Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

АВГУСТ 2020

 1. Издаване на удостоверения за записаните в първи клас ученици, във връзка с получаване от родителите им на еднократна финансова помощ от държавата (125 лв. през м. септември + 125 лв. – в началото на втория учебен срок.);
 1. Получаване на заявената ЗУД (задължителна училищна документация), необходима за началото на учебната година. Има график – 20 август е за нашето училище.;
 1. Получаване на безплатни учебници за всички класове – в съответствие с договорираните срокове. Подреждане на същите след това по комплекти в класните стаи.;
 1. Ще продължи реализирането по график на малки перманентни ремонтни дейности и основно хигиенизиране в двора и сградата:
 • поддържане чрез подрязване на „живия плет” и косене на прилежащите тревни площи.;
 • периодично пръскане с отрова на треви и плевели по тротоарни плочки, около сградата, по асфалтовата спортна площадка и прилежащите тротоари.;
 • премахване на старите табелки с имена на напуснали ученици и такива, които ще бъдат в нови класни стаи, направа в рекламна агенция на нови (за учениците в първи клас, за новата стая на пети клас и др.) и залепването на част от тях.;
 • сваляне, изпиране, изглаждане и окачване на всички налични знамена и пердета.;
 • преглед и частичен ремонт на всички уреди във фитнеса.;
 1. Ползване платен отпуск от членове на колектива. Осигуряване на дежурство на педагогически и непедагогически персонал. Регламентиране на лятното работно време (8-16.30 ч.) за заместниците на директора, др. дежурни колеги и помощен персонал.;
 1. Създаване на организация за опазване на сградата, двора и богатото имущество от посегателства или нанасяне на щети.;
 1. Изготвяне и представяне в РУО Шумен и съответната дирекция в община Шумен на поискани справки и информации.;

8. Реализиране на проверка от РУО във връзка със специфични изисквания, дали училището отговаря за да продължи да бъде средищно – в края на месец август.;

9. Подготовка на документи, необходими за новата учебна година.;

10. Обогатяване на сайта на училището и страниците към него с нови новини, информации и споделяния.

11. Реализиране в РУО на конкурс за нов директор на училището, поради излизането в пенсия на Тихомир Трифонов. Предполагаемата дата е 10 август, понеделник.

12. Влизане в длъжност на новия директор, придаване и приемане на задължително-училищна документация и др. Веднага след назначаването на новия колега.

13. Смяна и на ЗАС, след напускането на Роза Стоянова заедно с директора на училището.

14. Работа по документацията на проектите „Подкрепа за успех” и „Образование за утрешния ден”. Изплащане на дължимите суми.

15. През месеца ще се реализират и две еднодневни екскурзии: с ученици от с. Златна нива до гр. Варна и до гр. Русе с желаещите членове на колектива.

Възможно е да се добавят и нови задачи и дейности през този период от време!

Честит личен празник на всички, които през месец юли и август имат имен и/или рожден ден!

Приятна и весела ваканция и отпуски, ползотворна работа на дежурните колеги и непедагогически персонал…

Щастливо лято мили ученици – настоящи, вече бивши ученици, пожеланието се отнася и за новите ни първокласници!

1 август, 2020 г.

Т. Трифонов

 

 

 

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and