Предстоящи събития

1. 1 ноември – ден на Народните будители! Славен български празник! Да ни е честит!;

2. Есенна ваканция – 30 октомври – 1 ноември.;

3. Подготовка на секциите за предстоящия изборен ден – 5 ноември, неделя – на 3 ноември след обяд.;

4. Отново ще има избори в училището ни в две секции, балотаж за общински кмет – 5 ноември, неделя от 7.00 до 20.00 ч..;

5. Ще ни гостува Планетариум от гр. Варна – на 15 ноември, сряда, преди обяд. Цената за един ученик е 7 лв., а с отстъпка за над 100 ученици – 5,60 лв. Ще бъде направено така, че за учениците тази интересна атракция и познавателност да бъдат напълно безплатни.;

6. Проверки от директора по план за контролната му дейност. Изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол.;

7. Провеждане на регламентирани писмени работи по график, приет на заседание на педагогическият съвет и утвърден със заповед на директора.;

8. Повтарящи се ежедневно или ежеседмично задачи, дейности и ангажименти: дежурство на ученици и учители; ежедневно придружаване на пътуващите ученици; безплатни закуски за учениците от начален етап и по схеми плод и мляко; безплатен обяд чрез кетъринг; ползване на училищната библиотека по график през големите междучасия; тренировки по футбол във времето за занимания по интереси; занимания по интереси в клубове и по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.;

9. Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в дирекцията ни в община Шумен.;

10. Световен ден на възпоменание за жертвите на ПТП. Тази година на 19.ХІ. (неделя). Отбелязване с учениците по избран от класните ръководители начин.;

11. Световен ден на детето – 20 ноември. На тази дата през 1989 г. е приета Конвенцията за правата на детето. А на същата дата през 1959 г. Общото събрание на ООН приема Декларация за правата на детето. Подходящи инициативи по този повод.;

12. Ден на християнското семейство – 21 ноември, понеделник.;

13. Заплатите за м. ноември се предвижда да бъдат изплатени на 27 или на 28 ноември. Преди това ще бъде издадена заповед за представително облекло на педагозите и работно облекло за помощния персонал.

Честит рожден ден и имен ден на всички, които през месец ноември празнуват!

31 октомври, Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and