предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

 • 1 април, сряда, международен ден на шегата и лъжата. Но тази година съвсем не ни е до шеги, лъжи и закачки!;
 • Месец на Земята – 27 март – 22 април.;
 • Съгласно нова заповед на министър Кр. Вълчев и във връзка със създадената обстановка и пандемия, учебните занятия ще се провеждат дистанционно и на 1 и 2 април, четвъртък и петък.;
 • 2 април, международен ден на детската книга! Ще бъдат подредени няколко изложбени къта с детска литература, в това число и новозакупена.;
 • Пролетна ваканция – от 3 до 11 април. Пет са работните дни, в които може да бъдем в платен отпуск.;
 • Първият учебен ден след ваканцията е понеделник, 12 април. Ще има допълнителни указания как това реално ще се случи.;
 • На 4 април – провеждане на избори за ново Народно събрание. В училището ни ще има две изборни секции, които ще бъдат подредени в стаите на втори и четвърти клас. Възстановяването на помещения в своя предишен вид ще стане в понеделник, 5 април. В събота, на 3 април и в понеделник, на 5 април в тези помещения външна фирма ще извърши дезинфекция.;
 • 4 април, професионален празник на психолозите.;
 • Великден – за католиците – 4 април.;
 • През неучебните дни – ще се работи по почистване в сградата, в склада на втория етаж, ще има преподреждане в столовата, ще се подменят старите брави на почти всички врати с нови, нов модел…и др. Задачите са разпределени за обслужващия персонал.;
 • 7 април – Световен ден на Здравето и професионален празник на здравния работник! С благодарност за лекари, сестри и санитари, парамедици, които си обичат работа и професията! А във времето, в което сме те са на първата линия и всички трябва много да сме им благодарни и да ги подкрепяме!

Датата е избрана през 1948 г. с основаването на Световната здравна организация.;

 • 8 април, Международен ден на ромите.;
 • 12 април, Ден на авиацията и космонавтиката.;
 • Имен ден на 14 април имат Марти, Мартин…;
 • 16 април, Ден на Конституцията и празник на юристите и съдебните служители.;
 • На 17 април по предварителна информация по Канал 1 по БНТ в предаването „Религия“ ще бъда излъчен филм за съвместната ни работа – училище и сестрите от католическия манастир.;
 • Общо събрание – отчитане финансовото приключване на първото тримесечие – до 26 април. Възможно е това да стане по интернет като се изпратят бланките с подробен коментар. Качване необходимите отчети в сайта на училището. Изпращане на протокол от събранието в община Шумен и в РУО Шумен.
 • 18 април, Международен ден за опазване на паметниците на културата, Ден на реставраторите.

Имен ден имат Виктор и Виктория;

 • 22 април, Международен ден на земята, най-големия международен нерелигиозен празник в света. Ден на еколозите.;
 • 24 Лазаровден. Празнуват своя имен ден Лазар, Лазарка, Лазарин и др.;
 • 25 април, Цветница, Връбница – седмица преди Великден.;
 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Посещения на учебни часове. Проверка и заверка на ЗУД. Проверка за спазване график за консултации с ученици и документирането им. Посещения на учебни часове и дейности по „Занимания по интереси” и „Подкрепа за успех“. Изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол.;
 • Провеждане на регламентирани писмени работи по график, приет на заседание на педагогическият съвет и утвърден със заповед на директора.;
 • Изготвяне и изпращане на поискани справки и информации в РУО на МОН и в община Шумен.;
 • Ако се възстанови учебния процес на 12 април! Повтарящи се ежедневно, ежеседмично и през месеца дейности и задачи: придружаване на пътуващите ученици; организиран обяд; дежурство на ученици и учители; безплатни закуски за учениците от І до ІV кл. всеки ден през първото междучасие.; схема „училищен плод” и схема „училищно мляко” – по два пъти седмично в различни дни за І-ІV кл.; дежурство на учители и групи ученици – по седмичен график и др.;
 • Изготвяне на нови новини, други материали и снимки за сайта на училището и страниците към него – през месеца. Ще бъдат качени много нови видеоматериали от случили се училищни тържества преди много години.;
 • 26 април, Световен ден на авторското право.;
 • Заплатите за м. април ще бъдат изплатени на 27.04.2021 год. (вторник).;
 • През месеца ще се работи и по график за учебниците, както и за НВО в VІІ клас. В тези графици са фиксирани точни дати за отделните дейности.;
 • Получаване на заявената документация за края на учебната година – по оповестен график на 20 април, вторник.;
 • Поради пандемията, извънредното положение и непредвидимо променящата се обстановка, възможно и са и други решения и промени – на национално и на училищно равнище.

Честит рожден ден на всички, които през този месец имат личен повод да празнуват. Това се отнася и до много хора, които ще имат имен ден!

1 април, 2021 г. Директор Т. Трифонов

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and