Финансови отчети

Финансов отчет по ОП Подкрепа за успех .09.2000 г.

Финансов отчет – бюджет .09.2020 г.

Отчет за Образование за утрешния ден .09.2020 г.

Отчет – касов – бюджет .09.2020 г.

Касов отчет по проекти – .09.2020 г.

Финансов отчет СЕС Образование за утрешния ден

Финансов отчет СЕС Подкрепа за успех

Финансов отчет Бюджет към 30 .06. 2020 г.

Отчет бюджет 31 март 2020

Оборотна ведомост СЕС – Подкрепа за успех 31 март 2020

Оборотна ведомост -СЕС – Образование за утрешния ден!

Оборотна ведомост бюджет 31 март 2020

Отчет – проекти 31 март 2020

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Годишен финансов отчет – бюджет 2019

Годишен финансов отчет НОПР Подкрепа за успех 2019

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 2019

КАСОВ ОТЧЕТ БЮДЖЕТ  ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 2019

ФИН ОТЧЕТ М.06 2019

КАСОВ ОТЧЕТ М.06 2019

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ I ТРИМ 2019

БЮДЖЕТ 2019

КАСОВ ОТЧЕТ I ТРИМ 2019

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 31.12.2018

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – БЮДЖЕТ И СЕС КЪМ 31.12.2018 

Отчет за изпълнение на бюджета – разход към м.12.2018 г.

КАСОВ ОТЧЕТ към 30.09. 2018 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ СЕС -1.01-30.09.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ БЮДЖЕТ-1.01.01-30.09

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ СЕС ПРОЕКТ

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ БЮДЖЕТ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА 30 юни 2018 година

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2018 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ 31 МАРТ 2018 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА М. МАРТ 2018 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 г,

ОТЧЕТИ ЮНИ – 2017 г.

ОТЧЕТ ОП- 2016- 2017 ОБЩ

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ, МАРТ 2017 ГОДИНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДО 30.09.2016 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 ГОДИНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 год.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ПО ОП РЧР

ОТЧЕТ ДО 30 ЮНИ- 2015

ОТЧЕТ за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2015 година

 ОТЧЕТ КЪМ  31 декември 2014

ОТЧЕТ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2014 Г.

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and