ЗАВЪРШИ ПОРЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА – ЗА 97 ПЪТ

15 юни, 2017 година. Краят на една нелека учебна година. Края на това, основните училища да имат и осми клас. Ако някой може да ми обясни защо и как след влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование, завършилите на 15 юни 2016 г. шести клас, годинапо-късно трябваше да завършат основното си образование! Ще му бъда благодарен! Защото нищо по-логично няма, след като законът влиза в сила за първи и пети клас на 15 септември 2016, това да стане за бъдещите втори и шести клас, после за трети и седми и т. н. Как, пропускайки знания за цяла една година седми клас получиха основното си образование, знаейки, когато са започнали в пети клас, че в края на осми клас ще имат основно образование!
Обикновено се казва, че „на празник, като на празник”, не е много редно да се задават такива щекотливи въпроси, затова ще ги оставя за друг път!

А празникът и този път беше неповторим, красив, цветен, пъстър, с много усмивки, цветя, шеги, песни и рецитации, танци… Имаше снимки, благопожелания, ритуални действия, наградени бяха наши ученици спортисти; други, изявили се в конкурси за рисунка и лично литературно творчество (обявени по повод и в чест на патронния ни празник и като част от инициативите в нарочно приет план по този повод).

Винаги радостните чувства и възгласи се преплитат с чувства на тъга от предстоящата раздяла! Вече не са при нас 27 момичета и момчета от бившите седми и осми клас. Ще ни липсват! Вероятно и ние на тях, но животът продължава, те вече учат другаде! Вярваме, че като наши ученици и възпитаници ще продължават да се доразвиват и да надграждат позитивните неща като знания и съвети, примери за подражание, които те имаха в училището ни.

Желаем Ви нови успехи в личен план и като ученици в различните средни учебни заведения!
Моите благодарности като човек и ръководител са насочени и към моите колеги, преподаватели, класни ръководители и ръководители на ПИГ, към обслужващия персонал! За да бъдат постигнати тези резултати и положителни моменти и факти, общите ни усилия са били главен двигател! Важен за спорната работа е и микроклимата във всеки един колектив. Доволен съм, че при нас той не е пречка или спирачка, а условия и мотив нещата да вървят по-леко и без ненужно напрежение! Благодаря Ви!

Изпратихме 97-та учебна година, усилията и подготовката ни още преди нейния край са насочени към новото начало – успешното и изцяло обезпечено започване на 2017/2018 учебна година!

Всичко се повтаря, но не е еднакво! Предстоят ни нови предизвикателства, сигурно и трудности, препятствия, но вярваме в добрия край! Перманентните ни усилия са гаранция за това! Вярвам, че ще е така!

Тихомир Трифонов

 


From ЗАВЪРШИ ПОРЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА – ЗА 97 ПЪТ. Posted by Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, община Шумен on 10/16/2017 (68 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and