Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

 • 1 октомври – ден на българската поезия, международен ден на музиката, на възрастните хора и на архитектите. Отбелязване по подходящ начин в часовете по БЕЛ, музика и в други часове и предмети.;

 • Избори за народни представители и Народно събрание – 2 октомври. В училището ни отново ще има две изборни секции.;

 • Участие на наши ученици в крос „Златна есен” 2021 – 6.Х. в градската градина в град Шумен.;

 • Ще продължи качването в сайта на училището на документи, подготвени и приети в началото на учебната година.;

 • Ще продължи работа по подготовка и издаване на поредица от документи и заповеди, отнасящи се до началото на новата учебна година. Качването в сайта на училището на част от тях.;

 • Подготовка, реализация и оценяване на тестовете за входно равнище в училището – до приключването им. Отчитане резултатите на заседание на педагогическия съвет през м. октомври – на 17.10.2022 г.;

 • Международен ден на учителя – 5 октомври. Поздравления за тези, за които професията се е превърнала в мисия, в съдба, а не начин на съществуване и трупане на стаж… Специални поздрави за Кремена Борисова, нов колега и за Марина Василева, която продължава своето образование.;

 • На този ден, 5 октомври, нека си припомним и уважим, макар и „неприсъствено” всички наши колеги, които са работили и отдали част от живота си, за да го има нашето училище. С добри чувства и мисли и за тези, които вече не са между живите.;

 • Организационни дейности по приключване с актуализирането и направата на всички необходими заповеди, документи и други такива в началото на новата учебна година.;

 • Започване работа в клубовете за занимания по интереси.;

 • Общо събрание на колектива за отчитане резултатите по изпълнение на бюджета за деветмесечието – 10 или 17 октомври, понеделник – ако отчетите са готови и одобрени.;

 • Заседание на педагогическия съвет – 17 октомври, понеделник във времето за служебна заетост.;

 • Проверки от директора по план за контролната му дейност с насоченост към новите колеги.;

 • Национална седмица на четенето, инициативи по класове – 17 – 21 октомври.;

 •  Смяна на „лятното” с астрономическото време – 30.Х.- събота срещу неделя през нощта.;

 • Заплати за м. октомври с изплащане на пари за реализирана процедура за ДТВ – 26 октомври, сряда.;
 •  Спазване на всички мерки за безопасност по време на Ковид пандемия. Спазване на приетите правила от педагогическия съвет на 14 септември 2022 г.
 • Възможно е провеждането на екскурзия с учебна и познавателна цел за учениците от първи и втори клас.;

 • Есенна ваканция – от 29 октомври до 1 ноември!

 • ПРЕДСТОЯЩО: 1 ноември, понеделник – ден на Народните
  будители! Тържествено отбелязване по класове на 28 октомври.

  Възможни са промени – добавяне на нови задачи и дейности,
  получени или възникнали допълнително…

  Честит рожден и имен ден на всички, които през м. октомври ги
  празнуват!

  1 октомври, 2022 Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and