предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

 • 1 юни (понеделник), Международен ден за защита на децата. Празнува се в повече от петдесет страни. Честит празник на всички малки и пораснали деца! На нашите ученици, деца и внуци!;
 • Полудневна екскурзия на 1 юни до гр. Шумен с учениците от начален етап – присъствие и участие в мероприятията, организирани от ДКТ „В. Друмев“ и ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ пред театъра.;
 • Участие на представителен футболен отбор от ученици от четвърти клас във футболен турнир, посветен на 1 юни в Градската градина в град Шумен.;
 • Отбелязване годишнина от присъждане и връчване на училището ни на най-престижната и първата по рода си награда на Национална мрежа за децата „Златна ябълка 2011”.
 • 2 юни (вторник) – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на Родината ни. Две „безкрайни“ минути на признателност и почит – в 12.00 ч.;
 • Екскурзия до гр. Белослав с посещения на Музея на стъклото, фирмения магазин, подводница-музей „Слава“ и ферибота – за учениците от втори и четвърти клас – на 2 юни.;
 • Екскурзия с учебна, познавателна и развлекателна цел до Исторически парк край с. Неофит Рилски с ученици от първи и шести клас – на 3 юни.
 • Екскурзия с учебна, познавателна и развлекателна цел до Исторически парк край с. Неофит Рилски с ученици от шести и седми клас – на 8 юни.
 • Екскурзия с учебна, познавателна и развлекателна цел до гр. Белослав в музея на стъклото и подводница-музей „Слава“ за учениците от пети клас – на 15 юни, сряда. Там те ще получат своите бележници и грамоти.;
 • Проектни дейности и екскурзии с учениците от първи, втори и трети клас – 30 май – 3 юни.;
 • Съгласно Правилника за дейността на училището ще бъдат наградени и стимулирани ученици с отличен успех и за други успешни техни изяви в конкурси и състезания.;
 • Връщане на ползваните безплатни учебници от учениците от втори до седми клас. Приемането им ще стане от класните ръководители и домакина Роза Стоянова според графика за приключване на учебната година.;
 • Мониторинг – проверка на документи и наличие на раздавана техника по проект „Равен достъп до…“ – 6-10 юни. Проверяващ – ст. експерт Юлиян Тодоров.;
 • Вземане от шкафчетата и гардеробчета на останали лични вещи и багаж от всички ученици и оставяне на ключетата за тях. Отнася се до всички ученици и класове. Ключетата от шкафчетата на учениците от пети, шести и седми клас да се предадат на ЗАС Кр. Борисова за съхранение през лятото.;
 • Научаване на резултатите от НВО в четвърти клас.;
 • Работа по изпълнението на План за нормалното и успешно приключване на 2021/20212 учебна година и обезпеченото започване на 2022/2023 учебна година.;
 • Изпълнения на решения, приети на предходни заседания на педагогическия съвет.;
 • Информиране на седмокласниците за възможностите за продължаване на образованието им – в специален час на класа.;
 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Посещения на учебни часове. Периодични проверки и заверки на ЗУД. Проверка за спазване график за консултации с ученици и документирането им. Изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол след това.;
 • Провеждане на регламентирани писмени работи по график, утвърден със заповед на директора. При наложителни промени, учениците и родителите трябва да се уведомяват поне три дни по-рано в затворената фейсбук група.;
 • Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в община Шумен.;
 • Изготвяне на Новини за сайта на училището ни. Качването им и в Twitter и Facebook. Споделяне на интересни и полезни неща и съобщения във фейсбук страницата към сайта, както и най-новите обработени и качени записи от отдавна проведени тържества и мероприятия.;
 • Съвместна работа (с представители на двата синдиката) по изготвяне на проект за „Списък Образец №1”, представянето му пред колектива и в община Шумен.;
 • Констативен педагогически съвет, втори етап – на 14 юни (вторник) за учениците от четвърти, пети и шести клас, и трети за – седми клас – 29 юни (сряда).;
 • НВО 2021 година – VІІ клас – на 14 юни (БЕЛ), на 16 юни (по математика) от 9.00 ч.. Организационна и техническа подготовка, превоз, провеждане на инструктажи за учениците и колегите, които ще бъдат квестори. Свързване на нашите камери със сайт на МОН – за наблюдаване в реално време.;
 • Завършване на учебната година за учениците от седми клас – 30 юни (четвъртък).;
 • Тържества за края на учебната година: за втори и трети клас – 3 юни, а за първи клас – на 10 юни. За другите класове предстои да се уточнят датите, времето и часовете на провеждане.;
 • Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск и дежурство през м. юли и август от учителите.;
 • Подготовка и реализиране на юнска поправителна сесия. Консултации със съответните ученици преди това.;
 • Малки ремонтни дейности в сградата.
 • Заплатите за м. юни е планирано да бъдат изплатени на 27 или 28 юни (понеделник и вторник) 2022 год. Поради приключване на шестмесечието и желанието ни да придобием по-пълна представа за финансовото състояние на училището да се изплати и лекторското възнаграждение за месец юни с предстоящите заплати.;
 • Възможни са и други дейности, инициативи и мероприятия, които предстои да се доуточнят и евентуално реализират.
 • ПРЕДСТОЯЩО:
 • Изготвяне на Свидетелства за основно образование – не по-рано от 1 юли.; Изчакване тяхната „верификация” от МОН преди раздаването им на тържество на 4 юли.;
 • Юлска поправителна сесия за останали на поправителен изпит ученици.
 • Годишен педагогически съвет – 6 юли, сряда. Тържествено изпращане в пенсия на Димитричка Йорданова.

Административното ръководство си запазва правото да прави промени и допълнения, когато това се налага!

Честит рожден ден на всички, които през месец юни празнуват. Това се отнася и до тези, които ще имат имен ден!

1 юни, 2022 г.

Т. Трифонов

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and