ТРАДИЦИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ – ХІХ КОКТЕЙЛ В ЧЕСТ НА ДАРИТЕЛИТЕ НИ И ПЕТА „СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА”

На 13 септември, вечерта, се проведоха „2 в 1” – поредния коктейл в чест на дарителите на училището през изминалата учебна година и чаканата с голямо вълнение, вече Пета по ред среща на работилите в училището ни.
Въпреки многото задачи и ангажименти в началото и на тази учебна година, на новостите, свързани с влизането на Закона за предучилищно и училищно образование, успяхме да организираме и проведем поредното прекрасно и вълнуващо тържество.

На отправените покани се отзоваха много наши дарители, работили в училището учители и обслужващ персонал, колеги директори, хора от местната власт, бизнеса, имаше представители на родителите, както и участници – наши ученици. Гости, включили се в празничната програма бяха и танцьори от ЦЛР-ОДК Шумен, водени от хореограф Боряна Колева и директор Павлина Марева. Подкрепиха ни и вече порасналата наша бивша ученичка Жанета Русева и чаровната третокласничка от град Шумен Зехра Мехмедова.

Програмата основно се състоя навън, в актовата зала под звездите. Редуваха се изпълнения на наши ученици, танци и песни и от гостите ни. С народен танц отправиха поздравление досегашните наши ученици, отличници, Павлина Живкова и Пламен Пенчев, репетиращи в читалището в село Царев брод, а вече осмокласници в град Шумен.

От името на кмета на община Шумен г-н Любомир Христов, поздравителен адрес прочете г-жа Мария Йорданова, началник отдел „Образование”.

С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на починалите за времето от провеждането на четвъртата „Среща на поколенията”. Сред тях са имената на Светлана Григорова, работила като преподавател по руски език в училището, на Трифон Панайотов, дългогодишен учител и заместник директор, краевед, написал и единствената книга – история за село Царев брод. Преди по-малко от година почина и училищния майстор и огняр Ерол Халит.

С „Добре дошли” домакините посрещаха на входа всички участници в тържеството, като те получиха скромен подарък рекламни материали и детелинка за късмет и благополучие.

Около богато подредената и отрупана с лакомства коктейл маса отец Иван отправи поздравленията и благопожеланията си, като благослови храната и напитките и всички присъстващи, нашите ученици и техните родители.

За всеки дарител на училището бяха подготвени и подарени „Сертификат за благородство” и рекламно знаменце на училището с нарочен надпис на бялото поле и дата. На отсъствалите те ще бъдат връчени по-късно.

Оповестено беше и решението на педагогическият съвет за изказване благодарност на всички наши досегашни и нови дарители, както и кои са тримата ДАРИТЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2016 ГОДИНА.

1.1. Определя за „Дарител на училището за учебната 2015/2016 година“: г-н Огнян Траянов, собственик и изпълнителен директор на фирма ТехноЛогика гр. София, председател на национален съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за България и почетен консул на Република Филипините. Дарението е в размер на 8 пълни компютърни конфигурации, втора употреба за компютърния кабинет в училището, както и много ценни плакати, луксозно издание на същата фирма с българи, направили изключително много в своите области и станали световно известни. Това дарение не би станало без активната помощ на сестра Мария-Агнес от католическия манастир в с. Царев брод.

1.2. „Фикосота синтез” ООД град Шумен в лицето на Петър Минчев, административен директор на „Фикосота синтез“ ООД за направените на два пъти колективни дарения на материали и препарати, тяхно производство.

1.3. „Алумина” ООД град Шумен, за направено дарение – заплащане направата на кабинка за охранител след входа. Персонално отправените благодарности са към г-н Фикрет Индже, Хюсеин Фикрет и Хюлия Шукри.
Получени бяха и много поздравления от наши бивши колеги, които поради транспортни, здравословни или други причини не можаха да дойдат. Поздрави имаше и от колеги от Англия, Испания…

Да разрежат двете торти, поръчани и надписани по двата повода, беше предоставена възможността на г-жа Станка Радева, дългогодишен учител, вече пенсионер и на г-жа Цветанка Михайлова, председател на УС на УН в кв. Мътница.

Така и тази година бяха почетени дарителите за изминалият отчетен период, както и всички работили в училището през годините и всичко положително и градивно, което те са вложили и оставили.

Както винаги и този път имаше песни и танци, хора и много усмивки. За доброто настроение на всички се погрижи и музикалният домакин Светослав Христов. А спомените и сладките приказки, доброто настроение продължиха до края… Желаещите имаха възможност да напишат и свои впечатления и пожелания в летописната книга.

До следващите – ХХ КОКТЕЙЛ В ЧЕСТ НА ДАРИТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО НИ И ДО VІ „СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА”

Септември, 2016 година
Тихомир Трифонов

Повече снимки може да намерите в нашата Facebook страница!

 
ИЗВАДКА от Протокол № 11 от заседание на Педагогическия съвет при ОУ „Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, проведено на 12 .09. 2016 г.
По т. 22 от дневния ред ПС РЕШИ:

1.1. Определя за „Дарител на училището за учебната 2015/2016 година“: г-н Огнян Траянов, собственик и изпълнителен директор на фирма ТехноЛогика гр. София, председател на национален съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за България и почетен консул на Република Филипините. Дарението е в размер на 8 пълни компютърни конфигурации, втора употреба за компютърния кабинет в училището, както и много ценни плакати, луксозно издание на същата фирма с българи, направили много в своите области и станали световно известни. Това дарение не би станало без активната помощ на сестра Мария-Агнес от католическия манастир в с. Царев брод.

1.2. „Фикосота синтез” ООД град Шумен в лицето на Петър Минчев, административен директор на „Фикосота синтез“ ООД за направените колективни дарения на материали и препарати, тяхно производство.

1.3. „Алумина” ООД гр. Шумен, за направено дарение – заплащане направата на кабинка за охранител след входа. Благодарностите са персонално отправени към г-н Фикрет Индже, Хюсеин Фикрет и Хюлия Шукри.

2. Педагогическият Съвет изказва своята специална благодарност на фирма ЕТ „Пенчо Христов” от гр. Шумен, на Паулин Николов и МДТ ТРЕЙД ЕООД с управител Христо Христов, дарители, за оказаната ни нееднократна специализирана помощ. Същото се отнася и до Алексей Борисов, дърводелец от квартал Мътница, който е нов дарител за годината.

Чрез това свое решение съвета за пореден път поздравява своя бивш ученик Цветан Кикиндонов, като искаме отново да популяризираме неговата форма на нестандартно финансово дарение. Ежемесечно той отделя от своята заплата по 50 лева, с които ние, спазвайки определена процедура и отчетност, стимулираме най-изявил се за всеки учебен месец ученик по предметите биология и здравно образование и човекът и природата, както и ученици от института по захарно цвекло.

Педагогическият съвет за поредна година изказва своята голяма благодарност за оказваната различен вид помощ от страна на Сдружение „Училищно настоятелство с. Царев брод с председател на УС г-жа Елка Александрова и Училищно настоятелство кв. Мътница с председател Цветанка Михайлова. Гореща благодарност отправяме и към католическо монашеско общество – сестри бенединктинки с. Царев брод, както за направените материални дарения, така и за петнадесетия по ред летен лагер за наши ученици. Благодарим за направеното дарение от г-н Пламен Стайков, управител на клон Шумен на Първа инвестиционна банка. Благодарността ни е и за помощта на г-жа Добринка Станкова, управител на магазин „Биохимия“, към г-н Иван Иванов от фирма „Земя” 96 ООД, господата Румен Василев и Николай Младенов от фирма „Светлина“ЕООД гр. Шумен, г-жа Ирина Вачкова, управител на книжарница „Херон“, на отец Иван, на г-н Красимир Кънев, фотограф, на Кремена и Антон Борисови, родители от с. Царев брод, на Мария Желязкова, управител на ЗК „Армеец”, клон гр. Шумен; на Дамян Стоянов, управител на магазин „Фул макс” град Шумен, на г-жа Петя Ламбева от рекламна агенция „ПЕЛА”, на рекламно студио Ентер вю” в лицето на Даниел Донев и Коко Паносян, Галина и Филип Крумови от с. Царев брод, Студио „Трима” гр. Шумен и информационен център на издателство „Просвета” в лицето на Пламен Маджаров.

Със средства на Сдружение „Училищно настоятелство” село Царев брод да бъдат осигурени и подарявани периодично рекламни и други материали за всички дарители. Това да бъде направено по време на предстоящото тържество на 13 септември, а при отсъствия на част от дарителите и по друг подходящ начин по-късно.

На определените за дарители на училището за годината да се подготвят и връчат почетна лента с надпис като форма на уважение, признание и за спомен. Да бъдат подарени и направени снимки от ХІХ коктейл, отнасящи се до присъствали на тържеството дарители.

Направените снимки да бъдат подредени в албум, каквато е и досегашната практика.
Срок за изпълнение: 13 септември, а по т. 5 и 6 – до 30 септември.;
Отговорник: Т. Трифонов, Председател на ПС и ст. у-л М. Стефанова, секретар на ПС.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
“за” – 17;
“против” – 0;
“въздържали се” – 0.

Председател на ПС:______________
Т. Трифонов
Секретар на ПС:_____________
Ст. у-л- М. Стефанова
12 .09. 2016 година

Сертификат за благодарност!

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and