Предстоящи събития - Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", село Царев брод, община Шумен | Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", село Царев брод, община Шумен

Предстоящи събития

НОЕМВРИ

1. 1 ноември (петък) – ден на Народните будители! Славен празник! Различен! В училището беше отбелязан на 31 октомври с учениците от начален и среден етап.;
2. Съобразно квотен принцип, девет ученици, активно участвали в клубовете за занимания по интереси миналата учебна година, с осигурен безплатен превоз на 1 ноември ще посетят гр. Варна, военно-морския музей, зоологическата градина и спектакъл в делфинариума. Всички посещения са безплатни за учениците ни.

На 12, 13, 19 и 20 .ХІ. всички ученици под формата на безплатна екскурзия (по степени и групирани класове) ще посетят Шуменската крепост (V-VІІ кл.), Паметник „Създатели на българската държава”(І-ІV кл. и атрактивната изложба „Историческо величие” (в залата на „Телепол”- за по-малките ученици).;

3. Есенна ваканция – 1 – 3 ноември. Съгласно заповед на министър Кр. Вълчев, 4 ноември ще е неучебен, присъствен ден, поради провеждането на балотаж на 3.11. и наличието на две изборни секции в училището ни. За учениците ще се организират спортни игри и дейности по интереси.;

4. Проверки от директора по план за контролната му дейност. Изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол.;

5. Провеждане на регламентирани писмени работи по график, приет на заседание на педагогическият съвет и утвърден със заповед на директора.;

6. Работа по Проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST). Създаване и регулярни срещи по време на учебната година на професионална учебна общност (ПУО) в училището. Участниците ни в проекта ще бъдат подкрепени от координатор от екипа на “Заедно в час” в работата на ПУО. Участието в ПУО е неразделна част от обучителната програма. Прилагане в класните стаи на наученото по време на обученията, адаптирано за конкретния контекст. Координатор ще посети часове в училището на 25 ноември.;

7. Повтарящи се ежедневно или седмично задачи, дейности и ангажименти: дежурство на ученици и учители; ежедневно придружаване на пътуващите ученици; безплатни закуски, плод и мляко за учениците от начален етап; безплатен обяд чрез кетъринг; ползване на училищната библиотека по график през големите междучасия в четвъртък и петък; тренировки по футбол в понеделник и четвъртък; занятия в клубове по интереси и в групи по проект „Подкрепа за успех” (във времето за занимания по интереси).;

8. Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в дирекция в община Шумен.;

9. Световен ден на Тоалетната – 19 ноември. Как е при нас? Необходимо е да продължи възпитателната работа сред учениците за рационално ползване на наличните придобивки – топла вода, тоалетна хартия, дози пяна, осветление с фотоклетки, казанчета с течаща вода, а при липса и аварии – на вода в осигурените бидони.;

10. Ден на християнското семейство – 21 ноември, четвъртък.;

11. Световен ден на възпоменание за жертвите на пътнотранспортни произшествия. Тази година той е на 17.ХІ. ( неделя). Отбелязване с учениците по избран от класните ръководители и преподаващите часове по БД начин.;

12. Световен ден на детето – 20 ноември. На тази дата през 1989 година е приета Конвенцията за правата на детето. А на същата дата през 1959 г. Общото събрание на ООН приема Декларация за правата на детето.;

13. Направа на снимки за коледно-новогодишни календари за 2020 г. След седмица за оглед и избор от предоставените мостри ще бъде уточнена и датата за заснемането.;

14. Заседание на педагогическия съвет по график и план 18 ноември (понеделник).;

15. Изработване, превеждане и получаване на заплати за м. ноември – 26 ноември (вторник), 2019 г.;

16. Ще се направи необходимото за да бъдат осигурени финансови средства (по КТД), които да бъдат преведени за представително и работно облекло (със заплатите за месец ноември).;

17. Готовност за зимата – има налично количество течно гориво. Допълнително течно гориво ще бъде заредено до края на месец ноември, т. г. В изправност са и монтираните климатици в сградата, направено е необходимото почистване, сменен е режима на работа – от летен – на зимен. На предстоящото заседание на педагогическия съвет ще бъде приет и план за работа в училището при зимни условия.

18. Ускоряване работата по въвеждане на електронен дневник в училището, вкарване на информация, реализиране на програмираните стъпки, провеждане и на обучение „на живо” от представител на фирма УЧИЛИЩАТА.БГ – „OneBook” училищен асистент.

19. Ще ни гостува мобилен планетариум „Млечен път”. Предстои уточняване на подробностите.

Честит рожден ден на всички, които през месец ноември празнуват.

Това се отнася и до имащите имен ден!

31 октомври,

Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and