Предстоящи събития - Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", село Царев брод, община Шумен | Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", село Царев брод, община Шумен

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО – ФЕВРУАРИ 2020

 

✓ Ден на лозаря! 1 февруари! Берекет да има!
✓ Имен ден празнуват на 2 февруари Радост, Радостин, Радостина, Драго, Драгомира, Драгомир, Ралин, Ванеса , Радина, Радослава, Радослав и Сретен.;
✓ Грипна ваканция, на 3 и 4 февруари, съгласно Заповед РД-25-281/31.01. 2020 г. на кмета на община Шумен. На 4. ІІ., евентуално ще има ново решение на кмета на общината, в зависимост от тенденцията в броя за заболелите ученици.;
✓ Преструктуриране на пропуснат учебен материал, в това число и за клубовете в „Занимания по интереси”, „Подкрепа за успех” и „Образование за утрешния ден” . Обединяване на теми, а по проектите увеличаване на часовете в определени дни. Следва одобряване на промените от ръководителите и от директора.;
✓ Имен ден на 3 февруари празнуват Симеон, Симеонка, Симо, Симона, Мони, Мона, Моника….;
✓ В очакване седмичното разписание да бъде проверено и одобрено в РЗИ Шумен и оповестено на учениците ни. Сканирани екземпляри ще бъдат изпратени в РУО Шумен и на сайта на училището в подменюта за ученици и родители.;
✓ Провеждане на областни кръгове на олимпиади ( имаме класирани ученици, които ще бъдат уведомявани своевременно).;
✓ Заседание на Училищния обществен съвет. Ще има покана.;
✓ Изготвяне на поредица от нови документи и утвърждаването им със заповеди, в началото на втория учебен срок: график за писмените изпитвания и работи; график за консултации с родители и ученици, график за ІІ час на класа (в т.ч. и за учителите на групи – ГЦОУД); график за придружаване на пътуващите ученици; актуализации в оперативен седмичен план и дежурства на учители и групи ученици и нова заповед за лекторските часове през втория учебен срок.;
✓ Работа по проект FIERST. Второ занятие с група училища – на 22 и 23 февруари в гр. Велико Търново. Работно съвещание на включените по проекта колеги на 18 .ІІ..;
✓ Заседание на Съвета на учениците в училището.;
✓ Провеждане на регламентирани писмени работи по график, утвърден със заповед на директора. След провеждането им и ксерокопиране на материалите за това, да се отбелязва лично върху датата на бланките (намиращи се в учителската стая).;
✓ Ще продължат занятията по график на ръководителите – клубове за занимания по интереси; групи по проект „Подкрепа за успех” и проект „Образование за утрешния ден” с ръководители А. Михайлова, Д. Господинова, Цв. Велкова, Ст. Ванкова, Т. Стефанова, Г. Живкова, Кр. Ралева и Цв. Анкова.;
✓ В зависимост от подадени Докладни записки от ръководителите на групи по проект „Подкрепа за успех” ще бъдат закупени нови материали и консумативи, допустими като признати разходи.
✓ Зимна (срочна) ваканция – на 05 февруари (сряда).;
✓ Начало на втория учебен срок – 06 февруари ( четвъртък). С пожелания за здраве и нови успехи на всички!;
✓ Раздаване на уч. книжки на учениците от четвърти до седми кл. – на 06 февруари (четвъртък). Вписване на всички текущи оценки през срока и отсъствията преди това.;
✓ Констативен педагогически съвет – 7 февруари 2020 год. (петък);
✓ Ежеседмични занимания по футбол с група ученици с треньор Филип Крумов от ЦПЛР-УСШ – по график в понеделник и четвъртък.;
✓ Отчитане на резултатите от втория учебен срок за средна степен в общ ЧК – 10 февруари. Това ще бъде направено отделно и с учениците от четвърти клас.;
✓ Проверки от директора по план за контролната му дейност. Изготвяне на протоколи за
административен и педагогически контрол след това .;
✓ Отбелязване с колектива на 14 февруари (два повода за празнуване и радостни преживявания..).;
✓ В отговор на официална покана от ръководството на НУ „Ил. Р. Блъсков”, училищен футболен отбор, съставен от ученици от трети и четвърти клас ще вземе участие в четиристранен турнир в гр. Шумен (в залата на СУ „Й. Екз. Български” на 17.02. от 13.30 ч.);
✓ Отбелязване 19 февруари – Ден на почит към Васил Левски и 147 години от гибелта му.;
✓ Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в дирекцията (ни) в община Шумен.;
✓ Подготовка и провеждане на срочен педагогически съвет- 24 февруари.;
✓ Заплатите за м. февруари е планирано да бъдат изплатени на 26 февруари 2019 год. (сряда).;
✓ 27 февруари – 250 години от рождението на Лудвиг В. Бетовен.;
✓ Повтарящи се периодично дейности и задачи: седмично и месечно приключване на класните дневници; месечно вписване на отсъствия на учениците в ученическите им книжки; придружаване на пътуващите ученици; обяд в столовата; дежурство на ученици и учители в ден от седмицата; безплатни закуски за учениците от първи до четвърти кл.; „Училищен плод” и „Училищно мляко” – два пъти седмично за от първи до четвърти кл. и др.;
✓ Работа по прилагане на заложените възможности в електронния дневник на училището ни.;

✓ Активност в сайта на училището и страниците към него. Качване на нови новини, материали, актуални споделяния!
✓ Заплащане на нови годишни абонаменти за ползване от учители и ученици на сайта „Уча.се”!
✓ Успешен втори учебен срок скъпи ученици и колеги! Втори срок на стотната година на любимото ни училище!
Забележки: 1. При удължаване на грипната ваканция предвидените мероприятия и констативен съвет ще бъдат изместени с няколко дни по-късно!
2. Честит рожден ден на всички, които през месец януари празнуват. Това се отнася и до имащите имен ден!
1 февруари, 2020 г. Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and