ВРЪЧЕНА НАГРАДА…ГОДИНА ПО-КЪСНО!

На 18 септември, 2014 година, вечерта, на работно посещение в училището бяха г-жа Ваня Кастрева, зам. министър на МОН, г-н Лазар Додев, директор на дирекция в МОН и г-жа Зина Соколова, журналист от вестник „Аз Буки”. Към гостите се присъедини и господин Върбан Върбев, началник на РИО гр. Шумен.

След традиционната опознавателна обиколка в сградата, с година по-късно, беше изпълнено решение на педагогическия съвет от месец септември 2013 г. за определяне на „Дарител на училището” за 2012/ 2013 учебна година.

Поради физическа невъзможност това да бъде направено тогава, при посещението на г-жа Ваня Кастрева, тази година бяха и връчени приготвените Награда – Лента с надпис, рекламни и други материали на и от училището. Изказана беше отново признателност за отговора на мое писмо от колегите от гр. София, иницииран от г-жа Кастрева, като над 40 учители, директори и помощник директори дариха спешно кръв. Те събраха по инициатива на г-жа Ваня Кастрева финансово дарение в размер на 1200 лева., което бързо достигна до банковата сметка на майката на болното момиче.

По-късно, препратеното мое писмо до журналистката г-жа Зина Соколова от г-жа В. Кастрева се оформи в Зов за помощ, поместен в два броя на в. „Аз Буки” безплатно, заедно със снимка на Юнзиле /Юли/ Шерафетинова.

Въпреки усложненията от тежката болест и нейния фатален край, преливането на стволови клетки на Юнзиле през пролетта на 2013 г., подпомогнато и от напълно непознати за нея хора – директори, пом. директори, възпитатели… изигра своята положителна роля. Тя навлезе в ремисия, която продължи почти половин година; време, през което красивото момиче се чувстваше и изглеждаше много добре. В това се убедихме и на 16 септември 2013 г. по време на училищното и след това в първи клас тържество за откриване на поредната Нова година.

Благодарим за ДОБРОТО, което ВИЕ – г-жо Кастрева и другите колеги направихте! То няма давност!

Т. Трифонов, м. .ІХ., м. .Х. 2014 г.

 

По т. 22 от дневния ред ПС РЕШИ:

  1. Определя за „Дарител за учебната 2012/2013 година“ г-жа Ваня

Кастрева, Началник на РИО град София за нейната и на колегите от гр. София безкористна, неотложна и адекватна помощ за лечение на бивша ученичка на училището Юнзиле Шерафетинова.

  1. Определя за „Дарител за учебната 2012/2013 година“ г-н Фикрет

Индже и неговата фондация за град Шумен за направеното финансово дарение за закупуване на подходящ балатум за физкултурния салон.

  1. За подгласници, с благодарност за направените дарения, бяха определени, католически манастир с. Царев брод /за организирането на лагерни смени през лятото за четири групи почиващи – над 95 наши ученици и фирма „Земя 96” ООД гр. Шумен, коректен наемател на земите на училищното настоятелство и наш дарител.
  1. Съветът изказва благодарност на нов дарител в лицето на Джамийско настоятелство с. Царев брод с председател Бахтишен Салимова.
  1. Чрез това свое решение съвета поздравява своя бивш ученик Цветан Кикиндонов, като искаме да популяризираме неговата форма на неголямо финансово дарение. Ежегодно, вече почти две години той отделя ежемесечно от своята заплата по 50 лв., с които ние, спазвайки определена процедура и отчетност, стимулираме най-изявен за дадения учебен месец ученик по предметите биология и здравно образование и човекът и природата, както и ученици от ИЗЦ.
  1. Педагогическият съвет за поредна година изказва своята благодарност за оказваната финансова и друга помощ от страна на Сдружение „Училищно настоятелство с. Царев брод с председател на УС г-жа Елка Александрова и Училищно настоятелство кв. Мътница с председател Цветанка Михайлова. Това се отнася и за помощта на г-жа Добринка Станко ва, управител на магазин „Биохимия“, Румен Василев и Николай Младенов от фирма „Светлина“ гр. Шумен, г-жа Ирина Вачкова, управител на книжарница „Херон“, на доц. Юрий Проданов, на онбуцман г-н Иван Капралов, на нотариус г-жа Ася Асенова, на г-н Красимир Кънев, фотограф, на Кремена и Антон Борисов, родител, Димитричка Човекова от гр. Шумен и Мария Желязкова, управител на ЗК „Армеец”, клон гр. Шумен.
  1. Със средства на Сдружение „Училищно настоятелство” село Царев брод да бъдат осигурени и подарени предметни награди, поздравителни писма и рекламни материали за всички дарители. Това да бъде направено публично по време на предстоящото тържество на 12 септември, а при отсъствия на наградените, по друг подходящ начин.
  1. Да бъдат подарени и снимки от ХVІ коктейл в чест на дарителите,отнасящи се до присъствали на тържеството дарители, в т. ч. и от гореизброените лица и фирми.

Срок за изпълнение: 12 септември, а по т. 7 и 8 – до 25 септември.;

Отговорник: Т. Трифонов, Председател на ПС и ст. у-л М. Стефанова, секретар на ПС.

Резултати от гласуването:

     “за” – 16;

     “против” – 0;

     “въздържали се” – 0.

 

Повече снимки може да разгледаде в нашия Facebook профил.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and