ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Уважаеми ученици, учители и родители, във връзка с изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции,

разработен от Министерството на образованието и науката със съдействието на Агенцията за закрила на детето и други отговорни институции предлагаме на Вашето внимание следната информация:

1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.
2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга.
3. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

[embeddoc url=”http://ou-gradishte.com/wp-content/uploads/2017/07/Приложение-1-Карта-на-услугите.pdf” download=”all” text=”Изтегли”]

[embeddoc url=”http://ou-gradishte.com/wp-content/uploads/2017/07/Приложение-2-Информация-за-същността-на-соц.-услуги-1.pdf” download=”all” text=”Изтегли”]

[embeddoc url=”http://ou-gradishte.com/wp-content/uploads/2017/07/Приложение-4-Практически-насоки-за-действия-в-случай-на-инцидент-насилие-и-др.-критични-ситуации.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Изтегли”]

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and