проекти

Лого Твоят час

Изтегли

Покана – театър

Изтегли

Списък на извънкласните дейности и техните ръководители

Изтегли

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 От м. октомври 2017 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” стартира проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г. Проектът е Още »

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

“Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – фаза 1, Още »

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпрос : В колко групи по интереси може да участва едно дете в даден период от време ?

Един ученик може да участва и в повече от една група за дейности по интереси, но се брои само веднъж по отношение определянето на бюджета на училището и отчитаният брой на включилите се ученици. Още »

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and