планове и правилници

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2021-2022 година

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2021-2022 година

Училищни учебни планове 2000-2021 година

Изтегли

План за работа на комисията за професионално ориентиране на учениците 2020 – 2021 учебна година

Изтегли

План за работа по механизма за противодействие на училищния тормоз – септември 2020

Изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности

Изтегли

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Изтегли

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and