колектив | Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", село Царев брод, община Шумен

колектив

Предвижда се въвеждане на единен регистър за случаите на тормоз

Предвижда се въвеждане на единен регистър за случаите на тормоз

В сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван проект на Заповед и алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със Заповед № 09-611/18.05.2012 г. Още »

Календар почивни и работни дни 2015 г.

Календар почивни и работни дни 2015 г. Още »

Одобрен е двугодишен план по националната стратегия за развитие на педагогическите кадри

Планът предвижда утвърждаване на дистанционната форма на обучение и подготовка при продължаваща квалификация на педагогическите кадри

Правителството прие Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020). Стратегията беше приета в средата на тази година и определя рамката на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава Още »

Какво обеща за ресор образование и наука новата власт

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg публикува дословно текстът в раздел Образование и наука от програмната декларация на база та на която бе подписано споразумението между партиите, съставили новото българско прави телство. Още »

ПЛАН за работата на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на ученици през 2014 – 2015 учебна година

План за работата на Училищната комисия запревенция на противообществените прояви на учениципрез 2014 – 2015 учебна година

Още »

Защитените училища в България вече са 137, средищните – 794

Нови 8 училища се включват в списъка на средищните.

Правителството актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България. Още »

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014 г. Още »

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and