предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

СЕПТЕМВРИ 2020

1. Завръщане от отпуск на членовете на колектива – 2.09. ;

Запознаване с нови моменти и изисквания, свързани с новата учебна година. Изработване на необходимите нови документи и материали, включване за целта в малки групи на членовете на колектива.;

2. Попълване на ЗУД (задължителна училищна документация), необходима за началото на учебната година – дневници, ученически книжки, книжки за кореспонденция с родителите, планове на класния ръководител и др.;

3. Официални празници – 6 септември, петък, Ден на Съединението и 22 септември, Ден на Независимостта на Република България. Понеже 6 септември е в неделя, почивен ден ще бъде и 7 септември, понеделник.;

4. Получаване на санитарно разрешително от представители на РЗИ, Шумен (такова вече е получено като е дадена много добра и висока оценка за състоянието и готовността на училището).

5. Проверка и зареждане на всички противопожарни средства.;

6. Ще продължи и завърши подготвянето на подаръчни комплекти за всички ученици. Ще има „бонуси” за първолаците. Уточняване как всичко подредено и подарено най-рационално и в полза на учебния процес да се използва.

Отново ще бъдат осигурени безплатно за учениците лични карти, ученически книжки и бележници за кореспонденция.
За първи път и застраховките за всички ученици и персонал ще бъдат поети от училищното настоятелство.;

7. Актуализиране на приемателните списъци (след всяка евентуална промяна) и предоставянето им на класните ръководители и учителите на ГЦОУД за служебно ползване.;

8. Ще продължат малките ремонтни дейности в двора и в сградата:
поддържане чрез подрязване на „живия плет” и косене на прилежащите тревни площи.;
пръскане с отрова на треви и плевели по тротоарни плочки, около сградата и по асфалтовата спортна площадка.;
мазачески и бояджийски ремонт на различни места в сградата.;
работа по подреждането на инвентар на тавана в сградата.;

9. Подготовка и реализация на процедура за обедно хранене, закуски за учениците и „училищен плод и мляко”.;

10. Изготвяне на седмично разписание и представянето му в РЗИ в посочения в наредбата срок (няколко дни преди започването на занятията).;

11. Участие в есенните педагогически съвещания, организирани от РУО град Шумен. В очакване сме на график за това.;

12. Изготвяне и подаване в посочените срокове на докладни записки за маломерни паралелки (първо за становище от РУО) и до кмета на общината – до 8 септември.;

13. Изготвяне, представяне и заверяване на всички лични и класни документи, необходими преди началото на учебната година – до 14 .09. и своевременно след това.;

14. Последно за учебната година заседание на педагогическия съвет – до 14 .09. Приемане на всички необходими документи за да започне нормално организационно новата учебна година.;

15. Работа по Списък образец №1 и всички други документи по планирането в началото на учебната година – по допълнителен график до края на месеца.;

16. Подготовка за и откриване на Новата учебна година (на 15 – вторник от 9.45 ч.). Ще има допълнителни пояснения в оперативен порядък.;

17. Раздаване на безплатните учебници от І до VІІ кл. от класните ръководители – на 16 .09. ;

18. Направа на снимки за ученически книжки, лични карти, по класове и за училищен постер – на 17 или 18.09. в зависимост от възможностите на фотографа.;

19. Начален (за новите за училището ни ученици) инструктаж и периодичен за останалите. Инструктаж за щатните членове на колектива.;

20. Обща и по класове родителска среща – на 23.09. (сряда) от 17.45 ч. Възможно е поради ковид обстановката да не се проведе по „стандартния” от години начин. Ще има допълнителни указания.;

21. Изготвяне и представяне в РУО Шумен и съответната дирекция в община Шумен на поискани справки и информации и др..;

22. Качване в сайта на училището на всички документи, съгласно изискванията на ЗУПО и стандартите към него.

Честито на всички, които през септември имат повод за личен празник!

Весела и смислена да е оставащата ваканция на учениците, ползотворна работа на всички колеги и непедагогически персонал.

Успешна да е новата 2020/2021 учебна година! На добър час!

Септември, 2020 г.
Т. Трифонов

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and