ВЕЧЕ ПИШЕМ И ЧЕТЕМ!

Всяка година, по неписана традиция около „Първа пролет” първи клас провежда своето първо класно и толкова важно не само за тях тържество. То, както всички знаем е посветено на приключване на първоначалната грамотност на тези момичета и момчета. Уроците в Буквара са вече взети, те са история, идва ред на Читанката.
През последните 25 години тези тържества сме провеждали къде ли не – ще припомня – в Дом на учителя, в детски отдел на РБ „Ст. Чилингиров” в гр. Шумен, в старата столова в приземния етаж (преди години имаше такава, преди ремонтните дейности за социалния патронаж). Но откакто имаме Актова зала №1 „При царете” във фоайето на втория етаж, тържествата си провеждаме при нас. Залата може да бъде осветена по различни начини, отоплена, с разнообразна озвучителна и друга техника, красива и многофункционална, с много символи и рисунки с патриотична насоченост.

Как се случиха нещата този път и тази учебна година. Подготовката на малчуганите основно изнесе на плещите си старши учител Стефка Ванкова, класен ръководител. Самото тържество и този път се превърна в истински празник – за децата, за близките им, за всички присъстващи, а и за цялото ни училище!

Снимките, направени от професионален фотограф и наш приятел, Красимир Кънев, които ще публикуваме като част от тази новина са много красноречиви. Разполагаме с над 180, но както се разбира всички няма как да публикуваме. Ще ги покажем на родителите и роднините и които желаят ще могат да си поръчат за спомен.

Празникът започна в уговореното време, 11.05 ч. на 21 март, нямаше болни и отсъстващи ученици, повечето от поканените гости, както и роднините бяха заели местата си и началото можеше да бъде дадено. Г-жа Ванкова беше подготвила презентация със снимки от 17 септември, които „вървяха” на белия екран. С ритуалните ни шалчета в ръце, всички присъстващи изслушаха част от „Химн на Република България”. След това имаше представяне на всички букви от азбуката, направено от учениците по оригинален начин и текст. Имаше и хубави песни, които учениците изпяха с желание и настроение, с елементи на атрактивност и жестикулации… Сценарият беше разчупен с чудесното включване на още един, неочакван „ученик” – Асен Станиславов от Магичен театър град Шумен. Това стана съгласно уговорения сценарий на два пъти, а накрая раздаде като подаръци и балони за всички ученици. С много смях, веселие, шеги и закачки преминаха неговите включвания, но основното в тях бяха образователни и възпитателни цели и задачи. Без колебание може да се каже, че те повече от успешно бяха интегрирани и реализирани. Така настроението на всички се поддържаше на „макс” и цялото тържество премина по-неусетно, въпреки, че не беше кратко.

Щом е празник на грамотността, логично имаше и раздаване на непознат текст за всяко дете – гатанки, които всеки прочете. За позналите имаше по бонбон, като и публиката активно се включи – вярно отговаряха родители, присъстващи петокласници (от предишния випуск на Стефка Ванкова), а най-вече кмета на село Царев брод инж. Стефан Живков…

Изпратено беше букварчето, посрещната Читанката.

Всеки ученик получи лична Грамота, като сертификат за своята ограмотеност (прилагаме сканирана след снимките).

Както е подходящо в такива случаи, след много доброто представяне на тези 15 момичета и момчета от кв. Мътница, с. Велино, с. Златна нива и с. Царев брод логично беше да получат заслужени подаръци (индивидуални и за целия клас), както и красива торта във форма на отворена книга. Подаръците бяха колективни – караоке микрофон от училището, волейболна топка от Бахтишен Салимова, от името на родителите бяха закупени и раздадени от Таня Атанасова книжки с приказки; лични подаръци от кмета на с. Златна нива – книжки, тетрадки и химикалки. Учениците от пети клас, бившия випуск на колежката Ванкова, направиха колективно дарение, а Иван Господинов, също петокласник – свой индивидуален и оригинален подарък. От името на училищното настоятелство в с. Царев брод бяха подарени за всеки ученик поредица от книжки с най-известни наши и от световната класика приказки и богат набор от лакомства.

Да запалят фонтаните на красивата торта беше предоставена възможност това да сторят Румяна Димитрова, директор на ДГ в село Емилия Иванова, читалищен секретар, също от с. Златна нива.

Тържеството приключи с гръмването на два броя конфети във формата на сърца. След това всички присъстващи бяха поканени в Актова зала №2 на скромна почерпка.

Като организатори благодарим за присъствието на колегите директори на ДГ в с. Царев брод Мариана Петрова и в с. Златна нива Румяна Димитрова, на сестрите от католическия манастир сестра Текла и сестра Мария Агнес, престоятел на общността; на Бахтишен Салимова, председател на пенсионерски клуб „Златна есен” в с. Царев брод; на кметовете на с. Златна нива Румен Христов и на с. Царев брод Стефан Живков.

Поредното тържество е в историята. Спомените и „документите” (снимки и видеоклипове, правени и от родителите) си остават и с времето ще стават все по-ценни и интересни…

Довиждане, до следващата новина и до следващото тържество! До скоро!

Тихомир Трифонов

Март, 2019 година


From ВЕЧЕ ПИШЕМ И ЧЕТЕМ. Posted by Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, община Шумен on 3/30/2019 (79 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and