КАК ВЪРВИ ПОДГОТОВКАТА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА?

На 13 август в училището на работно посещение беше г-жа Живка Тонева, заместник кмет на община Шумен.

След разговор с директора на училището тя се запозна с готовността на този етап и дата за поредната, Нова, 2014/2015 учебна година.

Бяха обсъдени въпроси и проблеми, стоящи пред колегията и училищна общност като цяло.

Традиционната разходка в сградата най-добре показва и доказва моментното състояние и хода на подготовката, както и какво още предстои да се направи.

 

Село Царев брод,

Тихомир Трифонов

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and