дарители

Оголели от грижа

Прочети

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН УЧИЛИЩЕН СПИСЪК

Виж още

Решение на ПС за дарителите 09.2016

ИЗТЕГЛИ

Дарители 2013/2014

ИЗВАДКА
от Протокол № 8 от заседание на Педагогическия съвет при ОУ „Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, проведено на 09 .09. 2014 г. Още »

Дарение от магазин “Мания”

1Получихме поредно дарение от приятелите от магазин “Мания” в Сити център – дрехи и обувки по зададени размери за наши ученици.
Януари, 2014 година Още »

ХVІ КОКТЕЙЛ В ЧЕСТ НА ДАРИТЕЛИТЕ НИ И ІV-та „СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА”

На 12 септември от 19 ч. се проведе вълнуващо /„2 в 1”/ тържество, превърнало се в дългогодишна традиция.

За втори път беше направено съчетаване на тези две „ме-роприятия”, защото благодарността както към дарителите от предходната годината, така и към работилите в училището е добра възможност за обединяване.

Присъстваха много дарители и учители и служители, ра-ботили тук. Специални гости бяха и учениците и колегите от СОУ гр. Сърница, общ. Велинград, предвождани от своя ди-ректор г-жа Фатме Куртова.

Журналист от Радио Шумен присъства и отрази тържест вото като взе интервюта от бивш ученик, вече изявен млад по ет – Мартин Спасов и от директора на училището, което по-късно беше излъчено сутринта на 16 септември.

В програмата /на три части – навън, при посрещането, във фоайето след входа и в актовата зала по-късно/ взеха учас тие ученици от училището, група за акапелно пеене от СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен. След това дойде времето за максимална изява на „човекът оркестър” Петко Петков.

Обявени бяха като решение на педагогическия съвет да-рителите на училището за предходната учебна година /реше-нието по тази точка е публикувано в отделен материал в сай-та, в подменю дарители./

Бяха раздадени на дарителите подаръци, а на всички присъстващи и рекламни материали на училището. Почетени в програмата бяха и присъстващите и работили в училището хора.

От името на Общински съвет и община Шумен проф. Русанка Петрова поднесе цветя и приветствие.

Красивите и големи две торти с надписи бяха разрязани от най-възрастната присъстваща учителка Димитричка Ди-митрова, която след няколко дни предстоеше да има рожден ден …. и кмета на с. Царев брод инж. Стефан Живков.

Специално внимание беше обърнато на присъстващите ученици и колеги от СОУ гр. Сърница, кратко литературно четене от своята първа книга направи младият поет и бивш наш ученик Мартин Спасов, както и водещата, очарователна та Даниела Нинчева.

Тържеството беше вълнуващо, интересно, а имаше и въз можност присъстващите да се видят, да разговарят помежду си, да се повеселят, да се поотпуснат…

12 септември, 2013 г.

Т. Трифонов

 

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and