ПАТРИОТИЧНИ ИГРИ

Когато много от нас чуят това словосъчетание се досещат за филма „Патриотични игри” на режисьора Филип Нойс с участието на Харисън Форд и Шон Бийн.

ОТНОВО Е 15 СЕПТЕМВРИ, ТОЗИ ПЪТ 2020 ГОДИНА!

След 6 месеца неучебно и няколко месеца „неприсъствено и обучение в електронна среда” дойде началото на поредната Нова учебна година – 2020-2021!

ЗАВЪРШВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ОЩЕ НЕЩО…

Ясно е защо, но тази учебна година по класове и степени приключи много по-различно. Това се отнася както за организационното

ЧЕСТИТ ПЪРВИ РОЖДЕН ДЕН

Исторически парк е проект за представяне на уникални културно-исторически ценности от световна значимост. Блясъкът и величието на

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ И МАРТ!

За тези вече отминали два месеца, освен грипните ваканции и нарушаването на учебния процес и всички други ежедневни рутинни дейности, се случиха и неща, за които в тази новина искаме да споделим – с текст и „обилно количество” снимки!

 

Така ли

Така ли: Прочети още »

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

ЯНУАРИ 2020

 • Коледна ваканция – до 3 януари 2021 г. (неделя). Първи учебен ден за 2021 година – 4 януари (понеделник).;

 • С пожелания към всички за здраве и взаимни успехи и през 2021 година.;

 • Спазване на всички необходими и съобразени с конкретните изисквания и условия мерки за дезинфекция и предпазване от COVID-19. Периодичното им припомняне на учениците. Ежедневно измерване температурата на всеки ученик. Недопускане идването и оставането в училище на ученици със здравословни проблеми. Своевременно известяване на родителите и изчакване идването им в кабинета по музика.;

 • Ще продължи възстановеното присъствено обучение за малчуганите ни от начален етап. Дистанционно ще са само часовете по английски език в трети и четвърти клас.;

 • Подпомагане наши ученици чрез техническо обезпечаване на обучението им в дистанционна форма. Раздаване за служебно ползване на новозакупени лаптопи и флаш памети с предплатен скоростен интернет до м. май. Това да става с приемо-предавателни протоколи, подписани от родител.;

 • Попълване и предаване в отдел „Образование, наука и развитие” в община Шумен на важни справки по образец. Изготвяне и представяне и на проект за нов бюджет на училището.;

 • Ежедневно попълване вземането на часове в електронния дневник на училището, както и другите данни като поставяне на оценки (има опции какъв вид е оценяването), похвали, забележки… Попълването в хартиените дневници за класове, обучаващи се неприсъствено, да става периодично и при всяка една възможност.;

 • Ще приключи и инвентаризацията на наличната и заведена материална база.;

 • През м. януари ще се проведат и част от олимпиадите, като има промени в датите, уточнени с нови заповеди от МОН.;

 • Получен е и се реализира график за доставките на „Училищен плод”, „Училищно мляко” и био мед за месец януари за учениците от начален етап.;

 • Промяна на ВПРЗ, утвърждаването им със заповед, изготвяне на нови допълнителни споразумения за повишаване на минималната работна заплата и основните заплати.;

 • Периодичен инструктаж (по група предмети – в срок от една работна седмица) и по класове – в два поредни вторника.;

 • Общо събрание на колектива. Запознаване с промените във вътрешните правила за работните заплати в училището. Вземане на решение за разпределяне средствата по фонд СБКО през 2021 г. Възможно е това да стане в Zoom.;

 • Изготвяне на писмена информация от директора за успешното цялостно приключване на календарната и финансова 2020 г. Изпращане на ел. пощи. Материалът да бъде входиран във вх. дневник на училището, а екземпляр оставен и в училищния музей!;

 • Чрез служба Трудова медицина „ХЕЛП” ЕООД гр. Шумен да се извършат на място, в училището два вида изследвания – за количествено наличие на антитела и разширени като обхват изследвания на кръвна картина – на 21.01. от 13 ч. При невъзможност на част от колегите, това да може да се случи и в събота, 23.01. от 8 до 10 ч. Финансирането да бъде осигурено от бюджета на училището и от Сдружение „Училищно настоятелство” с. Царев брод.;

 • За желаещите учители да се осигури чрез мобилен екип, (от община Шумен) изследване чрез антигенен тест за „скрита заболеваемост” на COVID-19 – след 25.01. Изследването е по заявено желание след писмено потвърждение, а за евентуални положителни резултати своевременно да се уведоми РЗИ и да се карантинират тези колеги.;

 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Кратки „посещения” на учебни часове, провеждани в дистанционна форма. Проверки за административен контрол.;

 • Организационно приключване на срока – до 02.02. вкл.;

 • Констативен педагогически съвет (без събиране на членовете в училището).

 • Провеждане на регламентирани писмени работи по график, приет на заседание на педагогическият съвет и утвърден със заповед на директора. Възможни са размествания по преценка на съответните учители заради особеностите на дистанционното обучение.;

 • Заплатите за м. януари ще бъдат изплатени на 27 или на 28 .01. 2020 год. Всеки член на колектива трябва да подпише ново допълнително споразумение към основния си трудов договор. В тези споразумения ще бъдат отразени новите промени в брутните заплати, произтичащи на основание новите заплати. За целта е необходимо всеки да посети директора на 27 или на 28 януари.;

 • Приключване на първия учебен срок. Полагане усилия за постигане на минимален брой оценки по всеки учебен предмет, съобразно изискванията на нормативните документи – до 02.02. включително.

С ученици, които не са участвали редовно в обучението и имат над 25 % отсъствия, във времето за седмични консултации ще се проведат изпити върху преподадения материал. След това ще се впишат и срочните оценки на тези ученици. Те ще бъдат извикани по подходящ и сигурен начин, а работата с тях трябва да се случи на практика от 26.01. до 02.02.;

 • Изготвяне, изпращане и/или занасяне на справки в РУО на МОН и в община Шумен.;

 • През м. януари ще бъдат реализирани и ремонтни дейности като: работа по вътрешната ел. инсталация и поставяне на ново ел. табло на втория етаж, свързване с още едно външно ел. табло сградата ни, равномерно разпределяне ел. натоварване на трите фази и наличните по-големи консуматори.;

 • Ще бъдат подменени четири врати на втория етаж с нови като модел, изпълнение и заключване. Те ще бъдат съобразени с едно от новите изисквания в ДОС – за физическа среда – да има прозорец на вратите в горната им част. Ще бъде ремонтирана вратата в края на първия етаж, ще се направи и постави и нова врата в началото на тоалетната на момичетата. Ще се извърши основен ремонт на три броя конструкции тип „английски двор”, като ще се поставят нови, с метални конструкции, покрити с ламарина, вместо амортизирания и повреден поликарбонат. Ще се премахне и промени и неизползваемо гише на врата в столовата.;

 • Заплатите за м. януари ще бъдат изплатени на 27 или на 28 .01. 2021 год.;

 • В очакване на решение от МОН за обучението на учениците от пети, шести и седми клас от 4 февруари.;

 • Повтарящи се ежедневно, ежеседмично и през месеца дейности и задачи: придружаване на пътуващите ученици; обяд; дежурство на ученици и учители по седмичен график; безплатни закуски за учениците от І до ІV кл.; училищен плод, мляко и мед – по два пъти седмично за І-ІV кл. и др.;

ПРЕДСТОЯЩО:

1. Приключване на първия учебен срок – 2 февруари, вторник. Всички преподаващи на пети, шести и седми клас трябва да се явят в училището след обяд и да попълнят всичко необходимо в хартиените дневници и ученическите книжки.

2. Междусрочна ваканция – 3 февруари, сряда.

3. Начало на втория учебен срок – 4 февруари, четвъртък.

4. До края на първия учебен срок ще се знае как ще продължи обучението на учениците от пети, шести и седми клас.

Честит рожден ден и имен ден на всички, които през месец януари празнуват. А те наистина са много!

Януари, лето 2021

Т. Трифонов

„Съхранете децата”

Работихме и по проект „Спасете децата. Обединено кралство” – 2004 – 2006 г.: Прочети още »

Десислава Златкова

Снимка с журналистката Десислава Златкова – в помощ на останалите без родители Виолина и Валери.

Прочети още »

Снимки от Стамболово

Гостувахме на жителите на с. Стамболово, община Павликени, по повод ежегодния им празник през м. юли.:

Прочети още »

„Свободен полет” на „Телевизия 6”

Automatically generated PDF from existing images.На 12 .06. 2013 г. участвахме в обедното предаване  „Свободен полет” на „Телевизия 6” по покана кака Диди Господинова. Представители на учениците бяха Полина Живкова от ІV кл. и Мерлин Хакъева от VІІІ кл.: Прочети още »

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and
Google+