ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА В УЧИЛИЩЕТО НИ

На 21.02.2022 г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”, с. Царев брод се проведе работилница на тема: „Веселите мартеници”. Организатори бяха Светла Димитрова-ресурсен учител, Нина Нинова-логопед, Весела Димитрова-психолог към РЦПППО -гр. Шумен. Участваха ученици със специални образователни потребности и техните съученици от ОУ „Свети свети Кирил и Методий”, с. Царев брод.

Целите на мартенската работилница бяха насочени към: приобщаване на учениците със специални образователни потребности към училищната общност; придобиване на обобщени представи за обичая и традицията Баба Марта и начина на празнуване; създаване на положителни емоции и тактилна-сензорна стимулация чрез работа с текстилни и естествени материали; насърчаване креативността на учениците; възпитание в положително емоционално отношение към българските традиции и обичаи; осмисляне красотата на българските традиции и фолклор.

Учениците се запознаха с легендата за първата мартеница, с образа на Баба Марта, с българските традиции, свързани с празника, научиха с какви пожелания да закичват мартеница.

Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл. С нея се отбелязва преходът от зимата към пролетта. Преплитането на белия и червения цвят конец е стар народен обичай, носещ вяра в утрешния ден, превърнал се в символ на здраве, благополучие и успех.

Празниците провокират детето към творчество, раждат в душата му светли чувства и благородни пориви, създават умение за качествено и емоционално общуване с другите, духовно обогатяват ума и сърцето му.

С учениците създадохме красоти, като в същото време се забавляваха.

С направените мартеници, картички, пана, гривни ще участват в традиционния XXVI-ти конкурс „Пижо и Пенда“, към ЦПЛР-Обединен детски комплекс „Атанас Стоянов“ – Шумен.

Светла Димитрова, ресурсен учител в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, село Царев брод

Февруари 2022 година

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and