Предвиждат се четири ваканции по време на учебната година, с изключение на лятната

Предвиждат се четири ваканции по време на учебната година, с изключение на лятната

В сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани проекти на заповеди за учебната 2015 – 2016 г. Проекта на заповед за определяне на график на учебното време определя четири ваканции през учебната година, с изключение на лятната: есенна (31.10. – 02.11.2015 г.); коледна (24.12.2015 – 03.01.2016 г.); зимна (30.01. – 07.02.2016 г.); пролетна за I-XI клас (02.04. – 10.04.2016 г.) и пролетна за XII клас (02.04. – 06.04.2016 г.).

Предвижда се неучебни дни да бъдат 26-27.05.2016 г. когато ще се проведе ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ и втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика.

Според проекта на заповедта началото на втория учебен срок е 08.02.2016 г.

Дните за провеждане на НВО, според проекта на заповедта са:

  • IV клас: БЕЛ (09.05.2016 г.); Математика (10.05.2016 г.); Човекът и обществото (12.05.2016 г.); Човекът и природата (13.05.2016 г.).
  • VII клас: БЕЛ (26.05.2016 г.); Математика (27.05.2016 г.); КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“ (01.06.2016 г.); Чужди езици (02.06.2016 г.); КОО „Природни науки и екология“ (03.06.2016 г.).
  • VIII клас с интензивно изучаване на чужд език: Чужд език (20.06.2016 г.).

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and