МЕСЕЦ НОЕМВРИ, МЕСЕЦ ЕДИНАДЕСЕТИ!

Преките си задължения, ученици, учители и обслужващ персонал, добре знаем!

Но през такъв един отрязък от време, планирано или в някаква степен неочаквано, инцидентно, се случват много, различни, полезни и интересни неща!

За някои от тях в тази новина ще споменем и накратко разкажем.

За повечето от тях имаме много снимков материал, но за други факти и посещение – нямаме. Затова молим за извинение!

За втора година и при нас продължи реализацията на чудесната инициатива – вече с малко по-различен слоган „Сложете колана на децата си”.

Този път само на новите първокласници гостуваха чаровната Ася Йорданова ( връзки с обществеността при Обл ДМВР) и комисар Йордан Дундаков.

За съжаление точно тогава имаше поредната „профилактика на електропреносната мрежа” и филмчетата нямаше възможност да се прожектират. Но въпреки това нещата се получиха много добре емоционалната връзка с първолаците се случи, поставените им задачи изпълнени, анкетата попълнена, баджовете и фланелките раздадени.

С обща снимка и уговорка за нови срещи приключи това поредно посещение на нашите приятели.

На 19 ноември след няколко разговора и уточняване начините на заплащане ни гостува Ангел Георгиев със своя мобилен планетариум „Млечен път”. Оферти получавахме няколко пъти, но цената ни притесняваше…

Този път нещата се получиха много добре за децата и учениците, както и за техните родители.

Първо беше уговорено отстъпка от 1 лев за посещение на 100 и повече ученици. Два лева бяха заплатени от бюджета на училището, а още два лева от парите на Сдружение „Училищно настоятелство” с. Царев брод. Така цената за билет от 5 лв. беше осигурена. А събраните по 1 лев от учениците бяха върнати на класните ръководители за да останат за общо ползване в навечерието на идващите празници.

Подпомогнахме финансово и децата от ДГ „Щастливо детство”, които първи посетиха атракцията. За по-малките – деца и ученици до трети клас, прожектирания филм е съобразен с тяхната възраст, като за по-големите версията му е поразлична. И в този ден имаше проблеми с прекъсване на ел. ток, но те не попречиха като цяло. Надяваме се, че усилията като организация и финансиране са оправдани, а видяното и преживяното са от полза за задоволяване на вечния интерес и стремеж на Човека към звездите, а и по предметите Човекът и природата и Физика и астрономия.

От 2019 година за всяко учебно заведение, съобразно броя на учениците, с отделно и твърда сума пари, бяха финансирани клубове за занимания по интереси. Част от тези пари, 15 %, бяха задържани в първостепенния разпоредител, община Шумен.

Към края на тази календарна година по няколко интересни и атрактивни начини тези пари са усвоени. Конкретно за нас това се изразяваше в еднодневна екскурзия до гр. Варна на 1 ноември на квотен принцип на 9 ученици и един ръководител на клуб, а на 13 и 20 ноември (на 13 ноември – учениците от първи до четвърти клас; на 20 ноември поголемите) наши ученици посетиха избрани исторически обекти.

По-малките ни ученици първо посетиха интерактивната изложба „Историческо величие” в сградата на фирма „Телепол”, а след това и станалия вече на 38 години паметник „Създатели на българската държава”. Седмица по-късно останалите ни ученици (също в две групи ) първо посетиха ПГМЕТТ „Христо Ботев” гр. Шумен по време на техните „дни на отворени врати”, а след това и ИАР „Шуменска крепост”. Всички разходи за транспорт, билети за вход и беседи бяха поети от организаторите от общината.

На 13 декември в „Арена Шумен” беше и заключителното мероприятие – един чудесен празник с изложбени кътове и изяви „на живо”, но за това вече разказахме и показахме в отделна новина. Като цяло, много сме доволни от направеното със заделените пари – в размер на 15 %.

През лятото беше подготвен формуляр за да може училището да кандидатства по евро проект – From Inclusiv Education to Real Scale Transfer (FIERST).За всеобща радост то беше одобрено и от есента започна работа. Вече се проведе едно тридневно обучение край град Плевен.

Предстоят такива през м. февруари, м. април и месец юни. Именно поради това на 25 ноември представител на партниращата организация – фондация „Заедно в час” – психолог Валерия Симеонова беше на работно посещение в училището ни. Бяха наблюдавани три учебни часа и една самоподготовка ( БЕЛ във втори клас; математика в шести клас; БЕЛ в седми клас и занятие със сборна ГЦОУД с ученици от втори и част от трети клас).

След това, във времето за служебна заетост от 13 ч. се проведе работна среща, анализирани бяха констатираните факти, коментираха се и предстоящи дейности… Те трябва да се реализират до месец февруари, когато ще се проведе и следващото обучение и посещение.

През голямото междучасие, във времето за седмична оперативка в учителската стая имаше и скромна почерпка, посветена и на вече отминалия ден на християнското семейство.
Носенето в училище на мобилни телефони, ползването им през междучасията, евентуално в учебни часове с учебна цел, опитите за непредаването им преди започване на поредния час е въпрос дискусионен и с възможност за много мнения… В това число и поне две напълно противоположни!

Във Франция носенето им от миналата учебна година е забранено, в Русия четохме, че това ще се прави или вече е направено…

В училищата в България е различно – има и такива където съвместно с родителите е решено телефони да не се носят, като това се отнася предимно до учениците от първи до четвърти клас…

Проблемите са многопосочни – като започнем от криенето им и евентуално ползване по време на час за развлечения, минем през издаването на различни звуци или позвънявания по време на час, до открито демонстриране на финансови възможности със закупуването на нови модели и все по-скъпи телефони…

А забравянето и „временното губене” е често явление, като по-късно телефоните обикновено са намирани на различни места!

Взаимните обвинявания на ученици, а и на родители, че телефонът им е счупен от някой друг нееднократно са водили до напрежение, разправии, до караници!

В тази връзка в Правилника за Дейността на училището нещата са уточнени. Включително и ако се злоупотребява и нарушенията рецидивират. Въпреки, че като цяло нямаме много сериозни проблеми, обмислено и мотивирано, на фирма от град В. Преслав, с която работим отдавна, беше поръчано да се изработи предложение.

След като то беше одобрено се премина към изработването на кутии с прегради. Вече в готов вид те са боядисани и представляват кутии от шперплат с прегради с уточнени разстояния – за по 8 телефона едната. Поръчано беше те да бъдат съединени – по две, за да има възможност за 16 броя апарати. А само за най-големия ни клас – четвърти, бяха предоставени три броя. Такива кутии има осигурени за кабинетите по музика и мултимедии, компютърен кабинет и ателието по изобразително изкуство, за да се ползват когато учениците са там.
Това са част от нещата, на които се спираме през вече отминалия месец ноември.

Сигурно е имало и други, които си заслужава да бъдат отбелязани в този особен на вид „летописен дневник” – с текст и снимки.

Ноември, 2019 година
Тихомир Трифонов


From МЕСЕЦ НОЕМВРИ, МЕСЕЦ ЕДИНАДЕСЕТИ!. Posted by Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, община Шумен on 1/01/2020 (95 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and