Какви умения са нужни на всяко едно управленско ниво?

Тези компетенции се посочват като най-важни от мениджърите, без значение от позицията:

Вдъхновява и мотивира другите – 38%;
Демонстрира почтеност и честност – 37%;
Решава проблеми и анализира задачи – 37%;
Преследва резултати – 36%;
Общува влиятелно и дипломатично – 35%;
Сътрудничи си и насърчава работата в екип – 33%;
Изгражда връзки – 30%
Показва технически или професионални компетенции – 27%;
Демонстрира стратегическа перспектива – 24%;
Развива другите – 21%;
Поема инициатива – 19%;
Иновира – 16%;
Подкрепя промяната – 16%;
Общува със света – 12%;
Поставя амбициозни цели – 10%;
Самоусъвършенства се – 9%.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and