ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.06

На 29 юли, вторник, бяха доставени и приети мебели /трета, последна по проекта доставка/ по направена заявка от училищното ръководство, одобрена от управляващия орган по проекта и реализирана от фирмата изпълнител от град Ловеч /спечелила обществената поръчка/.Изказвам благодарност на всички, които откликнаха и помогнаха, макар и по време на летните отпуски, да бъдат разтоварени и пренесени в сградата многото пакети, столове, свързващи елементи и др.

В очакване сме на представители на фирмата производител, които ще извършат на място монтажните дейности.

Изразявам своето задоволство от големия обем мебели и други пособия, които след сглобяването им ще бъдат позиционирани в съответните помещения и кабинети. Въпреки, че материалната база в нашето училище е повече от добра, с новите придобивки картината ще стане още по-привлекателна и функционална.

Изказвам своята лична и служебна благодарност на г-н Милен Ботев, финансист в Министерството на образованието и науката, който многократно ни консултира и подпомага при реализиране на проекта, включително и при тази поръчка и доставка. Благодаря Ви!

 

Август, 2014 година

От мястото на разтоварването,
Тихомир Трифонов

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and