Попитахме 100 учители… или 9 основни правила, как да бъдете уважаван директор

Февр. 16 2016 Автор инж. Калина Христова
След проведено проучване на Института по качество в образованието сред учители от различни училища, ориентирани към качествата, които трябва да притежават директорите, успяхме да обобщим отговорите в 9 точки:
1. Вярвайте  и защитавайте вашите учители.
Защитавайте своя екип и създайте условия за учителите, за спокойна работа работа. Помогнете на вашите учители да организират самостоятелно своята класна стая, според нуждите и спецификата на дисциплината, която водят. Позволете им да участват в процеса на вземане на решения. Гарантирайте тяхната безопасност.
2. Бъдете част от учебния процес и проявете лично отношение към въпроси свързани с класната стая.  Прекарайте най-малко 2 часа (учебни) на седмица, като гост в различни класове, групи за извънкласни дейности или инициативи свързани с учениците. Това ще ви изгради уважение сред учителите и децата и ще Ви направи по-добър администратор. Ще можете да имате преки наблюдения върху възникването на ситуации и бързо може да се отстранят възникнали проблеми.
3. Изградете екип от вашите преподаватели.
Запознай се с различни силни страни на вашите колеги и се възползвайте от тях, когато видите слабости в изпълнението на други техни колеги, които са  част от екипа. Не критикувайте, а намерете начини да се помогнете екипа. Така не само ще подобрите средата за работа, но и ще гарантирате имиджа на Вашето училище.
4. Застанете твърдо зад Вашите учители.
Ако родителите имат притеснения или опасения, насърчете родителите първо да се срещнат с учителя на детето им, преди да дойда при вас. Можете да изградите звено (Комисия), към която да бъдат насочвани жалбите и предложенията. Никога не приемайте родител за среща без присъствие на учителя.

5. Бъдете справедливи.
Никога не допускайте някой от учителите или учениците да бъдат толерирани. Графата “любими” можете да я замените с графа “успешни”. Успешните е препоръчително да бъдат похвалени пред целия елит или цялото училище.
6. Създайте линия на дисциплина.
Определете стандарти и правила в училището и изисквайте всички да се съобразяват с тях. Не отменяйте решенията на учителите и критикувайте само “на 4 очи”.
7. Уважавайте времето на учителите
Изградете система, с която да облекчите натовареността на своите учители. Примерно можете да изискате всички да имат електронна поща или създайте електронна платформа, чрез която да ги информирате за дадени събития. По този начин ще облекчите времето на учителите и ще създадете по – бърз достъп на информация до заинтересованите.
8. Създайте режим на свободен прием за колеги, родители и ученици.
Не е задължително да стоите непрекъснато в офиса си, но всеки един, трябва да има възможност за свободен достъп до Вас, като за да си осигурите нормални условия на труд, е препоръчително тези срещи да бъдат организирани от Вашия технически секретар. При условие, че спазите точка 2 от препоръките и прекарвате регламентирано време с ученици и учители, всеки ще има свободен достъп до Вас. Трябва да бъдете разпознаваем и ще успявате да се включите в решаването на възникнали задачи във всеки един момент. Подпомагайте работата на своите колеги, като създадете ясни и регламентирани правила за управление на риск или криза.
9. Имайте големи очаквания от всички.Вашият ангажимент за качествено училище и позитивна среда за обучение да бъде основно изискване и тон за учители и за ученици.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and