ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ – “(ИЗ)”СЛЕДВАЙ И МЕЧТАЙ”

Във връзка с изпълнението на Национална програма “Иновации в действие” – “(из)Следвай и мечтай” от 22-24.06.2022 г. учители и ученици от ОУ “Христо Ботев ” гр. Черноморец, община Созопол, от иновативно СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица, община „Тунджа“ и ОУ ” Св. св. Кирил и Методий” с. Царев брод, община Шумен гостуваха на иновативно ОУ “Христо Смирненски “- град Генерал Тошево.

Всички заедно обменихме добри практики и идеи, с цел подобряване качеството на образование и въвеждане на STEAM практиките в обучението.

Учители и ученици от гостуващите училища участваха в открити уроци по български език и литература и математика в първия ден от гостуването си. През втория ден на терен бяха взеха проби от почва и морска вода и се подготвиха за предстоящия урок в STEAM център, който беше изнесен и наблюдаван на 26 юни.

Тези, които от нашето училище взеха участие са: ученици – Ажда Бейханова Руфадова от шести клас и седмокласничките Мелиса Ахмед Сейфула, Мелис Хюсеин Хасан, Марина Дончева Йорданова и Даниела Михайлова Григорова. А колегите бяхме трима – Даниела Илиева Господинова, Цвета Стефанова Анкова и Тихомир Розинов Трифонов.

В заключение ще отбележа, че ползите от тази първа година, в която нашето училище участваше в националната програма „Иновации в действие“ са огромни. В рамките на две мобилности бяха посетени две учебни заведения – СУ „П. Хилендарски“ с. Скалица, община Тунджа и ОУ „Христо Смирненски“ гр. Генерал Тошево. Там нашите представители бяха посрещнати много радушно и имаха възможност да се запознаят с обстановка, ученици, училищна общност, материална база и дух, не само да наблюдават, а и да участват в подготвените уроци. Бяха разгледани много исторически и туристически обекти и забележителности, спомените и снимките от които още дълго ще ни вълнуват и интригуват. А така бяха доказани и предимствата на тази национална програма – „Иновации в действие“.

Юни, юли 2022 година

Тихомир Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and