Намалят хорариума на учителите, заплатите няма да се променят

Нормативът на учителите, които имат заетост от общо 720 часа на година, ще се намали на 700 часа годишно, но заплатите на преподавателите ще се запазят въпреки намаления хорариум. Това предвижда проект за държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда. Предметите, по които

часовете на учителите ще бъдат намалени, са музика, хореография, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, труд и техника и технологии и предприемачество. Целта е да се облекчи натовареността на преподавателите. От Министерство на образованието са категорични, че намаляването на часовете на учителите по предмети като физическо, труд и техника, технологии и предприемачество, изобразително изкуство и музика, няма да се отрази на заплатите, предаде Дарик.
Според проекта намаляването на норматива може да се отрази върху заплатата на учителя, единствено ако на училищно ниво часовете на този преподавател се намалят допълнително. В този случай директорът договаря съкращаването на възнаграждението лично с учителя. Часовете на учениците по тези предмети също няма да се намаляват, а програмата няма да се променя, обясниха още от ведомството. Ако един учител по музика, например, има хорариум от 720 часа годишно, а негов колега полага 680-часов труд, то този с по-малко часове ще взема от часовете на по-натоварения преподавател. Така работните часове ще се разпределят по равно. Ако в дадено училище няма кой да поеме повече от половината учебни часове по даден предмет, учебното заведение трябва да назначи допълнителен учител по предмета. Според проектонаредбата ресурсен учител може да бъде нает, когато в училището има поне пет деца със специални образователни потребности.
За новата учебна година от просветното министерство предвиждат специална разпоредба за ситуации, в които учители в основните училища покриват по-ниска от минималната норма учебни часове. Това може да е последица от факта, че децата вече ще завършват основно образование след седми, а не след осми клас. При наличие на средства в училищния бюджет тяхната заплата може да не бъде намалявана. Освен това минималната норма преподавателска работа може да бъде допълвана с часове по самоподготовка. Срокът за изпращане на бележки, становища и предложения по проекта на Наредбата за нормиране и заплащане на труда в училищата е 16 март 2017 г.
Източник: www.actualno.com

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and