ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЦА В УЧИЛИЩЕТО НИ!

В духа на християнските традиции и обичаи премина „Пъстра Великденска работилница“ в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Царев брод, която се състоя на 30.04.2024 г. Организатори бяха Светла Димитрова, Мейрям Томаш, Йорданка Борисова и Костадин Костадинов към РЦПППО-гр. Шумен.

Участваха ученици със специални образователни потребности и техните съученици от ОУ „Св. свети Кирил и Методий” с. Царев брод. Децата се запознаха с традициите, свързани с приготовлението за празника – символиката на боядисването на яйцата, месенето на козунаци и обредни хлябове, които са част от традициите на Великден.

Целта на работилницата е да стимулира творческите заложби на учениците, поощряване интереса им към съхраняване на българските традиции в отбелязването на един от най-значимите християнски празници – Великден, да бъдат възпитани у тях норми на поведение в условията на празнична среда.

Талантливите деца украсиха красиви великденски яйца, като спазиха обичая първото боядисано яйце да е червено. Децата с ентусиазъм и радост украсяваха великденските яйца.

Материалите, използвани по време на мероприятието, предизвикаха интереса на децата да експериментират творчески с тях, да развиват въображението и творческото мислене.

В празнично украсения коридор на училището подредихме Великденска изложба. Тя включваше изработените от учениците сувенири, картички, боядисани яйца.

Светли Великденски празници. Нека има Мир и Любов в сърцата ни!

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and