ЗА ПРАЗНИЦИТЕ И НА ВЪЗРАСТНИТЕ

В един колектив има хора с различни интереси, вкусове, потребности, харесвания… Но общото, което трябва да ни обединява са основните цели и задачи, които ни свързват – формално погледнато това са длъжностните характеристики! Но бих добавил, че има още неща, първото от които е безусловната любов към децата…, с които работим! Колкото и понякога да ни е трудно, да имаме разочарования и повече очаквания, но това е и както е с нашите деца и внуци!

В нашият колектив, който се състои от осемнадесет педагози, ресурсен учител-психолог, две служителки и непедагогически персонал от петима члена, охранител и двама шофьори, на първо място е работата ни, любовта и отдадеността към училището ни. Резултатите, фактите говорят сами! Но важни са и чисто човешките ни отношения, близостта и споделянията, оказването на внимание и помощ, които сме изградили във времето! Те надминават и излизат от чисто служебните такива, които безусловно трябва да са коректни, акуратни, добронамерени. Така, както може би е в много други подобни организации, учреждения, предприятия!

В тази новина ще разкажем как отбелязахме 5 октомври, международния ден на учителя, за още два рождени дни, един юбилей и едно изпращане на колежка в пенсия.

Международният празник на нашата гилдия се отбелязва сравнително отскоро, но ако ние не си го направим такъв, ако не го уважим самите ние, трудно това ще стане само с поздравителни адреси и добри думи, независимо откъде те идват. Тази година пети октомври 2017 се случи в четвъртък. Направихме си както често ни се случва богата маса, около която да се съберем. Но тази година съчетахме и посрещането в колектива на трима нови члена, това са колегите Николинка Станчева, преподавател по история и цивилизация, най-младият член на колектива, Анна Димова, преподавател по музика и което е много важно възпитаник на училището, което тя завърши не много отдавна. Като рестарт за него в професията е назначаването на Виолин Радославов за начален учител на полуинтернатна група. Затова преди тостовете, сладките приказки, шегите и закачките, на тези трима колеги отделихме подобаващо внимание. Всеки от тях получи сувенир за спомен, училищни рекламни материали, в това число и рекламно знаменце с нарочен надпис на бялото поле. А за да бъде този ден по-различен, за всеки член на колектива бяхме подготвили подаръчни пакети с богато и полезно съдържание, имаше и стрък цвете.

От години споделяме рождени, имени дни и кръгли годишнини и юбилеи. Така беше и тази година, през месец декември, на 15-то число Борис Андреев, училищен огняр и майстор и старши учител Каролина Георгиева имаха своите лични празници. За колежката ни и преподавател по български език и литература това беше и кръгла годишнина, която често наричаме и юбилей – в случая 60 години. И тази година съчетаването на рождените дни се получи много добре, но логично на колежката отделихме повече време и необходимото внимание. Рождениците много се бяха постарали и подготвили, и ние също. Връчени бяха предметен подарък, събраните финикийски знаци, с добавена стойност (като практика при нас) и от училищното ни настоятелство, красиви букети, подарък от синдиката и др. Прочетен и връчен беше и поздравителен адрес до Каролина Гинева.

За тези повече от двадесет години, през които колежката, местен човек, възпитаник на това училище, майка на прекрасни дъщеря и двама сина работи в „Различното училище”, тя е изградила и защитава авторитет на много добър професионалист и уважаван член на училищната общност. Пожелаваме и добро здраве, нови успехи в работата и дълъг живот, споделен с любимите хора!

Старши учител Маргаритка Стефанова Паноткова работи 35 години в училището ни. И тя както и колегите Каролина Георгиева, Цветалина Велкова, Галина Живкова и Стефан Величков (Вечна му памет, починал през м. октомври 2017 г.), членове на колектива, са само малка част от успешните бивши ученици на училището в село Царев брод. За тези толкова много години много са момичетата и момчетата, които тя випуск след випуск, по четири години е обучавала и възпитавала. На знания, но и за подготовка за морето на живота! Затова в сайта ни за нея беше подготвена и специална новина („За последният и випуск”). За да бъде колежката официално изпратена с почерпка и по подобаващ начин, беше уточнено това да се случи на 15 януари, т. г. Речено, сторено! След много старание, приготовления и опити у дома, подреждане, масата в учителската стая придоби вид, който може да видите и на снимките. Което е важно, всичко приготвено е домашно производство и може би затова беше и толкова вкусно и разнообразно. И този път не се мина без поздравителен адрес, но сега в по-шеговит и закачлив, добронамерен, приятелски тон и пожелания!

Г-жа Маргаритка Стефанова произнесе слово, в което се съдържаше много мъдрост, личен опит, преживени истини и максимално доза откровеност. Така официалните ни отношения приключиха, но личните, прекрасните колегиални взаимоотношения със сигурност във времето ще продължат! Докато го има училището и в него работят колеги, които познават Маргаритка, а и докато всички онези бивши нейни ученици помнят на какво ги е учила! А всичко това означава още десетки, десетки години!

Ето така ние продължаваме да се уважаваме и отбелязваме подобаващо своите професионални и лични празници и поводи, а и на своите деца и внучета… Добрите колегиални отношения винаги са били добър залог и влог за успехи и в основната ни работа и преките задължения! При нас наистина е така, надяваме се това да е така и на много други места и колективи, вярваме го и от сърце го пожелаваме! Защото човешките отношения, уважението, прятелството и взаимопомощта при нужда, т. н. „неписани човешки закони” би трябвало да са над всички други (без да си противоречат или противопоставят).

Януари, 2018 година
Тихомир Трифонов, също ял, пил и поздравил

 


From ЗА ПРАЗНИЦИТЕ И НА ВЪЗРАСТНИТЕ. Posted by Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, община Шумен on 1/28/2018 (37 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and