Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

 • 1 май, Международен ден на труда и работническата солидарност! Поздравления за всички трудови хора! Втори май също е почивен, неработен ден!;
 • Първи за годината голям мюсюлмански празник – 2.05.2022 г. Съобразно ежегодната практика, учениците, които празнуват ще могат да отсъстват от редовни учебни занятия на 2 май, като почивен ден и на 3 май – вторник.

Поздравяваме всички празнуващи наши ученици и техните семейства с този Байрам!;

 • 6 май, Гергьовден. Празничен, почивен, неучебен ден!;
 • 9 май, Ден на Европа и Ден на Победата – 77 години от края на Втората световна война за Европа.;
 • Участие в лекоатлетическа щафета, организирана от община Шумен по случай Ден на Европа – 9 май.;
 • Заседание на педагогическият съвет – 9 май (понеделник). Приемане на план с мероприятия и инициативи, посветени на патронния празник на училището – 24 май.;
 • Панорама на средните учебни заведения – датата все още не е уточнена.;
 • 11 май, Ден на Шумен! Неучебен, присъствен ден. Може да бъдат съчетани различни инициативи и дейности по класове, посветени на денят на Шумен (тържествен час на класа във всеки клас), както спортни игри и състезания в двора на училището и др.;
 • Безплатни медицински прегледи за всички членове на колектива, които желаят да се възползват от предложените пакети – 12 май, 2022 г.;
 • През месеца ще се работи и по график и подготовка за НВО в ІV и VІІ клас. В тези графици са фиксирани точни дати за отделните дейности и тяхната последователност.;
 • 24 май – „три празника в един“. Ден на българската писменост, патронен празник и наш, на учителите – професионален празник.;
 • Национално външно оценяване в четвърти клас, 2022 година:
 • Български език и литература – 26 май, четвъртък от 10.00 ч.;
 • Математика – 27 май, петък от 10.00 ч.;
 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Посещения на учебни часове. Проверка и заверка на ЗУД. Проверка за спазване график за консултации с ученици и документирането им. Посещения на учебни часове и дейности по „Занимания по интереси” и „Подкрепа за успех“. Изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол.;
 • Провеждане на регламентирани писмени работи по график, приет на заседание на педагогическият съвет и утвърден със заповед на директора.;
 • Изготвяне и изпращане на поискани справки и информации в РУО на МОН и в община Шумен.;
 • Повтарящи се ежедневно, ежеседмично и през месеца дейности и задачи: придружаване на пътуващите ученици; организиран обяд; дежурство на ученици и учители; безплатни закуски за учениците от І до ІV кл. всеки ден през първото междучасие.; схема „училищен плод” и схема „училищно мляко” – по два пъти седмично в различни дни за І-ІV кл.; дежурство на учители и групи ученици – по седмичен график и др.;
 • Изготвяне на нови новини, други материали и снимки за сайта на училището и страниците към него – през месеца.;
 • Заплатите за м. май е предвидено да бъдат изплатени на 26.05.2022 год. (четвъртък).;

Предстоящо в аванс – през м. юни: НВО 2022 за седми клас и десети клас – БЕЛ – 14 юни и математика – 16 юни.

Приключване учебната година за учениците от първи, втори и трети клас – 31 май 2022 г.;

 • Четвърти, пети и шести клас – 15 юни 2022 г.;
 • Седми клас – 30 юни 2022 г.;
 • Заради пандемията са възможни и други решения на МОН.

Честит рожден ден на всички, които през красивият месец май имат личен повод да празнуват. Това се отнася и до тези, които ще имат имен ден!

1 май, 2022 г.                                                                                                       Директор Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and