повод. Тържеството започна с Химн на Шумен, така както започват нашите тържества.

Показано беше знамето на град Шумен, а с такова ние разполагаме отдавна. От читанка за град Шумен бяха прочетени материали, които онагледяват и информират защо в Шумен са се случили толкова много първи неща.

Не беше пропуснато да се посочи и връзката на датата с честванията за Константин Кирил и Методий”.

Предварително беше създадена организация за полудневна екскурзия до град Велики Преслав, посещение на археологическия музей и Карталовата къща за всички ученици от начален етап. Подготвени бяха всички необходими документи, направени бяха съответните съгласувания и заверки за да се получи разрешение за непланирана екскурзия, а ние знаем за колко и за какви неща става въпрос…Екскурзията се реализира с два 31 местни автобуса.

За всичките 67 ученици и за придружаващите ги шест учители беше осигурен безплатен обяд, десерт, плод и минерална вода.

Налично беше и медицинското обезпечаване.

Средства за реализиране на самата екскурзия като транспортна услуга също не са давани от учениците и родителите им.

Със средства на училищното настоятелство беше заплатен вход, филм и беседа при посещение на музей.

Особено атрактивно е било посещението с участие в ритуал „на живо” в Карталовата къща. Там всички са посрещнати със здравец, присъствали са и участвали в тържество по повод обичай на Гергьовден. Включена е и ученичката от трети клас Емили Калинова. Необходимата сума за заплащане е осигурена също от училищното настоятелство, като само по два лева бяха събрани от малките ни ученици. А нали знаем и за максимата, че „за да получиш, трябва да дадеш”!

Така премина 11 май, 2016 година, Ден на Шумен при нас! Учениците обогатиха знанията и представата си за историята на град Шумен, Велики Преслав и за много други (и исторически) неща…

Редно е да изкажем благодарност на всички колеги, в това число и на главния ръководител ст. учител Стефка Ванкова.

Май, 2016 г.

Т. Трифонов

Повече снимки може да разгледате в нашата Facebook страница!

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and