Предстоящи събития | Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", село Царев брод, община Шумен

Предстоящи събития

 • 1 май (вторник), Международен ден на труда и международната работническа солидарност. Почивен, неучебен ден!;
 • Работа по изпълнението на приет на 22 април на заседание на педагогическия съвет План за нормалното и успешно приключване на 2018/2019 учебна година и обезпеченото започване на 2019/2020 учебна година.;
 • На 4 май, след вечерните новини, в btv репортерите” ще се излъчи кратък филм за с. Царев брод, заснет на 20, 21 и 22 април. Изказваме благодарност на новите ни приятели Анна-Мария Конова и оператора Иво. За три дни бяха заснети 6 часа видеоматериал, който те трябва да редуцират, подберат и сглобят.;
 • 6 май, Гергьовден, Ден на храбростта и на Българската армия, почивен ден. Почивен, неучебен ден.;
 • 17.04.-27.05. Вносителите отпечатват проектите и готовите книжни тела и ги разпространяват в училищата.;
 • Посещение на изложба „Историческо величие” в гр. Шумен в изложбената зала на „Телепол” – на 8, 9 и 10 май (тръгване – на 9 и 10 май от 13 ч.);
 • Подготовка и приемане на план с инициативи и мероприятия, посветени на патронния празник на училището на заседание на педагогическия съвет, по изключение (не в ден понеделник) на 8 май, сряда.;
 • Панорама на средното образование – във Военен клуб в град Шумен на 8 май, сряда. (ще бъде организирано посещение на седмокласниците – първо на панорамата, а след това и на изложбата „Историческо величие”). В очакване сме на писмо и плакат от РУО с подробности.;
 • Участие на училищен отбор от шестокласници във втория етап на състезание, посветено на 120 годишнината от рождението на Панчо Владигеров – 8 май, след обяд в НЧ „Д. Войников” в град Шумен от 14,30 ч.;
 • 9 май, Ден на Европа и ден на Победата от края на Втората Световна война за Европа (четвъртък)! Празник и на село Велино. При нас ще бъде отбелязан в учебни часове и през голямото междучасие.;
 • Начало на заниманията на новосформираните групи по проект
 • 11 май, Ден на град Шумен. Организирани инициативи по този повод (Щафета „За Шумен” на 9 май от 9,30 ч. пред община Шумен; издигане знамето на град Шумен под „Химн на Шумен” – на 10 май пред общината, „Час по родолюбие” – като извънреден час на класа на 10 май, „Химн на Шумен” – през удълженото голямо междучасие на 10 май във фоайето на първия етаж.).;
 • Издаване на заповед за промени в график за писмени работи, ако има заложени такива по време на НВО в ІV кл.;
 • Изпълнения на решения, приети на предходни заседания на педагогическия съвет.;
 • Първа родителска среща с родителите на бъдещите първокласници – 13 май, понеделник от 17,45 ч.;
 • Родитело-учителска среща с кратка обща част. Индивидуални педагогически консултации след това – 16 май, четвъртък от 17. 45 ч.;
 • Предоставяне на възможност за личен контакт с учениците ни от седми клас на колеги от средни учебни заведения (по тяхно, предварително заявено желание).;
 • Организационна подготовка и реализация на всички дейности, ангажименти и отговорности за реализиране на НВО в ІV клас през м. май и в VІІ кл. – през месец юни.;
 • НВО 2019 година – ІV клас – на 09 май (БЕЛ), на 10 май (математика), на 14 май (човекът и обществото) и на 16 май (човекът и природата).;
 • Получаване от издателствата на учебници за ІV кл. във връзка с избор на нови такива (по график и заповед на министъра на МОН – от 17.04. до 27.05.);
 • Пролетен спортен празник” – 22 май. Номиниране за „Спортист на училището 2018-2019 г.”;
 • Домакинство на състезания с ученици от десет учебни заведения от областта и демонстрации пред тях. Инициатор РУ на МВР и ОДМВР- по предварително уточнение – на 22 май от 10 ч. Ще има подробности и дейности по подготовката и реализацията на инициативата.;
 • 24 Май! Училищно тържество – патронен празник на училището, наш професионален празник и празник на славянската писменост, на българската просвета и култура – 24 май (сряда) от 9.30 ч. Връчване на личните баджове на учениците от първи клас. „Училището търси таланти”-възможност за изява на желаещите ученици.;
 • Избори за евродепутати, в училището ще има две изборни секции – на 26 май, неделя.;
 • Неучебен ден за възстановяване на помещенията след проведените избори – 27 май.;
 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Посещения на учебни часове. Периодични проверки и заверки на ЗУД. Проверка за спазване график за консултации с ученици и документирането им. Изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол след това.;
 • Провеждане на регламентирани писмени работи по график, утвърден със заповед на директора. (След провеждането им и ксерокопиране на материалите, да се отбелязва от всеки учител лично върху датата на бланките – график за регламентираните писмени изпитвания.);
 • Работа и реализиране на заложените мероприятия и задачи в План с инициативи, посветени и свързани с патронния ни празник, 24 май. След приемането му ще се отпечата на плакат в размер А 3 и постави на подходящи за целта места.;
 • Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в община Шумен.;
 • Изготвяне на Новини за сайта на училището ни. Качването им и в Twitter и Facebook. Споделяне на интересни и полезни неща и съобщения във фейсбук страницата към сайта.;
 • Повтарящи се ежедневно, ежеседмично и през месеца дейности и задачи: придружаване на пътуващите ученици; организиран обяд; дежурство на ученици и учители; безплатни закуски за учениците от І до ІV кл.; „училищен плод” и „училищно мляко” – два пъти седмично за всички деца от І до ІV клас (по график до приключването им); занятия на четирите клуба за занимания по интереси („Сръчни ръчички”, „Уча английски и се забавлявам”, „Фолклорна плетеница” и „Фолклорна магия”.);
 • Заплатите за м. май е планирано да бъдат изплатени на 23 или 27 май 2019 год.;
 • Констативен педагогически съвет, първи етап – 30 май (четв.).;
 • Отбелязване седем години от присъждане и връчване на училището на най-престижната и първата по рода си награда на Национална мрежа за децата „Златна ябълка 2011”.;
 • Край на учебната година за учениците от начален етап – 31 май, петък.;
 • Тържества за края на учебната година в начален етап – 3 юни.
 • ПРЕДСТОЯЩО:
 • Тържества за края на учебната година в начален етап – 3 юни през деня.
 • НВО 2019 година – VІІ клас – на 17 юни (БЕЛ), на 19 юни (матем.) от 9.00 ч., с час по-рано отколкото през предходните години.;
 • Констативен педагогически съвет – втори и трети етап, 13 и 27 юни.

Административното ръководство си запазва правото да

прави промени и допълнения, когато това се налага!

Честит рожден ден на всички, които през месец май

празнуват. Това се отнася и до тези, които ще имат имен ден!

1 май, 2019 г.

Т. Трифонов

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР МАЙ 2019

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and