ГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧИЛИЩНОТО НИ НАСТОЯТЕЛСТВО

На 6 декември община Шумен почита своите дарители в областта на образованието и културата. Така беше и тази година. На връх шести декември, от 16 ч. в тържествената зала „1300” на Драматично-кукления театър „Васил Друмев” кметът на община Шумен Любомир Христов и екипът му поканиха хората, които през изминаващата 2016 година са подпомогнали случването на повече добри неща, проявявайки жестове на съпричастност и милосърдие.

Преди това, от учебните и културни заведения бяха поискани данни за нашите най-значими дарители, кои са те, с какво са ни подпомагали и остойностено това какво представлява – като финикийски знаци.

Освен определените за най-големи дарители на училището за 2016 година, уважени и почетени на ХІХ коктейл в чест на дарителите ни на 13 септември („Алкомет” АД и Фикрет Индже, Огнян Траянов и фирма „ТехноЛогика”ЕООД от гр. София и от Фикосота ЕАД гр. Шумен) ние посочихме и Цветан Кикиндонов, бивш възпитаник на училището и даряващ всеки месец част от заплатата си за благородна кауза – награждаване на ученици – отличници по биология и здравно образование. Това направихме и за други наши, постоянни и винаги значими дарители – сестрите от католически манастир „Пресвето сърце Исусово” село Царев брод с престоятел сестра Елизабет, училищното настоятелство от кв. Мътница с председател на УС г-жа Цветанка Милкова и Сдружение „Училищно настоятелство” с. Царев брод с председател г-жа Елка Петкова.

Ден преди самото тържество на 6 септември научихме, че нашето настоятелство е било решено да бъде отличено като една от големите фирми и организации, които за 2016 година са направили най-много в своите конкретни благородни действия и помощ.

Над 120, с десет повече в сравнение с миналата година, са фирмите и гражданите, които са проявили благородния жест да са дарители. Всички те получиха благодарствени грамоти, а ДЕСЕТ от тях – и почетни плакети, рекламни материали и бутилка вино.

Ето и имената им: Сдружение „Училищно настоятелство” с. Царев брод, училищното настоятелство при ІХ ОУ „П. Волов” кв. Дивдядово, „Алкомет” АД, „Теси ООД, „Лавена” АД, нотариус Ася Асенова, „Трънчев” ООД, „Херти М” ООД и „Станчев 65” ЕООД.

С гордост, присъстващите от нас, посрещнахме и видяхме награждаването на нашето настоятелство. Кметът г-н Л. Христов връчи подготвените материали, сертификат и плакет на г-жа Елка Петкова, председател на УС. Това е още едно признание за това, което настоятелството като цяло прави за нашето училище от своята регистрация през 2000 г. досега. Да припомним, че на 24 май 2014 г. на голямо тържество в ДКТ „В. Друмев” беше връчена голямата награда за юридическо лице, подпомагащо образованието в общината именно на нашето училищно настоятелство. Наградата тогава получи инж. Стефан Живков, член на УС на УН и дългогодишен кмет на с. Царев брод. Видеоклип от този прекрасен момент всеки желаещ може да види в сайта на училището ни.

Винаги е приятно, когато за училището ни и за настоятелството се казват и говорят хубави неща. Още по-хубаво и важно е, когато това се прави с основание и могат да се посочат много конкретни примери… Именно затова и тази награда толкова много ни зарадва и дава сили и настроение за все така добра бъдеща работа. Защото няма нищо по-естествено училищното настоятелството да работи усилено и постоянно за благото и доброто на учениците и работещите в училището.

Като част от тази новина са и снимки от тържеството на 6 декември, сканираните сертификати и др. Ще видите и поименните Сертификати за благородство за трите най-големи наши дарители за 2016 г.

Нека и тази новина, в края на 2016 година е част от звездният летопис на любимото ни училище! Различното училище! Всеки идвал при нас знае защо това изречение е и наше лого!

Декември, 2016
Тихомир Трифонов


From ГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НИ НАСТОЯТЕЛСТВО. Posted by Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, община Шумен on 12/31/2016 (25 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and