ПРАЗНИКЪТ НА ПЪРВИ КЛАС! НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ!

След няколко отлагания по обективни причини, на 28 март, 2022 година се проведе дългочакания празник на първокласниците! За него те се готвиха дълго и усърдно!

А самото тържество беше комбинирано с техни изяви – песни, презентация и рецитиране и участието на гост – Асен Станиславов Ненчев от Магичен театър град Шумен. Редуването на изявите на малките ни ученици и на бати Асен беше добре обмислено и дозирано!

Като резултат имаше прекрасно настроение, много шеги, закачки, илюзии, фокуси и изненади! Направените снимки го потвърждават! Ще отбележим и факта, че имаше отсъстващи ученици, които за съжаления бяха болни по това време.

В тази кратка като текст новина поздравяваме малките ни ученици за положените усилия и труд и доброто им представяне на това първо по рода си изцяло тяхно тържество.

Специални поздравления за нашите колеги и техни учители – старши учител и класен ръководител Таня Стефанова и старши учител Галина Пейкова, учител на ГЦОУД. Таня Стефанова има основната заслуга за реалния напредък и добрата работа с първокласниците.

Пожелаваме на всички да са здрави, да продължат присъственото си обучение и да завършат успешно първата си учебна година в нашето любимо училище.

Април, 2022 година

Тихомир Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and