Финансови отчети

1. Финансов отчет – СЕС – Равен достъп – първо тримесечие на 2024 г.

2. Финансов отчет – СЕС – Успех за теб – първо тримесечие на 2024 г.

3. Финансов отчет – СЕС – Подкрепа за успех – първо тримесечие 2024 г.

4. Финансов отчет – бюджет – първо тримесечие на 2024 г.

5. Касов отчет – бюджет – първо тримесечие на 2024 г.

6. Касов отчет – СЕС – първо тримесечие на 2024 г..pdf

 

1. Финансов отчет – СЕС – Подкрепа за успех – четвърто тримесечие 2023 г.

2. Финансов отчет – СЕС – Успех за теб – четвърто тримесечие на 2023 г.

3. Финансов отчет – СЕС – Равен достъп – четвърто тримесечие на 2023 г.

4. Финансов отчет – СЕС – Образование за утрешния ден – четвърто тримесечие на 2023 г.

5. Финансов отчет – бюджет – четвърто тримесечие 2023 г.

6. Касов отчет – СЕС- четвърто тримесечие 2023 г.

7. Касов отчет – бюджет – четвърто тримесечие 2023 г.

Финансов отчет – СЕС – Успех за теб – трето тримесечие

Финансов отчет – СЕС – Равен достъп – трето тримесечие

Финансов отчет – СЕС – Подкрепа за успех – трето тримесечие 2023

Финансов отчет – СЕС – Образование за утрешния ден – трето тримесечие 2023

Финансов отчет – бюджет – трето тримесечие 2023

Касов отчет – СЕС – трето тримесечие 2023

Касов отчет – бюджет трето тримесечие 2023

Касов отчет – бюджет – 30.06.2023

Финансов отчет – бюджет – 30.06.2023 г.

Касов отчет – СЕС – 30.06.2023

Финансов отчет – СЕС – Образование за утрешния ден – 30.06.2023 г.

Финансов отчет – СЕС – Подкрепа за успех – 30 .06. 2023 г.

Финансов отчет – СЕС – Равен достъп – 30.06.2023 г.

Касов отчет – бюджет – първо тримесечие 2023

Касов отчет – СЕС – първо тримесечие 2023 година

Финансов отчет – бюджет – първо тримесечие 2023 година

Финансов отчет – проект – Образование за утрешния ден -първо тримесечие 2023 година

Финансов отчет – проект – Подкрепа за успех – 2023 година

Финансов отчет – проект – Равен достъп – първо тримесечие 2023 година

Касов отчет – проекти – четвърто тримесечие на 2022 година

Касов отчет бюджет – четвърто тримесечие на 2022

Финансов отчет – бюджет – четвърто тримесечие на 2022

Финансов отчет – проект – Равен достъп – четвърто тримесечие на 2022 година

Финансов отчет – проект Образование за утрешния ден – четвърто тримесечие на 2022 година

Финансов отчет по проект Подкрепа за успех – четвърто тримесечие на 2022 година

1. Касов отчет бюджет – трето тримесечие на 2022

2. Касов отчет – СЕС – трето тримесечие на 2022

3. Финансов отчет бюджет – трето тримесечие на 2022 г.

4. Финансов отчет СЕС – Равен достъп – трето тримесечие на 2022 г.

5. Фин. отчет – СЕС – ОУД – трето тримесечие на 2022 г.

6. Фин. отчет – СЕС – Подкрепа за успех – трето тримесечие на 2022 г.

Касов отчет – бюджет – второ тримесечие 2022 година 

Касов отчет – СЕС – второ тримесечие 2022 година

Финансов отчет – бюджет -второ тримесечие 2022 година

Финансов отчет – проект Образование за утрешния ден – второ тримесечие 2022 година

Финансов отчет по проект Подкрепа за успех – второ тримесечие 2022 година

Финансов отчет – проект Равен достъп – второ тримесечие 2022

Бюджет 2022

Касов отчет – СЕС – първо тримесечие на 2022 г.

Касов отчет бюджет -първо тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет – бюджет – първо тримесечие на 2022

Финансов отчет по проект Образование за утрешния ден първо тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по проект Подкрепа за успех първо тримесечие на 2022

Финансов отчет по проект Равен достъп Първо тримесечие на 2022

Финансов отчет по проект Равен достъп м. 12. 2021

Финансов отчет по проект Образование за утрешния ден м. 12. 2021

Финансов отчет бюджет м. 12. 2021

Финансов отчет – проект Подкрепа за успех 12.2021

Касов отчет СЕС м. 12. 2021

Касов отчет бюджет м. 12 2021

Касов отчет – бюджет трето тримесечие 2021

Касов отчет – СЕС – трето тримесечие 2021

Финансов отчет – бюджет – трето тримесечие 2021

Финансов отчет – проект Образование за утрешния ден – трето тримесечие 2021

Финансов отчет – проект Подкрепа за успех – трето тримесечие 2021

Финансов отчет – проект Равен достъп – трето тримесечие 2021

Фининансов отчет – бюджет второ тримесечие на 2021 година

Касов отчет – бюджет – второ тримесечие на 2021 година

Финансов отчет – проект Равен достъп – второ тримесечие на 2021 година

Финансов отчет – проект Образование за утрешния ден – второ тримесечие

Касов отчет – СЕС – второ тримесечие на 2021 година

Финансов отчет – проек Подкрепа за успех второ тримесечие

Годишен бюджет на училището за 2021 година

Финансов отчет по проект Подкрепа за успех 31.03.2021

Финансов отчет по проект Образование за утрешния ден 31.03.2021

Финансов отчет бюджет 31.03.2021

Касов отчет проекти 31.03.21

Касов отчет бюджет 31.03.2021 година

Касов отчет бюджет IV тримесечие на 2020 година

Касов отчет СЕС IV тримесечие на 2020 година

Финансов отчет – бюджет IV тримесечие на 2020 година

Финансов отчет СЕС – ОУД IV тримесечие на 2020 година

Финансов отчет СЕС ПУ IV тримесечие на 2020 година

Финансов отчет по ОП Подкрепа за успех .09.2000 г.

Финансов отчет – бюджет .09.2020 г.

Отчет за Образование за утрешния ден .09.2020 г.

Отчет – касов – бюджет .09.2020 г.

Касов отчет по проекти – .09.2020 г.

Финансов отчет СЕС Образование за утрешния ден

Финансов отчет СЕС Подкрепа за успех

Финансов отчет Бюджет към 30 .06. 2020 г.

Отчет бюджет 31 март 2020

Оборотна ведомост СЕС – Подкрепа за успех 31 март 2020

Оборотна ведомост -СЕС – Образование за утрешния ден!

Оборотна ведомост бюджет 31 март 2020

Отчет – проекти 31 март 2020

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Годишен финансов отчет – бюджет 2019

Годишен финансов отчет НОПР Подкрепа за успех 2019

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 2019

КАСОВ ОТЧЕТ БЮДЖЕТ  ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 2019

ФИН ОТЧЕТ М.06 2019

КАСОВ ОТЧЕТ М.06 2019

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ I ТРИМ 2019

БЮДЖЕТ 2019

КАСОВ ОТЧЕТ I ТРИМ 2019

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 31.12.2018

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – БЮДЖЕТ И СЕС КЪМ 31.12.2018 

Отчет за изпълнение на бюджета – разход към м.12.2018 г.

КАСОВ ОТЧЕТ към 30.09. 2018 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ СЕС -1.01-30.09.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ БЮДЖЕТ-1.01.01-30.09

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ СЕС ПРОЕКТ

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ БЮДЖЕТ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА 30 юни 2018 година

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2018 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ 31 МАРТ 2018 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА М. МАРТ 2018 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 г,

ОТЧЕТИ ЮНИ – 2017 г.

ОТЧЕТ ОП- 2016- 2017 ОБЩ

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ, МАРТ 2017 ГОДИНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДО 30.09.2016 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 ГОДИНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 год.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ПО ОП РЧР

ОТЧЕТ ДО 30 ЮНИ- 2015

ОТЧЕТ за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2015 година

 ОТЧЕТ КЪМ  31 декември 2014

ОТЧЕТ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2014 Г.

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and