ЗА ТРАДИЦИЯТА И НЕ САМО

Ежегодно, в началото на всяка учебната година си правим снимки. Първо на желаещите ученици за техните ученически книжки и лични карти, евентуално за пътуване с БДЖ и др. Мястото, където това става е импровизирано фотостудио във фоайето след официалния вход. Това се случва повече от двадесет години, като така се пести време за отиване и връщане до град Шумен и пари на родители и ученици (цената на 6 бр. снимки с три размера е в пъти по-ниска от стандартната в студията в гр. Шумен). А класните ръководители получават възможност по-бързо да окомплектоват бележниците и личните карти, да се попълнят и заверят. Тук може да се припомни, че вече повече от 15 години откакто ние закупуваме и подаряваме на своите ученици ученически книжки и лични карти. От по-малко години на всяка ученически книжка се залепва на корицата зелена детелинка от фолио за здраве, благополучие и късмет през поредната нова учебна година. Като цена тези три неща – лична карта, ученическа книжка и детелинка не струват много, но по-важен е жеста. Защото и в този случай реално се спестяват време за отиване и връщане и пари за закупуването им…

Тази година закупихме и подарихме на учениците от първи, втори и трети клас и оригинални, специално изработени за целта „бележник за кореспонденция”.

След направата на личните снимки следват такива по класове. Това става след кратка подготовка, раздаване на ритуалните шалчета, поставяне на двата вида вратовръзки – жълти, тип „фишу” за момичетата и „офицерски” – с постоянен възел за момчетата, както и разноцветни рекламни шапки. На тези снимки каним да присъстват и класните ръководители, колегите, които преподават в съответния клас, жените от непедагогическия персонал и охранителя. Мястото си избират учениците. По-късно направените снимки се ползват така: желаещите да имат спомен ученици си поръчват на „наша цена”. След обработка снимките на класовете са част от табелките на вратите на всяка класна стая, а от м. януари и на бутиков календар – за всеки клас. От няколко години, след като вече табелките на вратите са в плексигласови джобове, след подмяната им през м. септември старите се съхраняват в училищния музей и остават като нагледна част от историята на учебното заведение. Снимки на класовете се подреждат и в поредния нов училищен албум, като това се отнася за общите снимки, които се правят през месец септември и в края на м. май или в началото на м. юни. Това наистина е една непрекъсната традиция, която дава възможност и визуално да се видят кои ученици са били в съответния клас, както и при завършването на обучението им при нас.

След това идва ред на общата ни снимка. На нея каним да присъстват всички, които (ще) учат и работят в нашето училище през новата учебна година. Най-подходящата от направените пози се обработва допълнително и заедно с други няколко специално подбрани снимки се подготвят за постер на винил. След одобрението на предпечата, това се случва и готовия постер се окачва в началото на коридора на първия етаж. Така, в продължение на една календарна година, всички ние многократно преминаваме под него, често поглеждайки го… Смятаме, че така се получава и едно обединяване на хората на снимките на него, на енергията ни, на позитивното във всеки от нас и защото на всички ни предстои да бъдем заедно много дни, седмици и месеци… А когато вече новия постер, за поредната нова година е готов, тогава вече стария бива свален и окачен на подходящо място в коридорите на сградата. Така се получава и една особена изложба и градация. Всеки ученик може да види на тези постери през коя година как е изглеждал и как във времето се е променял… Често при нас се отбиват и вече завършили при нас ученици, например средношколци, които с любопитство и с усмивки се заглеждат – „какви са били и… вече какви са станали”!

В тази новина ще публикуваме снимките по класове, табелките на вратите на класните стаи, както и общата снимка – вече на готов и окачен постер.

Готов е и проект за новото ни джобно календарче, но да не избързваме! Ще го „оповестим” след като стане факт!

Послеслов: Публикувайки по този начин снимките даваме възможност на всички желаещи, в това число и на настоящи и вече бивши ученици да могат не само да видят, но и да си изтеглят тези, които пожелаят. А и близките на учениците ни, които работят и живеят в други държави също ще бъдат доволни от предоставената им възможност…

Тихомир Трифонов


From ЗА ТРАДИЦИЯТА И НЕ САМО. Posted by Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, община Шумен on 11/15/2018 (20 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and