НА 24 МАЙ, 2014 ГОДИНА…

Поредното вълнуващо и запомнящо се тържество се проведе на посочената дата в двора на училището.

Цялата празнична обстановка – много цветя, красив екстериор, весели и усмихнати, празнично облечени хора на различна възраст, времето този път също беше на наша страна. Присъстваха и много бивши наши ученици, предпочели на този ден да са заедно с нас.

Богатата програма беше подготвена и изнесена от наши ученици и колеги, като накрая своя блок представиха с голям успех досегашните първокласници.

В своето приветствие инж. Стефан Живков, кмет на с. Царев брод и член на УС на Сдружение „Училищно настоятелство” поздрави всички с този прекрасен празник и разказа за най-голямата възможна награда, с която настоятелството е удостоено. На 23 май, вечерта, в ДКТ „В. Друмев” са били връчени наградите на Шумен в системата на образованието и науката. За „юридическо лице – за подпомагане на предучилищното възпитание, училищното образование, висшето образование и науката” наградата е връчена на настоятелството към нашето училище. Това е изключително признание за оказваната помощ, а резултатите от съвместната дейности и инициативност всички виждат.

В края на богатата програма, по сценарий, първокласниците получиха своите удостоверения за завършен успешно първи клас, личен бадж за тяхната съпричастност към училищната общност и много и различни подаръци. В това число е и продължението на читанката, която община Шумен подари.

Много са снимките, които документират написаното по-горе!

Така, с голямо уважение, настроение и съпричастност, присъстващите почетоха делото на светите братя Константин Кирил философ и Методий, които са и патрони на любимото ни училище.

Т. Трифонов

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and