колектив | Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", село Царев брод, община Шумен

колектив

Карта за самооценка на учителя

Карта за самооценка на учителя: Още »

Декларация предоставяне на данни

Декларация предоставяне на данни:

Още »

Инструкция за водене на дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес

Инструкция за водене на дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес:

Още »

Декларация за запознатост

Декларация за запознатост:

Още »

Седмично разписание

Седмично разписание: Още »

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета:

Още »

ПЗНП

ПЗНП:

Още »

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and