ОЩЕ ЕДНА КРАСИВА И ЦВЕТНА… НАША ТРАДИЦИЯ!

Как ли се създават традициите? Със сигурност има такива, които предварително добре са обмислени и… планирани. Но има и такива, които по-късно са станали такива, след като „нещото“ се е повторило, потретило и… харесало.

Как това се получи при нас? Вероятно защото ни е харесало сме искали да повторим, а с течение на годините да затвърдим и надградим. Става дума за една ежегодна традиция, за направа на снимки по класове, обща снимка на цялото училище и ползването им и за други цели.

Така беше и тази година. На 16 септември професионален фотограф и дългогодишен приятел на училището, Красимир Кънев, отново беше при нас. След като желаещите да си направят малки снимки за лични документи бяха заснети, дойде ред и на очакваните снимки по класове. Учениците сами избираха мястото за своята снимка, обикновено това беше място в класната им стая… Силният вятър стана причина тази година да не правим обща снимка.

А традицията „повелява“ следното: снимките по класове да бъдат изработени и желаещите да си закупят снимка за спомен; след допълнителна обработка снимките биват пригодени за табелки за вратите на класните стаи; с всичките седем снимки да се направи постер на винил, който да бъде окачен в началото на коридора на първия етаж и през следващата година да се минава многократно под него…

Тази година беше реализирана още една идея. Вече готовите и обработени снимки по класове бяха изработени и на магнитки. А най-отдолу бяха изписани датата – 16.09.2022 г. и името на класния ръководител. Магнитките, заедно с химикал с рекламен надпис „НА ДОБЪР ЧАС!“ бяха подарени в навечерието на 1 ноември на всеки един ученик, а такива имаше и за класните ръководители.

Като снимки ще имате възможност да видите „доказателствата“, че тази инициатива и практика с годините са доказали своите предимства и са се превърнали в чакана, красива и с високо качество на изработката традиция! А желаещите може да ги видят и „на живо“, в „РАЗЛИЧНОТО УЧИЛИЩЕ!“

1 ноември 2022 година

Тихомир Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and