КОГАТО НЕ СТАВА ПО ЕДИН, МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ И ПО ДРУГ… НАЧИН!

В далечната вече 1976 година, преподавателят по физическо възпитание Димитър Веселинов Атанасов става инициатор в двора на училището да започнат дейности за монтирането на различни спортни уреди.

Идеята е ясна, с тях ще се работи за укрепване здравето на учениците, те ще уплътняват по по-интересен начин свободното си време, ще заякват. Ще се подпомогне и преподаването по предмета. Тази идея е приета и подкрепена и от друг учител по това време – Богомил Нейков Кръстев. Тези уреди още са в двора на училището, използват се, при необходимост се обезопасяват и ремонтират и ежегодно пребоядисват.

Вече десет последователни години административното ръководство на училището подготвя и кандидатства по еко проект, организиран, одобряван и финансиран от предприятието ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) към Министерството на околната среда. Логото, мотото всяка година е на тема: „Обичам природата – и аз участвам!”, като част от Национална кампания „За чиста околна среда”. Въпреки усилията ни, смяната на залаганите идеи и старанието, кандидатстването винаги беше безуспешно. През последните години усилията бяха насочени към благоустрояването на двора и монтирането на няколко фитнес уреди, пейки и кошчета за разделно събиране на отпадъци.

Вместо да чакаме и едва ли не да се молим някой да се сети и за нас и да оцени по достойнство училищните проекти, през есента на 2020 години беше избрана друга „тактика”. Обединени бяха усилията,
по-точно финансови средства от Училищното настоятелство в кв. Мътница, Сдружение „Училищно настоятелство” с. Царев брод и от делегирания бюджет на училището.

Както повечето от приятелите на училището ни знаят, за патриотичното възпитание на учениците ние работим упорито и последователно, в това число и съвместно с хора, истински патриоти и родолюбци. Те представляват фондация „Въздигане”, Исторически парк край с. Неофит Рилски и фирма „Together”. Но в конкретния случай, по-скоро като физически лица, Александър Ангелов и Ангел Тодоров станаха инициатори на финансови дарения от бизнесмени, които искат да ни подкрепят в намеренията ни за обновяване и обогатяване на спортната ни площадка. Исках да спомена и имена на тези непознати за нас боголюбиви и добродетелни люде, но така и тази информация неслучайно не ни беше предоставена.

Така с обединените, акомулирани финансови средства, поискахме и получихме оферта от станалите по-късно нови наши приятели от шуменската фирма „Готинщайн” ЕООД с управител Мартин Василев. Идеята се разрасна, сключени бяха договори за авансово плащане, а изпълнението на изделията, уредите и тяхното монтиране беше извършено по-рано от уговореното като време. Това стана качествено през м. ноември, налична е и голяма гаранция.

В снимките към тази кратка новина, тези, които не са имали възможност да ги видят и дори изпробват уредите на „на живо”, ще се убедят какво ново при нас вече е факт.

Ползата от новите уреди, спортен комплекс от свързани уреди, футболни врати с мрежи и надстройки на баскет табла, различните видове пейки, пикник масата, тенис масата с професионални размери, красивите кошчета за смет…, те ще се ползват не само от нашите сегашни, но и вече пораснали бивши ученици, други млади хора…
Нямаме търпение да направим нова поръчка от вече набелязани по каталога уреди и през пролетта те да обогатят още красивия ни и функционален двор. Работи се по набавянето на финансови средства, имаме и нови, неусвоени пари от непознатите ни благодетели – български бизнесмени – родолюбци.

За да продължим традицията, отново беше подготвен еко проект, изпратен тази година на 14 януари по електронната поща, съобразно пандемични условия и по-ранните срокове. Ако стане някакво „чудо” и този път бъдем одобрени, то и тези уреди, пейки и кошчета също ще бъдат поставени съгласно изискванията по проекта и времевия график.

Макар сградата на училището – основната и направената
по-късно пристройка, да са вече доста стари и без основни ремонти, всеки, който е идвал при нас знае за каква материална база, естетика във всяко кътче и интериор иде реч. Много се радваме, че големия и красив двор също е обогатен с нови уреди и изделия.

Очаквайте след по-малко от три месеца още изненади в тази посока. Но нека първо зимата мине и отмине! А дано намалее и силата на епидемията!

Искам да поблагодаря на г-жа Мария Иванова, директор на училището ни до 1994 година, за ценната информация и споделени спомени.
Благодаря и на председателите на училищните настоятелства, които ни подпомогнаха за да реализираме това мащабно начинание – Цветанка Милкова Михайлова и инж. Стефан Борисов Живков. Ще спомена отново имената на приятелите на училището, с които ни свързва любовта към всичко българско и родно, към славната ни история – Ангел Тодоров и Александър Ангелов. Ще припомня, че благодарения на тях ние получихме като ценни подаръци и реални произведения на изкуството – бронзовата статуетка на Хан Кубрат и картината „Аспарух, владетелят на Дунавска България”.

Януари 2021 година
Тихомир Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and