100 години от рождението на Павел Вежинов

Никола Делчев Гугов, по-известен с псевдонима си Павел Вежинов, е един от най-обичаните писатели-белетристи и сценаристи.

Днес се навършват 100 години от рождението на един от най-обичаните ни писатели-белетрис ти и сценаристи – Никола Делчев Гугов, по-известен с псевдонима си Павел Вежинов. 

Гугов е роден на 9 ноември 1914 г. в София. Израства в Драз махала (намирала се е между бул. „Сливница“, „Мария Луиза“ и улиците „Константин Стоилов “ и „Козлодуй“).

Завършва Първа мъжка гимназия, а през 1938–1944 г. следва философия в Софийския универ ситет.

Още от началото на 1930 г. сътрудничи на изданията „Жупел“, „РЛФ“, „Щит“, „Изкуство и критика“ и др.

Първият му сборник разкази – „Улица без паваж“, излиза през 1938 г., а през 1943 г. излиза и „Дни и вечери“.

От есента на 1944 г. участва във Втората световна война като кореспондент и главен редактор на вестник „Фронтовак“.

Впечатленията си от живота на българската армия разказва в поредица от разкази в повестите „Златан“ и „Втора рота“. През 1950 и 1951 г. получава Димитровска награда за фронтовите си произведения.

От 1947 до 1951 г. Павел Вежинов е заместник главен редактор на вестник „Стършел“, от 1951 г. – на списание „Септември“, а от 1954 до 1972 г. работи в „Българска кинематография“ първо начално като сценарист, а по-късно и като зам.-генерален директор.

От 1972 г. е главен редактор на списание „Съвременник“ и член на Бюрото на Управителния съвет на Съюза на българските писатели.

През 50-те и 60-те години Павел Вежинов издава множество криминални романи и повести ка то „Следите остават“ (1954), „Произшествие на тихата улица“ (1960), „Човекът в сянка“ (1965), „Прилепите летят нощем“ (1969), а също и пътеписи от участието на българските олимпийци по света – „Знамена по стадионите“ (1950), „На Олимпиада в Хелзенки“ (1953), „До Мелбълн по въздух и море“ (1957). Самият той е председател на боксовата секция.

Вежинов е първият наш писател от новото време, който се обръща към фантастиката. Още през 1956 г. пише сатиричната гротеска „Историята на едно привидение“, а през 1965 г. разка зите „Сините пеперуди“ и „Моят пръв ден“, които през 1968 г. са включени в едноименния сборник. През 1973 г. излиза романът „Гибелта на Аякс“.

През 1963 г. е напечатан сборникът разкази „Момчето с цигулката“, който бележи нов, по-раз личен етап в творчеството му, обръщайки се към морлно-психологическите проблеми на съвре мието. Следват „Дъх на бадеми“ (1966), „Звездите над нас“ (1966), „Малките приключения“ (1970).

Романът „Нощем с белите коне“ (1975) се появява първоначално в сп. „Септември“. Още не е заглъхнал шумният успех, когато се появява повестта „Бариерата“ (1976), за която същата го дина получава отново Димитровска награда.

И през всяка последваща година печата още силни произведения – „Белият гущер“ (1977), „Синият камък“ (1977), „Езерното момче“ (1979).

Между 1976 г. и 1981 г. е народен представител е в 7-то Народно събрание.

Последният завършен роман на Павел Вежинов е „Везни“ (1982), който продължава същия кръг от философско-психологически проблеми и в който са синтезирани размислите на творе ца за човешкото битие, проблемите на личността и тезите за „първоначалността на живота“.

А последната новела „Дълъг летен ден“ се появява в списание „Съвременник“ (кн. 3 от 1983 г.) малко преди смъртта му.

Почива внезапно на 20 декември 1983 г.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and