Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

 • Тържества за края на учебната година, предстои да бъдат уточнени с класните ръководители датите, времето и часовете на провеждане.;
 • Изготвяне на Свидетелства за основно образование – не по-рано от 1 юли.; Изчакване тяхната „верификация” от МОН преди раздаването им на учениците на пети юли.;
 • Годишен педагогически съвет – 5 юли от 9,15 ч. Заседанието ще бъде съчетано с изпращане в пенсия на старши учител Стефка Ванкова.;
 • Раздаване на седмокласниците на свидетелствата за основно образование и награди и грамоти на отличниците – в края на заседанието на ГПС – не по-рано от 11,45 ч.;
 • Оказване техническа помощ на всички седмокласници, желаещи да кандидатстват от училището – 5 юли, след 12,30 ч.
 • Юлска поправителна сесия по БЕЛ – 6 юли.;
 • Изготвяне на свидетелство за основно образование на ученик, останал на поправителна сесия – при положение, че изпитът му е успешно взет – 7 юли.;
 • Домакинство с две изборни секции за изборите за Народно събрание на 11 юли, неделя.;
 • Получаване на безплатни за учениците учебници, които сме заявили и предплатили. Приемането им ще стане от дежурните учители и домакина Роза Стоянова според графика за доставка. След това предстои сортиране и подреждане в класните стаи по работните места на учениците.;
 • Работа по изпълнението на приет през м. май на заседание на педагогическия съвет План за нормалното и успешно приключване на 2020/2021 учебна година и обезпеченото започване на 2021/2022 учебна година.;
 • Изпълнения на решения, приети на предходни заседания на педагогическия съвет.;
 • Изготвяне на протоколи от проверки на директора по план за контролната му дейност.;
 • Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в община Шумен.;
 • Изготвяне на Новини за сайта на училището ни. Качването им и в Twitter и Facebook. Споделяне на интересни и полезни неща и съобщения във фейсбук страницата към сайта, както и най-новите обработени и качени записи от отдавна проведени тържества и мероприятия.;
 • Дейности по проект „Подкрепа за успех. Изготвяне на месечни отчети и заплащане свършената работа на ръководителите на групи и на учил. екип.;
 • Изготвяне на Годишен отчет-анализ и приложения за провеждането на политиката на приобщаващо образование – представяне в РУО до 13 ч. на 21.07.;
 • Изготвяне и представяне в община Шумен на справки и информация за работата по проекти и за финансовото състояние и „здраве“ на институцията – в указаните срокове.;
 • Заплатите за м. юли е планирано да бъдат изплатени на 26 или 27 юли (понеделник и вторник) 2021 год.;
 • Съвместна работа (с представители на двата синдиката) по изготвяне на проект за „Списък Образец №1”, представянето му пред колектива, при необходимост и в РУО Шумен и/или община Шумен.;
 • Изготвяне и реализирането му на график за ползване на платен годишен отпуск и дежурство през м. юли и август от учителите. Същият ще бъде предложен от синдикалните ръководства.;
 • Малки ремонтни дейности в сградата, пребоядисване на всички пейки, метални огради около градинките и др.;
 • Направа и монтиране на още две нови врати на класните стаи на пети и шести клас. Залепване на перфо фолио на стъклопакетите с избрани за целта снимки.;
 • Получаване на заявените през м. юни три броя с различни размери секции за подреждане в тях на грамоти, купи и др. подобни.;
 • Възможни са и други дейности, инициативи и мероприятия, които предстои да се доуточнят и евентуално реализират.

Административното ръководство си запазва правото да прави промени и допълнения, когато това се налага!

Честит рожден ден на всички, които през месец юли празнуват. Това се отнася и до тези, които ще имат имен ден!

1 юли, 2021 г.

Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and