Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

1. 1 октомври – ден на българската поезия, международен ден на музиката и на възрастните хора и на архитектите. Отбелязване по подходящ начин в часовете по БЕЛ, музика и в други часове и предмети.;
2. Изготвяне и издаване на заповед за лекторските часове – до 1 октомври.;
3. Участие на наши ученици в крос „Златна есен” 2021 – 7.Х. от 9.30 ч. в градската градина в град Шумен.;
4. Ще продължи качването в сайта на училището на документи, подготвени и приети в началото на учебната година.;
5. Ще продължи работа по подготовка и издаване на поредица от документи и заповеди, отнасящи се предимно до началото на новата учебна година. Качването в сайта на училището на определен брой от тях.;
6. Подготовка, реализация и оценяване на тестовете за входно равнище в училището – до приключването им. Отчитане резултатите на заседание на педагогическия съвет през м. октомври – на 18.;
7. Международен ден на учителя – 5 октомври, при нас ще го отбележим през голямото междучасие. Поздравления за тези, за които професията се е превърнала в мисия и съдба, а не начин на съществуване и трупане на стаж… Специални поздрави за новите ни колеги Марина Василева, Маргарита Петрова, Нели Попова и Хава Кара.;
8. На този ден нека си припомним и уважим, макар и „неприсъствено” всички наши колеги, които са работили и отдали част от живота си, за да го има нашето училище. С добри чувства и мисли за тези, които вече не са между живите.;
9. Изготвяне и издаване на заповед за лекторските часове – до 1 октомври.;
10. Попълване на заявка в гугъл формуляр за участието на наши ученици в общинските кръгове на олимпиади.;
11. Организационни дейности по приключване с актуализирането и направата на всички необходими заповеди, документи и други такива в началото на новата учебна година.;
12. Започване работа в клубовете за занимания по интереси и в групите по „Подкрепа за успех“.;
13. Общо събрание на колектива за отчитане резултатите по изпълнение на бюджета за деветмесечието – 11 октомври, понеделник – ако отчетите са готови и одобрени.;
14. Заседание на педагогическия съвет – 18 октомври, понеделник във времето за служебна заетост. Възможно е началото да бъде още по време на голямото междучасие.;
15. Проверки от директора по план за контролната му дейност с насоченост към новите ни колеги.;
16. Национална седмица на четенето, инициативи по класове – 18 – 22 октомври.;
15. Смяна на „лятното” с астрономическото време – 24.Х.- събота срещу неделя през нощта.;
16. Заплати за м. октомври с изплащане на пари за реализирана процедура за ДТВ за учителите – 26 октомври, вторник.;
17. Спазване на всички мерки за безопасност по време на Ковид пандемия. Спазване на приетите правила от педагогическия съвет на 14 септември 2021 г.
18. Възможно е провеждането на полудневни екскурзии с учебна и познавателна цел.;
19. Изследване с антигенни тестове за членовете на колектива и своевременно отразяване в специален сайт отсъствията поради корона вирус на болни и карантинирани ученици.;
20. Есенна ваканция – от 30 октомври до 1 ноември!
ПРЕДСТОЯЩО: 1 ноември, понеделник – ден на Народните будители! Тържествено отбелязване по класове на 29 октомври. Да се почетат и патроните на класовете.

Възможни са промени – добавяне на нови задачи и дейности, получени или възникнали допълнително…
Честит рожден и имен ден на всички, които през м. октомври ги празнуват!

1 октомври, 2021 Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and