ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

На 30 юни, понеделник, т. г., в училището се проведе предпоследното за учебната година заседание.

Присъстваха всички членове, както и поканените колеги външни лектори. Сериозната и продължителна предварителната подготовка и в този случай беше в голяма степен гаранция за ползотворност и добри резултати. За всеки колега имаше подготвена папка с размножени различни материали, онагледяващи резултатите, а така също и отнасящи се до други интересни въпроси и моменти.

Заседанието се проведе в учителската стая и в компютърния кабинет, където бяха презентирани различни интересни материали.

В направените изказвания преобладаваха въпроси и предложения, личеше професионализъм, позитивизъм и самокритичност, както и загриженост за нерешени въпроси и проблеми, като свързани с намаляващия брой ученици, особено в някои класове, част от резултатите от НВО 2014 и др.

Основният извод, около който се обединиха всички колеги беше, че изминалата 94 учебна година е поредната успешна за училището, погледнато и конкретно и в най-общ план.

Припомнени бяха и многото и различни завоювани успехи от наши ученици в различни индивидуални и колективни състезания и изяви, организирани и проведени на различни равнища.

Интересен и разнообразен беше и вътрешно-училищния живот, документиран в снимки, подредени в поредните албуми, а така също и в създадения праз м. януари училищен сайт. Той с основание предизвиква голям и постоянен интерес, а обогатяването му е непрекъснат процес. Свързаните с него страници на училищетов Google, Twitter, Faccebook и Youtube непрекъснато се обогатяват и предизвикват чести влизания, харесвания, коментари, споделяния…

По традиция по време на заседанието бяха поканени ученици – отличници, на които бяха подарени ваучери за пазаруване в хипермаркет, а всички заедно си направихме и снимки. На пълната отличничка Айгюл Хидает от осми клас беше подарени и лента с надпис „Отличник на Випуск 2014”. Въпреки, че и тази година не беше връчена комплексната награда на педагогическия съвет на носител на наградата на Випуск 2014 година, това, че имаме пълен отличник в осми клас е радващ факт, който не се случвал скоро.

Девет са отличниците от V до VІІІ кл., от които трима пълни – Павлина Живкова и Андриян Атанасов от V кл. и Айгюл Хидает от VІІІ кл. /от с. Царев брод/. Другите отличници, с успех над 5. 50 са Михаил Бончев /от кв. Мътница/ и Пламен Пенчев / от с. Царев брод/ от V кл., Калоян Руменов от VІ кл. от с. Велино, осмокласниците Стела Тихомирова, Жанета Русева от с. Царев брод и Айфер Бейхан от с. Коньовец.

Средният успех на училището /V-VІІІ кл./ е Много добър 4. 51, но по-важното е, че за нас той е относително реален, а нашите бивши ученици добре се реализират и изявяват в учебните заведения, където продължават.

Останалите на поправителен изпит по математика ученици от VІ, VІІ и VІІІ кл., след ежедневни едноседмични консултации, заслужено го взеха. Отчетено беше, че оставането на поправителни изпити, когато се налага, има определено възпитателен, а не само образователен ефект.

С пожелания за едно хубаво лято, за отмора и възстановяване на силите завърши този по-различен като времетраене и възможности за ползотворна работа съвет.

Юли, 2014 г.

Т. Трифонов, председател на педагогическия съвет

 

 

СПИСЪК

на изявилите се ученици в областта на спорта, БДП, биология, изобразително изкуство, конкурс за есе и съчинение и отличници за учебната 2013/2014година

Футбол

І място- VІІ клас – момчета

Голмайстори:

Стефан Христов Георгиев VІІ кл.- 13 гола; Хамза Рустям Руфи VІІІ кл.- 9 гола

Реджеб Илхан Реджеб VІІ кл.- 5 гола; Роберто Ганчев Василев VІІ кл.- 5 гола

Олджай Тюркянов Изетинов ІV кл.- най- красив гол

Ерджан Билялов Хакъев VІІ кл.- вратар/ допуснал само 2 гола в своята врата/

Проведен турнир в Занимания по интереси във връзка с патронния празник на училището: ПИГ- момчета- VІІ- VІІІ и ПИГ – момичета – V- VІ и ІV – Йозлям Юмер Хюсеин VІ кл.

Волейбол, спортен празник

І място – VІІ кл. – момчета; ІІ място VІІ кл. – момичета

Канадска борба – момчета, училищен спортен празник

І място- Христо Стоянов Христов VІІІ кл.; Реджеб Илхан Реджеб VІІ кл. и на

ІІІ място – Енис Певатов Мустафов – VІ кл.

Страници: 1 2

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and