Похвалата е мощна движеща сила, чиято магия никога не пропуска своя ефект.“

Андор Фолдес, унгарски пианист и диригент, 1913-1992

Похвалата радва както възрастните, така и децата. Тя ни прави горди и ни мотивира. Похвалата е като лекарство. Който я употребява безразборно или прекалено много, трябва да знае, че тя може да има и негативни последици. Но когато я използваме в правилния момент, формулираме я подходящо и я „дозираме“ разумно, похвалата може да направи чудеса.

Във възпитанието и обучението похвалата и признанието играят изключително важна роля за изграждането на позитивни отношения с ученика, засилване на готовността му за сътрудничество с учителя и насърчаване на неговото развитие. Човешкият мозък се нуждае от позитивни чувства, за да се задейства желания учебен процес. Обратното – подчертаните с червен химикал грешки предизвикват, особено при малките ученици, чувство на уплаха, страх или срам и нямат положителен и продължителен ефект при ученето.
Не е без значение обаче, начинът по който хвалим нашите ученици.
Децата и младежите развиват много фино чувство за това, какво усилие е необходимо за справяне с определена задача. Ако бъдат хвалени за изпълнението на задачи, които според тяхното мнение изискват ограничено усилие, те се чувстват подценени и започват да смятат учителя за глупав. Затова похвалата трябва да бъде подходяща за ситуацията.

Похвалата не трябва да се отнася към лични качества на ученика, а към неговите усилия.
Избягвайте похвали от рода на: „Ти си гений!“, „Ти си роден талант!“, „Това ти се отдава!“. Те не допринасят за формиране на правилна самооценка у ученика. Във фокус трябва да е работния процес на ученика, който е довел до добрия резултат. Правилото е: Никога не хвалете таланта и не оценявайте самата личност, а хвалете и оценявайте усилията, стратегията, търпението и постиженията от работата на ученика.
За да постигне една похвала положителен ефект, тя трябва:
да е автентична, т.е. естествена и достоверна. Хвалете своите ученици само за нещо, за което са заслужили похвала и вие самият чувствате, че е така.;
да е специфична и да се отнася към определена ситуация или резултат;
да бъде съобразена с възрастта на ученика;
да е непосредствена, т.е. да бъде направена възможно най-бързо, след като ученикът е направил нещо добро;
да е безрезервна и безусловна.
Хваленето не е проста техника. Вътрешното усещане е решаващо.
Позитивната атмосфера, одобрителното отношение, интонацията на гласа и езика на тялото на учителя играят важна роля. Ученикът трябва да усеща, че учителят го е слушал и наблюдавал и че неговата похвала е искрена и правдоподобна. „Наблюдавах те, как се стараеш и не се отказа, дори след като първите ти опити не бяха много успешни. Браво! Справи се отлично!“
За засилване на ефекта от похвалата, особено при по-малките деца и ученици, безспорно положителна роля има използването на стикери, лепенки, карти или други малки предмети, които те могат да събират или разменят помежду си. До колко използването на такива предметни стимули ще окаже ролята на усилващ мотивацията фактор, зависи от това дали ученикът възприема предмета за атрактивен и значим за него.
Учителите трябва да търсят такива стимули, които да въодушевяват ученика. Колкото по-атрактивен е за ученика предметния стимул, толкова по-силен ще бъде неговия ангажимент за постигане на определена цел.
При оценка на писмени работи на учениците в начален етап използването на комбинация от печати, които съдържат различни похвали като „Отлично!“ , „Браво!“, „Много добре!“, „Справяш се!“, както и поощрения като „Можеш повече!“ оформени по различен начин с различни атрактивни картинки, които след това учениците сами биха могли да оцветят, ще възбуди допълнително интереса към учебния процес и желанието у малките ученици да се стремят към по-добри резултати. В тези случаи е важно учителят да дава и допълнителна обратна връзка, какво точно в работата на ученика е заслужило похвалата на учителя. „Виждам, че си работил концентрирано и прилежно.“, „Решил си всички задачи.“, „Оцветил си картината много внимателно“…
Учителят може предварително да подготви и раздаде картони за всеки ученик, където да поставя печати с похвали. При събирането на определен брой печати за определен период (например за срока или за годината) от ученика, той може да получава специална грамота, медал, значка на училището или друга награда.
Учителите, които успяват да изградят атмосфера на уважение и позитивна учебна среда дават по този начин мотивация и енергия на целия клас.
И не на последно място, помнете: Да хвалиш другите честно, помага, ти самият да се чувстваш добре!

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and