предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

 • Рожден ден – годишнина от разкриване на училището ни – 1 септември 1920 г. Училището да пребъде в годините!;
 • От 1 септември, постепенно идване на щатното войнство, в навечерието на поредната Нова, 2022/2023 учебна година. Служебни събирания в учителската стая – ще има допълнително уточняване.;
 • При необходимост – заявяване на допълнителни количества учебници за новите ни ученици.;
 • Осигуряване на всички материали и консумативи и реализиране на предвидените противоепидемиологични мерки за началото на учебната година.;
 • 6 септември – официален празник, Ден на Съединението.;
 • Готовност за работа в електронна среда, ако това се наложи. Добавяне към съществуващите фейсбук групи новите ученици и родителите им. „Преминаване“ на групите в по-горен клас.;
 • Работа по включване на родителите на новите ученици, свързана с електронния дневник.;
 • Работа по изпълнението на приет през м. май на заседание на педагогическия съвет План за нормалното и успешно приключване на 2021/2022 учебна година и обезпеченото започване на 2022/2023 учебна година.;
 • Закупуване на материали и пособия и подреждане комплекти в шкафчетата на всички ученици. Част от материалите ще се ползват от колегите, които ще ги раздават в часовете за ползване, а след това ще ги събират.;
 • От новата учебна година с изключение на личните карти, другите документи ще се водят по ел. път. Възможно е да се водят и успоредно, на хартия, например като книгата за заповедите и др.;
 • 22 септември – официален празник – Ден на Независимостта.;
 • Участие в традиционните педагогически есенни съвещания по предмети и с директори – по график от РУО Шумен.
 • Изработване на рекламни знаменца с текст на бялото поле за всички първокласници и други нови в училището ни ученици.;
 • Набавяне и систематизиране на нужната информация преди попълване на класните дневници и дневниците на ГЦОУД – по ел. път.;
 • Изработване и осигуряване на табелки с имената на всички ученици, залепването им на шкафчета, гардеробчета и работни места.;
 • Искане на становище от РУО Шумен за маломерните паралелки в училището през новата учебна година.;
 • Изпращане на докладна записка до кмета на община Шумен за маломерните паралелка, придружена със Становището по същата тема от РУО – до 9 септември.;
 • Осигуряване на лични карти за всички ученици. Своевременното им попълване от класните ръководители. Направа на снимки за лични документи на учениците, които имат необходимост.;
 • Откриване на новата учебна година – 15 септември, сряда от 10,15 ч. Ще има допълнителни указания за часовете за пътуващите ученици. Преди това ще има развлекателно шоу за всички ученици – от 9,15 ч.;
 • Застраховане със средства на Сдружение „Училищно настоятелство“ с. Царев брод на всички ученици, учители и друг персонал с т. н. „пълно покритие“.
 • Провеждане на родителска среща – с обща част и по класове на 21 септември от 17,45 ч.;
 • Направа на снимки по класове, които по-късно да се ползват за табелки за врати, за календари за 2023 година и за спомен – на 16 или 19 септември.;
 • Инструктажи по класове и по група предмети – начален за всички нови ученици и периодичен за останалите.;
  Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в община Шумен.;
 • Подписване на Обществен договор за опазване на училищното имущество – с участието на всеки един ученик, класните ръководители, останалите учители и директора на училището.;
 • Изготвяне на Новини за сайта на училището ни. Качването им и в Twitter и Facebook. Споделяне на интересни и полезни неща във фейсбук страницата към сайта.;
 • Съвместна работа (с представители на двата синдиката) по изготвяне на проект за „Списък Образец №1”. Съобразно дадените срокове от МОН и РУО ще е и качването му в съответната платформа – от 1 септември. ;
 • Окосяване на трева в двора, пръскане срещу плевели, подрязване на живия плет и др. такива дейности…;
 • Заплатите за м. септември е планирано да бъдат изплатени на 26 септември (понеделник) 2022 год.;
 • Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/ за осма поредна година ще бъде отбелязан на 30.09.2022 година в учебни  заведения в България и Европа.
  Възможни са и други дейности, инициативи и мероприятия, които предстои да се доуточнят и евентуално реализират.

Административното ръководство си запазва правото да
прави промени и допълнения, когато това се налага!

Честит рожден ден на всички ученици и колеги, които през месец септември празнуват. Това се отнася и до тези, които ще имат имен ден!

1 септември, 2022 г.
Т. Трифонов

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and