ПЛАН за работата на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на ученици през 2014 – 2015 учебна година

План за работата на Училищната комисия запревенция на противообществените прояви на учениципрез 2014 – 2015 учебна година

[gview file=”https://ou-tsarev-brod.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-План-на-УКПППУ-2014.pdf”]

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and