УСПЕХИ И В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ ПО…

През тази учебна година наши ученици и колеги пожелаха да участват в общински кръгове на олимпиади по математика, география и икономика, биология и здравно образование и „Знам и мога”.

В резултат на успешното им представяне за областния кръг се класираха и взеха участие на 2 и 3 февруари, т. г. следните ученици: Вилиана Стоичкова Станиславова и Пламен Светославов Пенчев от V клас и Павлина Стефанова Живкова от VІ кл. /по география и икономика/; Пламена Николаева Николова, Данил Алексеев Нешев и Теодосий Жечков Салабашев от ІV клас, Андриян Атанасов Стефанов от VІ клас /по математика/ и Пламена Николаева Николова от ІV кл. в „Знам и мога”.

Като цяло нашите ученици са се представили добре, а много добра е оценката за участие в състезанието по „Знам и мога” за четвъртокласници. Пламена Николаева е класирана на трето място при много сериозна конкуренция, което е видно от сканираната грамота, издадена и подписана от началника на РИО град Шумен г-н Върбан Върбев.

В неофициалната класация за участвали в олимпиадата по география и икономика – Павлина Живкова от 16 ученици е на второ място със 102 точки. При петокласниците Вилиана Стоичкова е получила 82 точки, което и отрежда осмо място при 17 участници.

Като добро оценяваме и представянето по математика, като и тук Пламена Николаева е с най-добър точков актив.

Честито Пламена, благодаря Ви г-жо Цв. Велкова /класен ръководител и преподовател/, както и на всичките други момичета и момчета и техните учители Йорданка Маринова и Цвета Анкова.

Хубаво е когато можеш да съизмериш знанията си на олимпиада, а още по-хубаво е когато постигнеш и заслужени успехи!

Тихомир Трифонов

Февруари, 2015 година

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and