предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

 • Рожден ден – годишнина от разкриване на училището ни – 1 септември 1920 г. Училището да пребъде в годините!;

 • От 1 септември, постепенно ще се завърнат колегите, в навечерието на поредната Нова, 2023/2024 учебна година. Служебни събирания в учителската стая при необходимост.;

 • Заявяване на допълнителни количества учебници за новите ни ученици.;

 • 6 септември, сряда – официален празник, Ден на Съединението.;

 • Готовност за работа в електронна среда, ако това се наложи. Добавяне към съществуващите фейсбук групи новите ученици и родителите им. „Преминаване“ на групите в по-горен клас.;

 • Работа по включване на родителите на новите ученици, свързана с електронния дневник, както и на тези, които не са регистрирани.;

 • Реализиране на всички дейности във връзка с ДТВ на педагогическия и непедагогически персонал.

 • Училището кандидатства с две групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ 2023 г. В очакване на решение дали сме одобрени и сформиране на групите след това.;

 • Изпращане и предаване и на хартиен носител на таблици в общината за началото на учебната година.;

 • Работа по изпълнението на приет през м. май на заседание на педагогическия съвет План за нормалното и успешно приключване на 2022/2023 учебна година и обезпеченото започване на 2023/2024 учебна година.;

 • Закупуване на материали и пособия и подреждане комплекти в шкафчетата на всички ученици. Част от материалите ще се ползват от колегите, които ще ги раздават в часовете за ползване, а след това ще ги събират.;

 • От новата учебна година с изключение на личните карти, другите документи ще се водят по ел. път. Възможно е да се водят и успоредно, на хартия, книгата за заповедите на директора, летописна книга, книга за решенията на педагогическият съвет, входящ и изходящ дневник и др.;

 • Заседание на педагогическият съвет – 11.09. – приемане Стратегия за развитие на училището.;

 • Участие в традиционните педагогически есенни съвещания по предмети и с директори – по график на РУО Шумен.

 • Изработване на рекламни знаменца с текст на бялото поле за всички първокласници и други нови в училището ни ученици.;

 • Набавяне и систематизиране на нужната информация преди попълване на класните дневници и дневниците на ГЦОУД – по ел. път.;

 • Заседание на педагогическият съвет – 14.09. от 10.00 ч.;

 • Изработване и осигуряване на табелки с имената на всички ученици, залепването им на шкафчета, гардеробчета и работни места.;

 • Искане на Становище от РУО Шумен за маломерните паралелки в училището през новата учебна година.;

 • Изпращане на докладна записка до кмета на община Шумен за маломерните паралелка, придружена със Становището по същата тема от РУО – до 5 септември.;

 • Осигуряване на лични карти за всички ученици. Своевременното им попълване от класните ръководители. Направа на снимки за лични документи на учениците – 18 или 19.09.;

 • Откриване на новата учебна година – 15 септември, сряда от 10,15 ч. Ще има допълнителни указания за часовете за пътуващите ученици. Преди това ще има развлекателно шоу за всички ученици – от 9,30 ч.;

 • Застраховане със средства на Сдружение „Училищно настоятелство“ с. Царев брод на всички ученици, учители и друг персонал с т. н. „пълно покритие“ – 15.09.

 • Провеждане на родителска среща – с обща част и по класове на 20 септември от 17,45 ч.;

 • 22 септември, петък – официален празник – Ден на Независимостта.;

 • Направа на снимки по класове, които по-късно да се ползват за табелки за врати, за календари за 2023 година и за спомен – на 18 или 19 септември.;

 • Инструктажи по класове и по група предмети – начален за всички нови ученици и периодичен за останалите.;

 • Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в община Шумен.;

 • Подписване на Обществен договор за опазване на училищното имущество – с участието на всеки един ученик, класните ръководители, останалите учители и директора на училището.;

 • Изготвяне на Новини за сайта на училището ни. Качването им и в Twitter и Facebook. Споделяне на интересни и полезни неща във фейсбук страницата към сайта.;

 • Съвместна работа (с представители на двата синдиката) по изготвяне на проект за „Списък Образец №1”. Съобразно дадените срокове от МОН и РУО ще е и качването му в съответната платформа.;

 • Записване и отписване на ученици, ако има такива.;

 • Реализиране на дейности по определяне на ДТВ на членовете на колектива.;

 • Поръчване на допълнително количество учебници на новозаписани ученици.;

 • Окосяване на тревата в двора, пръскане срещу плевели, подрязване на живия плет и др. такива дейности…;

 • Заплатите за м. септември е планирано да бъдат изплатени на 26 септември (вторник) 2023 год.;

 • Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/ за девета поредна година ще бъде отбелязан в учебни  заведения в България и Европа.  

 • Възможни са и други дейности, инициативи и мероприятия, които предстои да се доуточнят и евентуално реализират.

Административното ръководство си запазва правото да прави промени и допълнения, когато това се налага!

Честит рожден ден на всички ученици и колеги, които през месец септември празнуват. Това се отнася и до тези, които ще имат имен ден!

1 септември, 2023 г.

Т. Трифонов

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and