За училището

Основно Училище „Свети Свети Кирил и Методий“ (Село Царев брод)

Местоположение: Село Царев брод (община Шумен)

Адрес: ул.“Васил Коларов“ No 14, 9747 Царев брод, Община Шумен

Телефон/факс: +359 (0)5315 21-92

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and