предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО ФЕВРУАРИ

 • Ден на лозаря! 1 февруари! Берекет да има! На 14 февруари – пак се отбелязва по стар стил на 14 февруари.;

 • Имен ден празнуват на 2 февруари Радост, Радостин, Радостина, Драго, Драгомира, Драгомир, Ралин, Ванеса, Радина, Радослава, Радослав и Сретен.;

 • Срочна ваканция, от 1 февруари до 5 февруари.;

 • Имен ден на 3 февруари празнуват Симеон, Симеонка, Симо, Симона, Мони, Мона, Моника….;

 • 4 февруари – 152 години от рождението на големия български революционер Гоце Делчев.;

 • Седмичното разписание за втория учебен срок е утвърдено и ще бъде получено на 2 февруари.. Сканирани екземпляри ще бъдат изпратени в РУО Шумен и качени на сайта на училището в подменюта за ученици и родители, както и в електронния дневник.;

 • На 7 февруари 1900 година умира Капитан Петко войвода, революционер, деец на освободителното движение на българите в Беломорска Тракия.;

 • Изработване на мартенички, картички и други изделия за участие в поредния конкурс на ЦПЛР-ОДК гр. Шумен. Представяне за оценяване – до 21.02.;

 • Изготвяне на поредица от нови документи и утвърждаването им със заповеди, в началото на втория учебен срок: график за писмените изпитвания и работи; график за консултации с родители и ученици, график за ІІ час на класа (в т.ч. и за учителите на групи – ГЦОУД); график за придружаване на пътуващите ученици; актуализации в оперативен седмичен план и дежурства на учители и групи ученици и нова заповед за лекторските часове през втория учебен срок.;

 • Начало на втория учебен срок – 06 февруари (вторник). С пожелания за здраве и нови успехи на всички!

 • До 12 февруари и срокът за подаване на документи за желаещите да се явят на конкурс за директор и на нашето училище. Подробности за кандидатстващите, за допуснатите и кога ще бъдат двата етапа на конкурса предстои след това да се разберат.;

 • Отчитане резултатите от първия учебен срок ще стане по степени, съответно на 6 и на 13 февруари в Актова зала №2.;

 • На 14 февруари 869 г. умира Константин-Кирил Философ, създател на славянската азбука.;

 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол след това.;

 • Получаване на мостри на учебници, във връзка с избор на нови такива за първи и трети клас.;

 • Попълване на Въпросник по образец на МФ и доклад по линия на СФУК и предаване в срок в община Шумен.;

 • Отбелязване 19 февруари – Ден на почит към Васил Левски и годишнина от гибелта му, обесен е на 18 февруари.;

 • Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в дирекцията (ни) в община Шумен.;

 • Ден на майчиния език – 21 февруари 2024 г.;

 • Подготовка и провеждане на срочен педагогически съвет – 19 февруари, понеделник.;

 • Заплатите за м. февруари е планирано да бъдат изплатени на 26 февруари 2024 год. (понеделник).;

 • 27 февруари 1945 г. с наредба-закон е въведена правописна реформа в българския език.;

 • Повтарящи се периодично дейности и задачи: седмично и месечно приключване на класните дневници; месечно вписване на отсъствия на учениците в ученическите им книжки; придружаване на пътуващите ученици; обяд в столовата; дежурство на ученици и учители в ден от седмицата; безплатни закуски за учениците от първи до четвърти кл.; схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” – два пъти седмично за от първи до четвърти кл. и др.;

 • Работа по прилагане на заложените възможности в електронния дневник на училището ни.;

 • Активност в сайта на училището и страниците към него. Качване на нови новини, материали, актуални споделяния!

 • Тази година е високосна – февруари има 29 дни.

Февруари, 2024 г.

Т. Трифонов

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and