Предстоящи събития | Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", село Царев брод, община Шумен

Предстоящи събития

1. Верифициране на свидетелствата за основно образование на седмокласниците – 1 юли.;
2. Училищно тържество по повод завършване учебната година и получаване на Свидетелства за основно образование на учениците от седми клас – 2 юли от 9,30 ч.;
3. Годишен педагогическия съвет – 3 юли.;
4. Съдействие на желаещите да продължат образованието си ученици след седми клас, завършили основното си образование (подаване на желания по електронен път). Проследяване къде те са приети и дали са се записали – 3 – 5 юли и след това.;
5. Обявяване на резултатите от кандидатстването на училището по Проект “From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)” – до 5 юли.;
6. Еднодневна екскурзия за ученици (отличници и участници в клубове за занимания по интереси) до гр. В. Търново и с. Стамболово, община Павликени. Участие с поздравителна програма за празника на селото, 150 години чителско дело и 140 години от първото училище – 6 юли.;
7. Издаване на удостоверения за записаните в първи клас ученици, във връзка с получаване от родителите им на еднократна финансова помощ от държавата. Предстои да излезе решения за сроковете и във връзка с новите изисквания (изплащане сумата на два пъти…).;
8. Окончателно завършване предварителната работа по Списък Образец №1. Изпращането им в РУО и община Шумен.;
9. Получаване по график от РУО на заявената ЗУД (задължителна училищна
документация) за началото на учебната година.;
10. Реализиране на процедура по пригодност и избор на учебници за
четвърти клас, съгласно заповед и писма от МОН и РУО – по график. Подаване на заявки и сключване на договори със съответните издателства – първата десетдневка на юли;
11. Заседание на училищния обществен съвет във връзка с избор на нови учебници за четвърти клас – 4 юли от 13. 45 ч.;
12. Получаване на безплатни учебници – в съответствие с договорираните срокове. Подреждане на същите по класните стаи.;
13. Ще продължи реализирането по график на малки перманентни ремонтни дейности и основно хигиенизиране в двора и сградата:
боядисване на стени, цокли и части от тавани, клекала в тоалетни.;
ще продължи пребоядисване със зелена блажна боя (”3 в 1”) на всички метални парапети, спортни уреди и съоръжения в двора.;
поддържане чрез подрязване на „живия плет” и косене на прилежащите тревни площи.;
периодично пръскане с отрова на треви и плевели по тротоарни плочки, около сградата, по асфалтовата спортна площадка и прилежащите тротоари.;
пръскане и срещу кърлежи по зелените площи в двора.;
премахване на старите табелки с имена на напуснали ученици и такива, които ще бъдат в нови класни стаи, направа на нови в рекламна агенция (за учениците в първи клас, за новата стая на пети клас и др.) и залепването на част от тях.;
сваляне, изпиране, изглаждане и окачване на всички налични знамена, пердета и карета.;
преглед и частичен ремонт на всички фитнес уреди.;
пребоядисване с фасаген определени места по фасадата на сградата и камъните под прозорците.;
частичен мазачески ремонт на място под барелефа на Кирил и Методий на фасадата.;
поръчване, направа и монтаж на големи по размер постери на винил във връзка със 100-годишнината на училището ни.;
14. Излизане в отпуск на членове на колектива. Осигуряване на дежурство на педагогически и непедагогически персонал. Регламентиране на лятното работно време (8-16.30 ч.) за заместниците на директора и др. дежурни колеги.;
15. Създаване на организация за опазване на сградата, двора и богатото имущество от посегателства или нанасяне на щети.;
16. Подготовка на необходимите документи за летните смени на лагер в католическия манастир. Ще се реализират четири лагерни смени, както следва:
– първа – от 1 до 5 юли; втора: от 8 до 12 юли.;,
– трета от 15 до 19 юли и четвърта смяна:от 22 до 26 юли. Пълно съдействие ще оказват дежурните по график колеги и заместници на директора. Това се отнася и до непедагогическия персонал.
– Всеки четвъртък от смените ще се реализират посещения в Православна църква в гр. Шумен (до пл. „Кристал”) и на басейн в „Барбароса бийч клуб” край гр. Шумен. Това ще става с осигурен от училището превоз с автобус и ръководители.;
– Всеки петък ще се провежда и екскурзия до гр. Варна с посещение на атракционен парк, планетариум и разходка в морската градина. От училището ще бъдат осигурени автобус и ръководители.;
17. Изготвяне на списък от задължения, с които да се съобразяват дежурните учители и непедагогически персонал. Водене на тетрадка с описване на
основните реализирани дейности за всеки един работен ден.;
18. Изготвяне и представяне в РУО Шумен и съответната дирекция в община Шумен на поискани справки и информации.;
19. Реализиране на проверка от РУО във връзка със специфични изисквания (дали училището отговаря за да продължи да бъде средищно) – в края на месец август.;
20. Обявяване на вакантни места по БЕЛ, английски език, учител на ГЦОУД в начален етап и такива за външни лектори, съобразно изискванията и роцедурата при такива случаи – м. август.;
21. Перманентна подготовка на документи, необходими за новата учебна година.;
22. Обогатяване на сайта на училището и страниците към него с нови новини, информации, съобщения и споделяния.

Възможно е да се добавят нови задачи и дейности през този период от време!

Честит личен празник на всички, които през месец юли и август имат имен и/или рожден ден!
Приятна и весела ваканция и отпуски, ползотворна работа на дежурните колеги и непедагогически персонал…
Щастливо лято мили ученици – настоящи, вече бивши ученици и за новите ни първокласници!

1 юли, 2019 г.
Директор Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and