предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО – МАЙ 2024

 • 1 май, Международен ден на труда и работническата солидарност! Поздравления за всички трудещи се хора!;

 • 2 май – неучебен ден за учениците със заповед на министър проф. Галин Цоков. Работен ден за учителите и обслужващият персонал. Желаещите могат да ползват платен годишен отпуск, неплатен отпуск или да бъдат дежурни.;

 • Тази година на практика се събират за учениците почивни и неучебни дни по повод няколкото празника – от 1 до 6 май. За възрастните, за нас, това е така на 1, 3, 4, 5 и 6 май.;

 • Разпети петък“ – 3 май, петък, най-тъжният за християните ден! Почивен, неработен ден!

 • 6 май, Гергьовден. Ден на храбростта на Българската Армия, Ден на военните, животновъдите и работещите в млечната промишленост.;

 • 7 май, Ден на радиото!;

 • На 8 май в ПГ ОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Шумен е „Ден на отворените врати“. По предварителна организация с техен транспорт ще бъдат заведени нашите седмокласници на 08.05. от 13.15 ч. На 7 май ще бъдат направени доуточнения и евентуални промени в часа.;

 • Колективно посещение на театрална постановка на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – „Милионерът“ от Й. Йовков от 19 ч. на 8 май.;

 • 9 май, Ден на Европа и Ден на Победата – 80 години от края на Втората световна война за Европа.;

 • Участие в лекоатлетическа щафета, организирана от община Шумен по случай Ден на Европа – 9 май.;

 • 11 май, ден на Св. св. Кирил и Методий“ и на библиотекарите.;

 • Панорама на средните учебни заведения – датата все още не е уточнена. Ще бъдат заведени седмокласниците, ще бъдат уведомени за времето и мястото и освободени след обяд за да посетят панорамата и със своите родители.;

 • 11 май, Ден на Шумен!;

 • 11 май, църковен празник – „Свети свети Кирил и Методий“.;

 • Заседание на педагогическият съвет – 13 май (понеделник). Приемане на план с мероприятия и инициативи, посветени на патронния празник на училището – 24 май и План за организационното приключване на тази и успешното започване на следващата учебна година.;

 • 15 май – Международен ден на семейството.;

 • 17 май, Ден на спорта. Имаме покана за участие с наши ученици в състезания и спортни игри в зала Арена „Шумен“ от 9,30 ч. Очакваната продължителност на мероприятието е 90 минути. Отнася се за ученици от начален етап. Организатор е ЦПЛР „Хан Крум“ гр. Шумен и общината.;

 • 18 май, Международен ден на музеите.;

 • 20 май, Ден на метролозите.;

 • Отчитане резултатите от конкурс „Дарявай, докато четеш“ – „Чети-дари“ пред ДТ „В. Друмев“ – 20 май от 18.00 ч. Рисунки на пет наши момичето от седми клас ще бъдат изложени в Младежкия дом на 31 май от 18 ч.;

 • 21 май, Международен ден на културното разнообразие, диалог и развитие.;

 • През месеца ще се работи и по график и подготовка за НВО в ІV и VІІ клас.;

 • 22 май, международен ден на биологичното разнообразие. Заедно с РИОСВ гр. Шумен ще организираме мероприятие. Това ще стане на 22 май, сряда, от 13 ч.;

 • 24 май – „три празника в един“. Ден светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, Ден на учителите, учените, просветните и културни дейци. Патронен празник. Допълнително ще се прецени как да се отбележат.;

 • Ще ни гостуват учениците от випуск, завършили своето основно образование преди 50 години – 16.00 ч. на 25 май.;

 • 25 май, събота, ден на хлебопроизводителите, мелничарите, сладкарите, шофьорите, строителите, хотелиерите и цветарите. Спасовден.;

 • Национално външно оценяване в четвърти клас, 2024 година:

 • Български ез. и литература – 27 май, понеделник от 10.00 ч.;

 • Математика – 28 май, вторник от 10.00 ч.;

 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Посещения на учебни часове. Проверка и заверка на ЗУД. Проверка за спазване график за консултации с ученици и документирането им. Посещения на учебни часове и дейности по „Занимания по интереси”. Изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол.;

 • Участие на наши ученици в Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ – на 31 май в гр. В. Търново.;

 • 31 май, Световен ден без тютюнопушене.;

 • Провеждане на регламентирани писмени работи по график, приет на заседание на педагогическият съвет и утвърден със заповед на директора.;

 • Изготвяне и изпращане на поискани справки и информации в РУО на МОН и в община Шумен.;

 • Повтарящи се ежедневно, ежеседмично и през месеца дейности и задачи: придружаване на пътуващите ученици; организиран обяд; дежурство на ученици и учители; безплатни закуски за учениците от І до ІV кл. всеки ден през първото междучасие.; схема „училищен плод” и схема „училищно мляко” – по два пъти седмично в различни дни за І-ІV кл.; дежурство на учители и групи ученици – по седмичен график и др.;

 • Изготвяне на нови новини, други материали и снимки за сайта на училището и страниците към него – през месеца.;

 • Заплатите за м. май е предвидено да бъдат изплатени на 27.05.2024 год. (понеделник).;

 • ДЗИ ХІІ клас – БЕЛ – 17 май от 8,30 ч. и втори ДЗИ на 21 юни за

придобиване на професионална квалификация от 8,30 ч. (теория). За останалите ученици това не са учебни дни.;

 • Възможни са промени и допълнения при необходимост!

Предстоящо в аванс – през м. юни:

НВО 2024 за седми клас:

– БЕЛ – 19 юни и математика – 21 юни от 9 ч.

Приключване учебната година за учениците от първи, втори и трети клас – 31 май 2024 г.;

 • Четвърти, пети и шести клас – 14 юни 2024 г.;

 • Седми клас – 28 юни 2024 г.;

Честит рожден ден на всички, които през красивият и цветен месец май имат личен повод да празнуват. Това се отнася и до тези, които ще имат имен ден!

1 май, 2024 г. Директор Т. Трифонов

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and