ИНСТРУКТАЖ ЗА ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС

I. Общи изисквания при пътуване с автобус:

1. Всички ученици са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата;

2. Учениците отиват до автобусната спирка около пет минути преди да пристигне автобуса;

3. До пристигането си на автобусната спирка учениците се движат по тротоара или банкета на пътното платно;

4. Учениците трябва да чакат на автобусната спирка, навътре от бордюра на тротоара, по-далеч от платното за движение, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива на банкета;

5. Учениците и децата не трябва да тичат и играят на автобусната спирка;

6. Да изчакат да слязат децата или учениците от автобуса, като им оставят свободно място за преминаване;

7. Учениците да се качват и слизат един след друг, без да се блъскат, като стоят далеч от автобусните колела;

8. Учениците да сядат на свободна седалка, а не да стоят прави;

9. По време на пътуването учениците стоят седнали, с поставени предпазни колани, ако има такива монтирани в автобуса;

10. Учениците да не говорят високо в автобуса, да не викат, за да не смущават шофьора и другите пътуващи;

11. Да не разговарят с шофьора без причина; Ако трябва да се говори с шофьора, изчакват автобуса да спре;

12. Учениците стават от мястото си, когато автобусът е спрял;

13. След като са слезли от автобуса, учениците не трябва да спират и остават пред вратите на автобуса;

14. Учениците изчакват автобусът да потегли и да се отдалечи на достатъчно разстояние, за да пресекат улицата, като спазват „златното” правило „Погледни наляво, след това надясно и пак наляво!” и когато няма наблизо превозни средства преминават, без да тичат;

15. Учениците не трябва да навлизат внезапно на платното за движение и да го пресичат при ограничена видимост;

16. Да не се удължава ненужно пътя и времето за пресичане, както и да се спира без необходимост на платното за движение;

17. Преди да навлязат на платното за движение учениците да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;

18. Да не се прескачат ограждения от парапети или вериги между тях;

19. Учениците да не пресичат пред или зад спрял автобус или друго превозно средство.;

20. Да се избягва стоенето в „опасната зона” около автобуса – това е областта, пет „гигантски стъпки” пред автобуса, 5 „гигантски стъпки” зад него и от двете му страни.

II. Учениците се задължават:

1. Да спазват всички указания, дадени от придружителите.

2. Да слушат и следват указанията на водача при възникнал инцидент.

3. Да спазват правилата за безопасно качване и слизане от автобуса, както и по време на пътуване;

4. Да уведомяват своевременно придружителя за възникнал здравословен проблем, физиологично неразположение, за възникнал проблем или ситуация, независимо от техния характер;

5. Да спазват правилата и нормите за културно поведение по време на пътуване.

6. Да проявяват разбиране, толерантност и уважение към останалите пътуващи деца и ученици.

8. Да не повреждат имуществото в автобуса;

7. Да не замърсяват автобуса, да изхвърлят отпадъците в определените за целта места.

III. На учениците е забранено:

1. Да говорят с непознати на спирката и да влизат в автомобили с непознати, докато чакат ученическия автобус.

2. Да се доближават до автобуса, докато автобуса не е спрял и вратата на автобуса не се отвори;

3. Да напускат местата си и да се разхождат в автобуса по време на пътуване без разрешение от придружителя;

4. Да носят опасни за здравето и живота предмети;

5. Да влизат в пререкания, употребяват сила, физическа саморазправа – за всеки възникнал проблем, ученикът се обръща единствено към придружител;

6. Пускането на музика от GSM или таблети в автобуса.

IV. Придружителите и шофьора не носят отговорност за личните пари на учениците, за личните им мобилни телефони, фотоапарати, камери, или друг вид техника.

V. Родителите се задължават чрез медицински документ, издаден от личния лекар, да уведомят предварително придружителите за съществуващ здравословен проблем на тяхното дете или проблем от друг характер.

VI. Отговорникът за транспорта на децата и учениците и придружителите се задължават да запознаят учениците и техните родители с настоящия инструктаж.

Септември, 2015 година

Провел инструктажа:__________

Директор Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and