И в Шумен бяха връчени почетните отличия на името на Неофит Рилски

Почетно отличие „Неофит Рилски“ е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България

Учредено през 1996 г., по традиция се връчва за 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градиниучилища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

. Номинираните кандидати трябва да отговарят на  следните критерии:

  • осъществяване на качествен образователен процес при обучение от разстояние в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19;
  • целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден за личностно развитие и за развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация;
  • постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучението, прилагане на компетентностен подход и иновации;
  • участие в квалификационната дейност на образователната институция – споделен опит в училищни и междуучилищни квалификации;
  • изградени партньорства с други училища, ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищно настоятелство, със социални партньори и с неправителствени организации;
  • последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Предложените учители или директори да не са носители на същата награда през изминалите три учебни години или на други награди през настоящата учебна година, свързани с изяви на ученици или с професионалната им дейност, да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, срокът му да е изтекъл или то да е заличено.

За област Шумен квотата за новите носители на това престижно отличие е четири човека. Тричленна комисия с председател старши експерт Габриела Калайджийска, определена със заповед на началника на РУО Шумен Боряна Николова, е разгледала всички постъпили предложения и номинации.

Вследствие на тяхното решение, предложението им е било одобрено от министър професор Николай Денков.

На мило тържество в конферентната зала на РУО Шумен, г-жа Боряна Николова поздрави отличените и връчи почетните грамоти и букети на старши учител Тодорка Антонова-Ангелова, преподавател по български език и литература в ІІІ ОУ „Д. Благоев“ и на учител Лейля Алиева Басриева, преподавател по информационни технологии и компютърно моделиране в СУ „Сава Доброплодни“. Другите двама колеги са старши учител, инженер Христо Любенов Ковачев, преподавател по теоретично обучение в ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт в гр. Шумен и Тихомир Розинов Трифонов, директор на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ в с. Царев брод.

Преди да си направят обща снимка за спомен, на всеки от наградените беше предоставена възможност за кратко изказване.

Тихомир Трифонов

Лето 2021, Царев брод

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and