ДАРИТЕЛИТЕ НИ ЗА 2015 ГОДИНА ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ОТЛИЧИЯ

На проведеният на 11 септември, 2015 г. ХVІІІ коктейл в чест на дарителите на училището за 2014/2015 година беше оповестено решението на педагогическият съвет по този въпрос.

Съгласно създадената традиция и практика, в това решение са изброени всички фирми, юридически и физически лица, които са ни подпомагали. Посочени са и такива, които правят такива неща за първи път. А относно значимостта на направените дарения, финансовата им стойност и социалния ефект бяха определени две фирми за „Дарител на училището” 2015.

С пълно единодушие за „Дарител за 2015” г. бяха определени католически манастир в с. Царев брод, сестрите, които работят и живеят в него с престоятел сестра Роза Мария Сантана.

Другият „Дарител за 2015” г. е фирма „Земя 96” ООД град Шумен с управител и собственик г-н Иван Иванов.

През изминалите над 18 години фирма Ал и Ко АД гр. Шумен беше определяне четири пъти за „ДАРИТЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО”. Във връзка с двадесетата годишнина на фирмата, педагогическият съвет присъди на нашите дългогодишни приятели званието „ДАРИТЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО”, като форма на обобщено признание за всичко направено.

Наред със сувенирите, другите оригинални форми на уважение, признание и благодарност, от няколко години се връчва и специално изработена „почетна лента с надпис”. И този път трите такива ленти бяха изработени малко по-късно и при подходящ повод, при подобаваща тържественост и обстановка връчени.

На 6 декември по време на друго тържество лентата за първата по рода си /обобщена/ награда получи г-н Димитър Александров от Ал и Ко АД град Шумен.

На 22 декември своето престижно отличие получиха за втори пореден път г-н Иван Иванов и представителите на католическия манастир от село Царев брод. За сестрите това стана по време на обща част от родителска среща с тържествена програма, а на г-н Иван Иванов на официална предпразнична среща с директора на училището.

Благодарим отново на всички наши дарители и приятели. Ще се повторя, но за да бъде училището ни това, което е в действителност и тези, които са идвали при нас го знаят – заслуга имат и нашите дарители. Те са част от актуалната, вече 95 години история на училището. Реална част са и от логото „УЧИЛИЩЕ СЪС СТАРИ И НОВИ ТРАДИЦИИ”.

Бъдете здрави, бодри, иновативни, упорити и успявайте! Спорна и успешна 2016 бизнес година!

Януари, 2016 година, село Царев брод

От името на училищната общност,

Тихомир Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and