ТОВА СЕ СЛУЧИ ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА!

За втора поредна година РИОСВ – Шумен организира крос за децата в рамки те на  “Европейска седмица на мобилността”, която се провежда от 16  до 22 сеп тември.  Над 120 деца от Основно училище Св. св. „Кирил  и Методий“ в село Ца рев брод се включиха в състезанието. Изпълняващата длъжността
директор на РИОСВ- Шумен Цветомира Дончева, поздрави участниците и раздаде награди на победителите, осигурени от екоинспекцията. С грамота за отговорно и ангажира но отношение към опазване на околната среда и успешното провеждане на иници ативата, РИОСВ – Шумен награди училището. На директора Тихомир Трифонов бяха подарени „Зелени разкази”; ръководства за учители по управление на окол- ната среда за по-добър живот в училищата, за ученици от І до VІ клас; плакати на екологична тематика, топки за учениците и комплект хилки за тенис на маса и мрежа за тенис на маса.

Ето и имената на призьорите  в класирането:

Възрастова група 1-ви – 4-ти клас – момичета:

 1. Ипек Ибрахимова – ІV клас получи МР3 и МР4 плеър;
 2. Аслъ Зейкин  – ІV клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушал ки и микрофон за персонален компютър;
 3. Берван Метинова – ІV клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

Възрастова група 1-ви – 4-ти клас – момчета:

 1. Даниел Благовестов – ІV клас – получи МР3 и МР4 плеър;
 2. Теодосий Жечков – ІІІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;
 3. Христо Фернандес – ІІ клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

Възрастова група 5-ти – 8-ми клас момичета:

 1. Виолина Евгениева – VІ клас – получи МР3 и МР4 плеър;
 2. Жанета Руменова – VІІІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;
 3. Йозлем Юмер – VІ  клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

Възрастова група 5-ти – 8-ми клас момчета:

 1. Хамза Азем – VІІІ клас – получи МР3 и МР4 плеър;
 2. Христо Христов – VІІІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

Реджеб Илхан – VІІ клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and