График контролни

График контролни:

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”, с. Царев брод, общ. Шумен

Г Р А Ф И К

за регламентираните писмени изпитвания през І учебен срок на 2013 / 2014 учебна година

 

                                                                                                       Утвърдил: _____________

                                                                                                       Директор, Тихомир Трифонов

 

Клас БЕЛ Англ. език Руски език Мате-матика Инф. техн. История и цив. Геогр. и икон. Човекът и прир. Физика и астр. Химия и оп. на ок. ср. Биол. и здр. обр.
V 24 .09.18 .10.

20 .12.

10 .01.

04 .10.30 .10.

09 .12.

03 .10.29 .10.

26 .11.

18 .12.

08 .11.06 .12. 08 .10.20 .01. 19 .12. 25 .09.29 .11.

29 .01.

ЗИП 11 .12. 22 .11. 09 .12.
24 .09.16 .10.

27 .11.

08 .01.

04 .10.13 .12.

23 .01.

03 .10.21 .10.

21 .11.

18 .12.

23 .09.02 .12. 07 .11. 28 .11.14 .01. 27 .09.17 .01.
ЗИП 11 .12 04 .10. 09 .10.
VІІ 24 .09.07 .11.

05 .12.

09 .01.

04 .10.15 .11.

10 .01.

02 .10.06 .11.

03 .12.

18 .12.

23 .09.02 .12. 07 .11. 07 .11. 23. 09.13. 11. 04 .10.24 .01. 17 .09.22 .10.

07 .01.

ЗИП 03 .10.18 .12. 08 .10. 25 .10.06 .12.  
VІІІ 24 .09.04 .11.

02 .12.

06 .01.

03 .10.31 .10.

11 .12.

09 .10.04 .12.

16 .01.

 

27 .09.25 .10.

26 .11.

18 .12.

27 .09.07 .12. 07 .11. 24 .09.05 .12. 27 .09.17 .01. 02 .10.15 .01. 24 .09.19 .12.
ЗИП 11 .12.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and