СНИМКИ ЗА СПОМЕН, ЗА ПОСТЕР, ЗА ТАБЕЛИ ЗА ВРАТИ И ЗА БУТИКОВИ КЛАСНИ КАЛЕНДАРИ!

Как ли се създават традициите? Със сигурност има такива, които предварително добре са обмислени и… планирани. Но има и такива, които по-късно са станали такива, след като „нещото“ се е повторило, потретило и… харесало!

Как това се получи при нас? Вероятно защото ни е харесало сме искали да повторим, а с течение на годините да затвърдим и надградим. Става дума за една ежегодна традиция, за направа на снимки по класове и ползването им и за няколко други цели.

Така беше и тази година. На 18 септември професионален фотограф и дългогодишен приятел на училището, Красимир Кънев, отново беше при нас. След като желаещите да си направят малки снимки за лични документи бяха заснети, дойде ред и на очакваните снимки по класове. Учениците сами избираха мястото за своята снимка на стъпалата пред училището, на пейките, на зелен фон, до кладенеца…

А традицията „повелява“ следното: снимките по класове да бъдат изработени и желаещите да си закупят снимка за спомен; след допълнителна обработка снимките биват пригодени за табелки за вратите на класните стаи; с всичките седем снимки да се направи постер на винил, който да бъде окачен в началото на коридора на първия етаж и през следващата година да се минава многократно под него… А тези снимки по-късно се ползват и за направа на бутикови работни календари за всеки клас и други, със снимки от тържества.

Тази година беше реализирана още една идея. Бяха своевременно поръчани и доставени и разноцветни химикалки с надпис „УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА“. Такива получиха след инструктажите всички ученици, а по време на заседание на педагогическия съвет и колегите.

На общите снимки са канени и се снимат и всички учители, които преподават в съответния клас, както и хората от непедагогическия персонал. Това се „лелките“ Нехире Басри, Виждан Адилова и огняр и майстор Иван Михайлов.
Снимка на първи клас: Ст. учител Цветалина Велкова, класен ръководител, Шенай Караманова, учител на ГЦОУД и др.

Снимка на втори клас: Учител Анна Мирчева, класен ръководител, Кремена Борисова, учител на ГЦОУД и Ивелина Дойчинова, преподавател по английски език и др.

Снимка на трети клас: Ст. учител Таня Стефанова, класен ръководител и Галина Пейкова, ст. учител на ГЦОУД и Ивелина Дойчинова, преподавател по английски език, Цвета Анкова, преподавател по компютърно моделиране и др.
Снимка на четвърти клас: Ст. учител Галина Живкова, класен ръководител и Маргарита Петрова, учител на ГЦОУД и Ивелина Дойчинова, преподавател по английски език и Цвета Анкова, преподавател по компютърно моделиране и др.

Снимка на пети клас: Ст. учител Кремена Ралева, класен ръководител и учител по БЕЛ, Нели Попова, учител на ГЦОУД, учител Ивелина Дойчинова, преподавател по английски език, ст. учител Цвета Анкова, преподавател па математика и информационни технологии, ст. учител Даниела Господинова, преподавател по ФВС и технологии, ст. учител Миленка Радева, преподавател по история и цивилизация, учител Ивалина Иванова, преподавател по човекът и природата и др.

Снимка на шести клас: Ст. учител Даниела Господинова, класен ръководител, Миленка Радева, ст. учител на ГЦОУД, учител Ивалина Иванова, учител Ивелина Дойчинова, ст. учител Цвета Анкова, ст. учител Кремена Ралева и др.

Снимка на седми клас: Учител Ивелина Дойчинова, класен ръководител и Мирослав Илиев, ст. учител на ГЦОУД, ст. учител Цвета Анкова, ст. учител Миленка Радева, ст. учител Даниела Господинова, учител Ивалина Иванова, преподавател по биология, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия и др.

Отдавна не си бяхме правили обща снимка на целия колектив. Затова този път си направихме. На красивата снимки изглеждаме малко по-сериозни, отколкото сме, а отсъства поради болест Нели Попова.

Като снимки ще имате възможност да видите „доказателствата“, че тази инициатива и практика с годините са доказали своите предимства и са се превърнали в чакана, красива и с високо качество на изработката традиция! А желаещите може да ги видят и „на живо“, в „РАЗЛИЧНОТО УЧИЛИЩЕ!“

8 октомври 2023 година
Тихомир Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and