ТЕ (ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ) ВЕЧЕ СА ГРАМОТНИ!

Всяка учебна година, около Първа пролет идва времето на този празник на първокласниците. След около шест месеца заедно, преодоляване на личностни и други различия и трудности, след като предвиденото за изучаване в Буквара вече е история, идва време те да посрещнат Читанката.

Всяка година това е един уникален, различен, продължително подготвян и емоционален, прекрасен празник. Това е време на трепетно очакване както от учениците, но може би и повече на техните родители, настойници и преподаватели. В „ролите” тази година бяха старши начален учител и класен ръководител, успешен наш възпитаник, Цветалина Велкова и старши начален възпитател на ПИГ Таня Стефанова.

Подготовката течеше много преди това и в организационен план, постепенно се реализираха поръчки и покупки – от ел. сайт (детски лап топ с много функции и възможности и на два езика, детски телескоп, поредица от луксозно издадени книжки с най-любимите и известни наши и „чужди” приказки), подготовка на красива Грамота, привличане на дарители и т. н.

Тържеството и тази година беше подплатено и разнообразено с умелото включване на нашите дългогодишни приятели от магичен театър гр. Шумен – Асен Ненчев и Станислав (Тафо) Асенов, известни и като дуо „Али Баба”.

Всичко това, заедно с подготвеният сценарий от колегите, ползването на мултимедийна презентация, цялата техническа и организационна подготовка, красивата и тържествена, вълнуваща обстановка в актовата ни зала направиха и този път тържеството неповторимо. На него се насладиха родители и роднини, директори на ЦДГ- от село Коньовец г-жа Зелиха Шеф, от село Златна нива г-жа Румяна Димитрова и от село Царев брод г-жа Мариана Петрова, както и старши (детски) учител г-жа Керанка Йорданова. Г-жа З. Шеф беше довела и своите възпитаници, бъдещи ученици наесен. Присъстваха и петокласниците, повечето ученици и възпитаници на старши учител Цветалина Велкова от предишния и випуск. Тържеството беше документирано и този път от приятел и дарител на училището ни, професионален фотограф Красимир Кънев. Всички снимки вече са подредени в поредния красив албум, а които ученици и родители желаят ще могат да си поръчат снимки за личен спомен. Много снимки и видеозаснемане си направиха и други присъстващи.

Този текст няма за цел да преразказва моменти или тържеството като цяло. Новината в сайта ни има няколко, всеизвестни цели: да уважим първото голямо и значимо класно тържество на първолаците, да станат негови свидетели любими и близки на децата хора, малките ученици да придобият повече самочувствие и увереност в себе си… Показана беше и малка част от наученото през тези дни, седмици и месеци, плод на ежедневни усилия и много, много трудности и преодолявани проблеми от старши учител и класен ръководител Цветалина Велкова. Има и допълнителна причина, на няколко деца родителите не можаха да присъстват понеже работят другаде, в това число и в чужбина! А така ще могат с интерес и гордост да видят и част от направените снимки…
На празник като… на празник! Това е всеизвестна максима, но с родителите на този първи клас знаем за сериозните трудности, инциденти, проблеми… което се налагаше да работим заедно за преодоляването им. Благодаря на близките на нашите ученици за подкрепата, за интереса, за доверието, което смятам, че оправдаваме! А евентуално нови трудности и проблеми, заедно – ученици, преподаватели, ръководство, родители и настойници ще можем да решаваме и преодоляваме… Няма да е лесно, но усилията и целите ни си заслужават!

Трудно е…, а причините са толкова много – само три са момичетата, децата са от много населени места, не всички са ходили и то редовно на ЦДГ, проблеми има и с владеенето на говорим официален за страната ни език при някои от децата…Въпреки всичко…, продължаваме заедно напред!

Благодарим и на помощният персонал, участващ винаги активно в предварителната подготовка на всяко наше тържество, празненство или други инициативи и мероприятия.
Това тържество стана реалност и с финансовата подкрепа на родителите, бюджета на училището ни, Сдружение „Училищно настоятелство” село Царев брод, училищното настоятелство от кв. Мътница и книжарница „Хирон” гр. Шумен. Благодарим Ви!

23 Март – април 2016 година

Тихомир Трифонов

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ СНИМКИ В НАШАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА!

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and