С гостите от София

С гостите от София и Шумен - 18 .09. 2014 г.С гостите от София и Шумен – 18.09.2014 г. – след награждаването на госпожа Ваня Кастрева!

Година по-късно, при работно посещение в училището, на госпожа Ваня Кастрова бяха връчени награди, във връзка с такива, присъдени и през месец септември, 2013 г.

Званието “Дарител на училището 2013” и беше присъдено с решение на педагогическия съвет за указаната помощ във връзка с лечение на тежко болна наша бивша ученичка.

Под нейно ръководство и активно участие над 40 учители и директори дариха кръв и по своя инициатива събраха финансово дарение в размер на 1200 лв.

За помощта на колегите директори от София сърдечно благодарим!

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and